Lørdag 1. desember 2018
Fagfornyelse

• Klassekampen har denne uka skrevet om forslaget til nye læreplaner i grunnskolen som i disse dager er ute på høring. Kritikken har særlig dreid seg om at historie har blitt tonet kraftig ned til fordel for et nåtidsperspektiv. Tanken er at læreplanene skal bli «relevante for framtida». Det har blitt løst ved å unngå læreplanmål som peker mot bestemte perioder, og i stedet velge mer generelle formuleringer. Det ser for eksempel slik ut: «Eleven skal kunne samanlikne forteljingar om fortida i ulike former og reflektere over forskjellane på dei.» Det er så opp til lærerne og eventuelt elevene selv å vurdere hvilke fortellinger det er snakk om.

• Årets oppussing av læreplanene følger i en trend. Da læreplanene ble endret i 2006, forsvant flere historiske hendelser, som de to verdenskrigene, fascismen og nazismen og den russiske revolusjonen, for å nevne noen av målene på siste grunnskoletrinn. I stedet skulle målene da bli mer overordnet og generelle. Det nye forslaget til læreplan er enda et skritt i samme retning. Nå skal elevene «forstå seg sjølv og samfunnet i tid og rom og drøfte korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar». Faren med så generelle og diffuse mål er at de lett henfaller til å bli det rene nonsens. Det er vanskelig å se hvordan en slik læreplan kan være til støtte for lærere. Hvor ble det av fine ord om at staten skal bruke et klart språk?

• Denne uka har vi skrevet om utelatelsen av andre verdenskrig og holocaust, men det blir på mange måter meningsløst å velge seg ut én historisk hendelse som skulle være viktigere enn alle andre når ingen er nevnt. Man kan spørre seg hvorfor vi skal ha en læreplan i historie overhodet, hvis alle beslutninger om innhold likevel skal ligge hos den enkelte lærer. Vi bruker ordet fellesskolen om den norske offentlige skolen. Ordet bør ikke bare bety at skolen skal være for alle, men også at vi deler det samme kunnskapsgrunnlaget. Det som forsvinner i det nye utdanningsregimet, er nettopp felles referanserammer. I stedet sitter vi igjen med dokumenter som tilsynelatende sikrer likhet, men egentlig er tom formfetisjisme.

Lørdag 23. februar 2019
• Trond Giske gir opp kampen om toppverv i Trøndelag Ap. Det gjør han etter et døgns intens medie­storm – men det har vært mange slike døgn for Giske det siste året. Arbeiderpartiet konkluderte nylig med at han har brutt partiets...
Fredag 22. februar 2019
• For tre år siden skrev Klassekampen at mediekonsernet Amedia hadde analysert 11.300 nettartikler og funnet ut at kultursaker blir minst lest. Bare én prosent av de digitale abonnentene leste nettavisenes filmanmeldelser. Vil det føre til...
Torsdag 21. februar 2019
• Månestråle barnehage på Frogner i Oslo har lenge profilert seg som en mønsterbarnehage. Ved å ta inn ekstra kostpenger har barnehagen kunnet servere blant annet frokostbuffet og chiagrøt, og slik framstilt seg som et attraktivt alternativ...
Tirsdag 19. februar 2019
• Fellesnemnda som planlegger nye Vestland fylke, vedtok nylig lønnsbetingelser for politikerne i det kommende storfylket. Det endelige vedtaket lå et stykke under innstillingen fra arbeidsutvalget, som ville gi de folkevalgte et solid...
Mandag 18. februar 2019
• Den store sikkerhetskonferansen i München gikk av stabelen denne helga med ledere fra hele verden til stede. Den viste at det er økende motsetninger, ikke bare mellom Washington og Moskva og Beijing, men også mellom USA og Europas...
Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...