Mandag 3. desember 2018
FIKK BEKYMRINGSMELDING: Onsdag i forrige uke mottok ansvarlig redaktør i Morgenbladets Anna B. Jenssen et brev fra klubben som uttrykker dyp bekymring. Brevet er også sendt til avisas styreleder. FOTO: ANNIKEN C. MOHR
Klubben i Morgenbladet har ikke fått noen forklaring på hvorfor redaksjonssjef Ivar A. Iversen gikk på dagen:
Holder tett om konflikt
Ivar A. Iversen
For to uker siden fikk de ansatte i Morgenbladet beskjed om at redaksjonssjefen slutter på dagen. I et brev til styret uttrykker klubben dyp bekymring for avisas framtid.

Medier

Tirsdag 20. november fikk de ansatte i ukeavisa Morgenbladet beskjed om at Ivar A. Iversen, redaksjonssjefen som de siste fem årene har hatt det daglige, praktiske ansvaret for avisas utgaver og det redaksjonelle arbeidet, slutter med øyeblikkelig virkning.

Som forklaring ble det oppgitt at det er samarbeidsproblemer mellom Iversen og avisas ansvarlige redaktør Anna B. Jenssen.

Noe mer fikk ingen vite. Den brå avgangen har ført til en åpen konflikt mellom klubben i Morgenbladet og avisas ansvarlige redaktør. Insdag i forrige uke kom det til uttrykk i et brev fra klubben til Jenssen og til styreleder Amund Djuve.

Fakta

Strid i Morgenbladet:

• Klubben i Morgenbladet har reagert kraftig etter at redaksjonssjefen Ivar A. Iversen gikk på dagen tirsdag 20. november.

• Styret i Morgenbladet vil behandle brevet fra klubben på et styremøte fredag. I styret sitter Dagens Næringslivs redaktør Amund Djuve som leder. De andre styremedlemmene er featureredaktør i DN Gry Evenes, forlegger Bjørn Smith-Simonsen, advokatene Cato Schiøtz og Anine Kierulf, salgsdirektør Ole Johan Sjaastad og de to ansattrepresentantene Tove Gravdal og Sigve Indregard.

• NHST Media Group, konsernet som eier Dagens Næringsliv, er Morgenbladets største eier. De har i dag 91 prosent av aksjene i avisa.

Uforståelig avgang

I brevet, som er formulert som en bekymringsmelding, skriver de at en samlet redaksjonsklubb sterkt beklager Iversens avgang.

«Vi vil med dette brevet uttrykke dyp bekymring for avisens drift og fremtid videre», står det i innledningen til det to sider lange brevet.

Klubben skriver også at måten avgangen skjedde på, framstår som uforståelig.

«Vi har ikke fått noen god begrunnelse for hvorfor han måtte gå av. Fraværet av forklaring skaper usikkerhet, og vi er redd det vil skape en fryktkultur som er fremmed i Morgenbladet», står det.

– Det stemmer at jeg har sluttet i Morgenbladet. Noe mer enn det vil jeg ikke si om saken, er redaksjonssjef Ivar A. Iversens knappe kommentar når Klassekampen ringer.

Han ønsker ikke å kommentere innholdet i brevet.

I brevet kommer likevel klubbens klare støtte til Iversens lederegenskaper til uttrykk. Alle medlemmene i redaksjonsklubben har samarbeidet godt med den avgåtte redaksjonslederen, står det.

«Ivar har vært en usedvanlig dyktig, effektiv og sjeldent godt likt leder. Han har vært limet i en organisasjon som består av mange sterke personligheter og høye produksjonskrav. Han har veldig stor arbeidskapasitet og har sørget for sømløs produksjon og et arbeidsmiljø som har fremmet medarbeidernes vilje til å yte ekstra», skriver klubben.

«Nå melder mange av klubbens medlemmer at de er lei seg, sinte og engstelige», står det videre.

«Det går ut over evnen og viljen til å yte det som trengs for å nå målene styret har satt for avisen, noe som dernest kan føre til at Morgenbladet mister lesere og inntekter.»

Midlertidig ordning

Klassekampen er kjent med at mange av avisas ansatte har reagert negativt på hemmeligholdet rundt årsakene til Iversens avgang. Kildene vi har snakket med, uttrykker misnøye over at situasjonen er blitt håndtert i en lukket prosess.

Det er ikke kjent hvem som vil erstatte Iversen, eller hvordan avisas redaksjonsarbeid vil ledes i tida framover, men som en midlertidig løsning vil Jenssen og avisas utviklingsredaktør Cornelia Kristiansen fungere som reportasjeledere annenhver uke.

Også denne løsningen bekymrer klubbmedlemmene i Morgenbladet.

«Det er uheldig, gitt den manglende kontinuiteten det innebærer. Mer alvorlig er det at det svekker en av de aller viktigste oppgavene i Morgenbladet nå, nemlig å jakte nye, digitale lesere. Cornelia er ansatt som hovedperson i denne satsingen, men hun må nå ta på seg andre oppgaver», skriver klubben.

En populær sjef

«Det er synd at vi mister en veldig dyktig medarbeider og populær redaksjonssjef. Det kom brått på, og vi er selvfølgelig bekymret for de hullene en så viktig person etterlater seg», skriver klubbleder Jo T. Gaare i en tekstmelding til Klassekampen.

I brevet påpeker klubben at det særlig innenfor områdene utenriks og politikk er vanskelig å tenke seg hvem i avisa som kan fylle tomrommet.

Som klubbens leder er det Gaare som står som avsender av brevet sammen med nestleder Hanne Østli Jacobsen.

– Hva mener klubben når dere skriver at dere er redde for at mangelen på forklaring vil skape en fryktkultur i Morgenbladet?

«Jeg vil ikke si noe om innholdet i brevet. Det er et internt brev sendt til styret og ansvarlig redaktør fra en samlet klubb. Ellers må vi bare respektere at to sjefer har gjort en avtale om å avslutte samarbeidet, og at de ikke vil si noe mer enn dette», svarer Gaare.

Vil ikke gi detaljer

Anna B. Jenssen har vært ansvarlig redaktør i Morgenbladet siden 2012 og kom da fra stillingen som redaktør for Dagens Næringslivs fredagsbilag D2.

I en sms til Klassekampen skriver Jenssen at hun har full forståelse for at det skaper bekymring i redaksjonen når en leder slutter brått. Hun sier hun likevel ikke kan gå mer inn i årsakene til at Ivar A. Iversen sluttet.

«Årsaken er at jeg som leder ikke kan uttale meg til utenforstående om forholdet mellom den enkelte medarbeideren og arbeidsgiveren. Jeg ville ikke gjort jobben min som leder dersom jeg hadde gått ut offentlig med detaljer her. Men jeg kan slutte meg til klubbens gode ord om ham.»

Hun legger til at Iversen er en dyktig journalist og svært godt likt.

«I Morgenbladet er det høyt under taket og vi skal være åpne om alt vi kan være åpne om. Det betyr imidlertid ikke at vi kan være åpne om alt. Det er en kjent sak at hensynet til kildevern, personopplysninger og lignende innebærer at vi ikke kan dele all informasjon. Det samme gjelder i saker som denne.»

– Vil den midlertidige ordningen der Kristiansen og du fungerer som reportasjeledere annenhver uke gå ut over de digitale oppgavene, slik klubben frykter?

«Som direkte følge av at det blir utskiftinger i staben, er det naturlig at vi må gjøre noen kortsiktige omrokeringer av arbeidsoppgaver. Det har jeg løpende kontakt med Cornelia Kristiansen og øvrige kolleger om. Men jeg forsikrer om at våre utviklingsprosjekter prioriteres høyt framover», skriver Jenssen.

Hun legger til at det er flott å ha en redaksjonsklubb som engasjerer seg så sterkt i Morgenbladets oppgaver framover.

«Det er et godt grunnlag for den jobben vi skal gjøre.»

Brevet vil behandles av Morgenbladets styre førstkommende fredag.

astrid.hygen.meyer@klassekampen.no

Klassekampens kulturredaktør Bendik Wold er gift med ansvarlig redaktør i Morgenbladet Anna B. Jenssen. Wold har ikke vært involvert i noen faser av arbeidet med denne saken.

Fredag 20. september 2019
DN-ansatte må belage seg på å flytte inn i medie­husets nye «bokser», men får ikke få vite hva det innebærer før sluttpakkevinduet lukkes. Ansatte er særlig bekymret for at lørdagsmagasinet blir pulverisert.
Torsdag 19. september 2019
Lydbøkene har inntatt skolen. Forsker Bjarte Reidar Furnes mener lærerne først og fremst må legge til rette for at elevene leser papir­bøker.
Onsdag 18. september 2019
Motstanderne av fotografihus på Sukkerbiten jubler over valgresultatet i Oslo. – Nå blir det ikke noe av det planlagte Fotografihuset, hevder ­styreleder Sverre Jervell i Sukker­bitens venner.
Tirsdag 17. september 2019
Skoleforsker Marte Blikstad-Balas mener lærerne må gi plass til romanen i klasserommet. – Den kognitive utholdenheten går ned når man bare leser korte tekster, sier hun.
Mandag 16. september 2019
Forfatter Bjørn Sortland er bekymret for norske barns mentale kondis. – Å lese i et kvarter er blitt «helt Himalaya», sier han.
Lørdag 14. september 2019
Petter Stordalens 190.000 Instagram-følgere har flere ganger sett ham posere med bøker fra Straw­berry-forlagene. Dette kan være ulovlig reklame, ifølge Forbruker­tilsynet.
Fredag 13. september 2019
Dagens Næringsliv og Morgenbladet kutter til sammen 38 millioner kroner for å bli mer digitale. – Vil gå utover kvaliteten, sier medieforsker.
Torsdag 12. september 2019
Styreleder Amund Djuve har gitt Morgenbladets redaktør en klar bestilling: driftsmarginen må opp på ti prosent. Denne uka startet nedbemanningene i ukeavisa.
Onsdag 11. september 2019
NTNU sliter med å få opp kvinneandelen ved filosofisk institutt. – Forsterker en trend hvor menn underviser menn om menn, sier student.
Tirsdag 10. september 2019
NRK Dagsrevyen har intervjuet ­dobbelt så mange rikspolitikere som lokalpolitikere ­under valgkampen. – Problematisk og uheldig, sier ­Venstre-ordfører Alfred Bjørlo.