Tirsdag 4. desember 2018
MYKJE RAUDT: Det kan bli Ap-ordførar i sju av ti storbykommunar etter kommunevalet i 2019, dersom partisamarbeida held fram som i dag. I Sandnes styrer Ap saman med Frp, med ordførar frå Ap. FOTO: NTB SCANPIX, JARVIN (WIKIPEDIA COMMONS) OG Siri Anne Bjørnbakken (BÆRUM KOMMUNE)
Det er raudgrønt fleirtal i dei fleste store byane, trass dårlege målingar for Ap:
Held på storbymakta
RAUDE BYAR: Norske storbyar ligg an til å halde på sine Ap-ordførarar etter kommunevalet i 2019. I Bergen og Tromsø slit høgresida med alternativet.

kommune­valet 2019

Trass i kriseår for Ap med metoo og tilbakegang på fleire målingar, ligg det an til storby-storeslem for Ap i kommunevalet 2019. Det viser Poll of polls samanstilling av dei siste lokale meiningsmålingane.

Tala for dei mest folkerike kommunane i Noreg viser at Ap ligg an til å vinne ordførarmakta i sju av ti kommunar, gitt at dagens samarbeidskonstellasjonar blir ståande etter valet.

Med eit tilsvarande valresultat held Ap på makta i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Fredrikstad, Sandnes (der Ap styrer saman med Frp) og vinn i tillegg makta i Drammen.

Fakta

Kommuneval 2019:

• Ap ligg an til å vinne ordførarmakta i sju av ti storbykommunar, gitt at dagens samarbeidskonstellasjonar blir ståande etter valet. Dermed held Ap på makta i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Fredrikstad, Sandnes (der Ap styrer saman med Frp) og vinn i tillegg makta i Drammen.

• Utgangspunktet er Poll of Polls si samanstilling av dei siste lokale målingane.

• I går skreiv Klassekampen at det ligg an til raudgrønt fleirtal i Bergen.

«Ikkje noko alternativ»

I går skreiv Klassekampen om raudgrønt fleirtal i Bergen etter ei måling gjort av Respons analyse på oppdrag frå SV. Fleirtalet kjem først og fremst av veksten til SV og Raudt, som går kraftig fram, høvesvis 3,7 prosentpoeng til 10, 7 prosent, og 3,1 prosentpoeng til 5,4 prosent, frå valet i 2015. Ap mister heile åtte mandat i bystyret og går ned 11, 5 prosentpoeng til 26,3 prosent.

Byrådspartia, Ap, KrF og Venstre, er langt frå fleirtalet dei tre partia fekk saman med SV ved førre kommuneval. Derimot får dei raudgrøne partia Ap, SV, Raudt, Sp og MDG fleirtal til saman. Difor bad SV i gårsdagens Klassekampen Ap om å gløyme sentrum og sjå til venstre før kommunevalet neste år.

Rune Bakervik, som er Ap sin gruppeleiar i Bergen bystyre, sa i går at Ap går til val på dagens samarbeidskonstellasjon med Venstre og KrF, men at partiet berre vil utelukke å samarbeide med Høgre og Frp. Han la til at Høgre har rota det så til for seg sjølve i Bergen at det «ikke finnes noe styringsdyktig alternativ» på høgre­sida.

Fest og fyrverkeri

Bakervik får støtte frå Ap sin ordførar i Bergen, Marte Mjøs Persen. Ho er innstilt som Ap sin byrådsleiar før neste val etter at noverande byrådsleiar Harald Schelderup varsla at han ikkje tek attval.

Persen meiner bybanebråk og kontroversane frå førre Høgre-byråd i Bergen, som styrte fram til 2015, heng ved partiet sine frontfigurar før valet i 2019.

– Både byrådsleiarkandidat Harald Victor Hove og ordførarkandidat Hilde Onarheim er assosierte med kaoset frå førre gong Høgre styrte, då dei først avskaffa eigedomsskatten med fest og fyrverkeri, før dei måtte innføre den igjen på dobbelt nivå, seier Persen til Klassekampen.

Ho legg til at ho trur folk i Bergen er godt nøgde med dagens byråd.

– Målinga som Klassekampen skreiv om i går, viser at byrådspartia går tilbake. Ap taper åtte mandat i bystyret og har berre fleirtal saman med SV, Raudt, MDG og Sp?

– Ved førre val gjorde Ap eit historisk godt val. Eg ventar ikkje like godt resultat neste gong. Men eg opplever at folk er nøgde med dagens kurs.

Til det svarar Høgres Harald Victor Hove at dersom Ap/sentrum-byrådet i Bergen skulle hatt ein Facebook-status, måtte det blitt «It’s complicated».

– Kaos i førre Høgre-periode kjem ikkje til å redde Marte Mjøs Persen i neste kommuneval. Som Klassekampen skreiv i går, er det ikkje avklart kven som skal styre saman med Ap dersom dagens byråd ikkje får fleirtal, seier Hove.

– I så fall må SV og Raudt – som har blitt store – akseptere eit mindretalsbyråd med Ap, Venstre og KrF.

Høgre-floke i nord

I Tromsø ligg det an til å bli svært jamt. Ei siste måling gjort av Infact for avisa Nordlys, gjev knapt raudgrønt fleirtal. Førre veke vart det klart at Høgre sin ordførarkandidat Jens Johan Hjort trekk seg etter internt bråk. Bakgrunnen var ifølge NTB at Frp har stilt ultimatum til Høgre om å vrake bompengar, noko Hjort nekta å finna seg i.

På spørsmål om striden på borgarleg fløy har skada oppslutninga til høgresida i Tromsø, seier ordførarkandidat for Ap Gunnar Wilhelmsen til Klassekampen at:

– Lat meg svare slik: Eg nektar i alle fall å tru at det har skada oss.

Wilhelmsen fortel at han er lei for at Hjorth har trekt seg som ordførarkandidat for Høgre i Tromsø.

– Eg beklagar det og hadde sett fram til ein artig og spanande valkamp, seier han.

I dag styrer Ap saman med SV og Raudt i Tromsø. Wilhelmsen ser bompengeultimatumet til Tromsø Frp som ei floke det blir utfordrande for dei borgarlege å løyse.

– Eg ser ikkje korleis dei skal greie det, seier Wilhelmsen.

politikk@klassekampen.no

Lørdag 23. mars 2019
SYSTEMFEIL: Flere av feilene som førte til Kebne­kaise-ulykken er fremdeles ikke rettet opp, sju år etter dødsulykken.
Fredag 22. mars 2019
FATALT: Mannskapet som døde i ­Kebnekaise-ulykken fikk utdelt et ­mangelfullt og feilaktig kart før fly­turen. Luftforsvaret fant aldri ut hvordan det kunne skje.
Torsdag 21. mars 2019
UTRO: Senterpartiet er rødgrønne nasjonalt, men hopper gjerne i høyet med høyresida lokalt. Nå vil Fagforbundet ha slutt på lokale flørter med de blå.
Onsdag 20. mars 2019
OPPVASK: Mattilsynets ledelse har satt en veterinær og en regiondirektør på plass etter beskyldninger om rolleblanding fra oppdretternes forening Sjømat Norge.
Tirsdag 19. mars 2019
SKATT: Statsminister Erna Solberg (H) åpner for å se på skattesystemet for å motvirke økt ulikhet. Hun sier fordelingseffekten av grønne skatter er «pervers».
Mandag 18. mars 2019
ULIKT HØYRE: Heidi Nordby Lunde refser eget parti i ulikhets­debatten og mener Høyre må ta et oppgjør om skatte­dogmer.
Lørdag 16. mars 2019
OFFER: – Hun er ikke hardhudet. Det har vært veldig tøft for henne, sier fylkesleder i Oslo Frp Tone Ims Larssen. Hun ser fortsatt på Waras samboer som offer.
Fredag 15. mars 2019
POLITISK: PR-byråene Geelmuyden Kiese, Kruse Larsen, Rud Pedersen og First House har lokalpolitikere fra Høyre, Ap, KrF og Venstre i staben.
Torsdag 14. mars 2019
SKEPTISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener PR-bransjen bidrar til å skape en «profesjonalisert ­meningsindustri».
Onsdag 13. mars 2019
SLUTT PÅ NSB: Norsk lokomotiv­manns­forbund sier NSB i praksis har blitt et ­bemanningsselskap. De forstår at ­Norges Statsbaner er et misvisende navn på et ­selskap som verken skal eie skinner eller tog.