Lørdag 1. desember 2018
Fagfornyelse

• Klassekampen har denne uka skrevet om forslaget til nye læreplaner i grunnskolen som i disse dager er ute på høring. Kritikken har særlig dreid seg om at historie har blitt tonet kraftig ned til fordel for et nåtidsperspektiv. Tanken er at læreplanene skal bli «relevante for framtida». Det har blitt løst ved å unngå læreplanmål som peker mot bestemte perioder, og i stedet velge mer generelle formuleringer. Det ser for eksempel slik ut: «Eleven skal kunne samanlikne forteljingar om fortida i ulike former og reflektere over forskjellane på dei.» Det er så opp til lærerne og eventuelt elevene selv å vurdere hvilke fortellinger det er snakk om.

• Årets oppussing av læreplanene følger i en trend. Da læreplanene ble endret i 2006, forsvant flere historiske hendelser, som de to verdenskrigene, fascismen og nazismen og den russiske revolusjonen, for å nevne noen av målene på siste grunnskoletrinn. I stedet skulle målene da bli mer overordnet og generelle. Det nye forslaget til læreplan er enda et skritt i samme retning. Nå skal elevene «forstå seg sjølv og samfunnet i tid og rom og drøfte korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar». Faren med så generelle og diffuse mål er at de lett henfaller til å bli det rene nonsens. Det er vanskelig å se hvordan en slik læreplan kan være til støtte for lærere. Hvor ble det av fine ord om at staten skal bruke et klart språk?

• Denne uka har vi skrevet om utelatelsen av andre verdenskrig og holocaust, men det blir på mange måter meningsløst å velge seg ut én historisk hendelse som skulle være viktigere enn alle andre når ingen er nevnt. Man kan spørre seg hvorfor vi skal ha en læreplan i historie overhodet, hvis alle beslutninger om innhold likevel skal ligge hos den enkelte lærer. Vi bruker ordet fellesskolen om den norske offentlige skolen. Ordet bør ikke bare bety at skolen skal være for alle, men også at vi deler det samme kunnskapsgrunnlaget. Det som forsvinner i det nye utdanningsregimet, er nettopp felles referanserammer. I stedet sitter vi igjen med dokumenter som tilsynelatende sikrer likhet, men egentlig er tom formfetisjisme.

Mandag 20. mai 2019
• På lørdag hadde Italias visestatsminister Matteo Salvini for andre gang samlet høyreradikale partier i Europa i Milano før Europavalget neste helg. Det som skulle bli en styrkemarkering regnet i stedet bort. Italienske og internasjonale...
Lørdag 18. mai 2019
• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I...
Torsdag 16. mai 2019
Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje rømetil andre stader, til tryggare kår– om da trygge kår finst no lenger på jorda.Her slo vi rot. Om så framande rårnå på vår mark – ho er likevel vår.Tapet vi leid vil vi bere...
Onsdag 15. mai 2019
• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av...
Tirsdag 14. mai 2019
• Britene befinner seg nå i den underlige situasjonen at de skal velge representanter til en union de skulle vært ute av for lenge siden. Den 29. mars skulle Storbritannia ha forlatt EU, men ettersom det britiske parlamentet kategorisk...
Mandag 13. mai 2019
• Forrige uke godkjente guvernøren i den amerikanske delstaten Georgia, Brian Kemp, den såkalte «hjerteslag-loven». Det hyggelige navnet til tross: Loven er et rått angrep på kvinners råderett over egen kropp. Loven sier at så snart et...
Lørdag 11. mai 2019
• «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen – eller arbeiderbevegelsen, som Gerhardsen ville sagt.» Slik åpnet Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin tale til partiets landsmøte i går. Fagbevegelsen-mantraet har han lånt fra Arbeiderpartiets...
Fredag 10. mai 2019
• Ordet ansvarspulverisering fikk for alvor gjennomslag i norsk offentlighet da 22. juli-kommisjonen i 2012 leverte sin rapport om hva som gikk galt da terroren rammet landet året før. Kommisjonen kritiserte blant annet nødetatene for...
Torsdag 9. mai 2019
• Siste nummer av avisa Le Monde Diplomatique, som kom som innstikk i Klassekampen forrige fredag, inneholder to gode artikler om etterforskningen av Donald Trump og hans påståtte samarbeid med Russland før presidentvalget i 2016. Avisa har...
Onsdag 8. mai 2019
• 8. mai står som den offisielle fridomsdagen, etter den tyske kapitulasjonen i 1945. I delar av Europa starta feiringa 7. mai, då kapitulasjonen var klar, og i Sovjetunionen og allierte land vart 9. mai sigersdagen. 8. mai har sidan vore...