Fredag 30. november 2018
FØLGER MED: Bærekraftsanalytiker i Nordea Thina Saltvedt spår at EUs klimastrategi vil påvirke norsk offshoreindustri og arbeidsplasser i olje- og gassektoren. FOTO: ANNIKEN C. MOHR
EU-kommisjonens langtidsstrategi for klimakutt legger opp til kraftig reduksjon i naturgass:
Norge går mot gassmell
Undersak

FN-sjef ber om endring

FNs generalsekretær António Guterres etterlyste i går ambisjoner og kompromissvilje hos verdens ledere i møte med klimaendringene.

– Vi går mot en katastrofal og uviss verden på grunn av klimaforstyrrelser, sa Guterres på en pressekonferanse i FNs hovedkvarter i New York.

Utspillet kom dagen før G20-klubbens toppmøte i Argentinas hovedstad Buenos Aires, og få dager før FNs klimatoppmøte COP24 starter søndag i byen Katowice sør i Polen.

Guterres minte om at målet i Katowice er å oppfylle Paris-avtalen. Han oppfordret derfor lederne til å ikke være «veldig sta» i forhandlingene, slik at det er mulig å oppnå «noe alle kan akseptere» og for at klimatoppmøtet skal bli en suksess.

Klima er også på dagsordenen på G20-toppmøtet i Buenos Aires, der ledere som representerer 85 prosent av verdensøkonomien samles i dag og i morgen. FN-sjefen sendte i går en beskjed også til de som mener at klimatiltak må gå utover økonomien.

– Noen kan hevde at man ikke man bekjempe klimaendringer og ha en god økonomi. Jeg er sterkt uenig. Faktisk så er det motsatte tilfelle, sa Guterres.

STRUPES: Norsk gasseksport går vanskelige tider i møte. – Det blir tøff konkurranse for den som skal produsere EUs siste gass, sier Thina Saltvedt i Nordea.

KLIMA

Forbruket av olje og gass i EU skal reduseres kraftig. Det er målsettingen i EU-kommisjonens nye klimaplan.

Planen, som ble lagt fram onsdag, inneholder dårlig nytt for norsk gasseksport. Fra 2030 skal gassforbruket i unionen reduseres kraftig.

Mer enn halvparten av norsk gasseksport går til EU-land. Da er ikke Storbritannia regnet med.

Ifølge tall fra Olje- og energidepartementet sto eksport av naturgass for 208 milliarder norske kroner i 2017. Det er en femdel av all norsk eksport i fjor – en betydelig andel av Norges eksportinntekter.

Dersom EU-kommisjonens langtidsstrategi slår til, vil den med andre ord ramme norsk eksport.

Fakta

EUs forslag til egne klimamål:

• EU-kommisjonen går inn for å skjerpe unionens mål om kutt i utslippene av klimagasser innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 1990, fra 40 til 45 prosent.

• I sitt forslag til langtidsstrategi anbefaler kommisjonen også at EU går inn for klimanøytralitet innen 2050. Klimanøytralitet vil si at alle gjenværende utslipp av klimagasser nulles ut.

• EUs mål er i dag at utslippene skal kuttes med minst 80 prosent innen 2050.Kilde: NTB

Skarp reduksjon

EU-kommisjonen har lagd en rekke scenarioer som viser ulike måter å oppnå kraftige klimakutt innen 2050, altså om litt over 30 år.

Alle scenarioene legger opp til en skarp reduksjon av oljeforbruket i EU allerede i 2030, om 12 år. I 2050 er olje brukt som drivstoff nesten fullstendig borte fra alle scenarioene.

Det har lenge vært kjent at oljemarkedene i Europa vil bli trangere på lang sikt. Håpet for norsk fossilindustri har derfor vært eksport av gass. Som Klassekampen har skrevet i flere artikler den siste tida, har Norge lobbet for naturgass i EU. Argumentene har vært at naturgass er en viktig bru fra kullkraft til et bærekraftig samfunn.

Lobbyvirksomheten har likevel møtt på vanskeligheter. I EU-kommisjonens scenarioer skal naturgass stå for 20 prosent av EUs energikonsum i 2030. Det er omtrent som i dag.

Etter 2030 skal naturgassens andel av energiforbruket reduseres «skarpt», heter det i analysen som følger med kommisjonens langtidsstrategi.

I 2050 skal naturgass stå for mellom 9 og 3 prosent av energiforbruket, avhengig av scenario.

Spår tøff konkurranse

Tidligere oljeanalytiker, nå bærekraftsanalytiker i Nordea Thina Saltvedt sier EUs nye klimastrategi er en betydelig utfordring for norsk fossilindustri.

– Det blir tøff konkurranse for den som skal produsere EUs siste gass, sier hun.

Saltvedt peker på at Russland ligger an til å øke gasseksporten til Tyskland, med den nye rørledningen Nord Stream 2. I tillegg har USA satset på gasseksport de siste årene.

Dermed blir konkurransen større, samtidig som markedet om ti år blir trangere.

– Vi er veldig bundet til Europa, for vi eksporterer gass gjennom rørledninger, der nesten all gassen går. Risikoen nå er at vi satser på prosjekter som ikke gir lønnsomhet. Vi er veldig avhengige av at Europa fortsetter å etterspørre vår gass, sier hun.

Saltvedt tror utviklingen i EU vil påvirke utviklingen av nye norske offshore-prosjekter, og spesielt arbeidsplassene knyttet til olje- og gassindustrien.

Tror på gass etter 2030

Det tar lang tid fra nye utbygginger settes i gang, til de står i full produksjon.

– Det er denne oppstartsfasen som står for flest nye arbeidsplasser, sier hun.

Hildegunn T. Blindheim, direktør for Klima og miljø i Norsk olje og gass, mener EU-kommisjonens nye strategi ikke er dramatiske nyheter for norsk olje- og gassindustri.

– Gassen skal ha en rolle i mange år framover. På lengre sikt er det likevel ikke tvil om at utslippene fra bruken av olje og gass må reduseres betydelig, sier hun.

Hun mener likevel at gasseksporten har en framtid, også etter 2030.

– Naturgass kan balansere fornybar energi. Scenarioene i den nye langtidsplanen fra EU er heller ikke veldig forskjellige fra tidligere. Forskjellen er at de er strammere.

Blindheim åpner likevel for at EU-strategien innebærer utfordringer for gasseksporten. Det gjelder spesielt reduksjonen av CO2-utslipp, både i produksjonen i Norge og i forbrenningen hos den som kjøper gassen.

– Det er en økt ambisjon for klimapolitikken. Det setter press på alle næringer som gir utslipp, som olje og gass, sier hun.

Norsk olje og gass mener likevel at petroleumsindustrien har løsninger på problemet, som å lage hydrogen fra naturgass og CO2-fangst og lagring.

– EU vil ha en behov for mye energi som ikke kan dekkes av elektrisitet fra fornybar energi. Man trenger lavkarbonløsninger for gassbruk. Og det jobber selskapene våre med, sier hun.

Blindheim viser blant annet til Equinors prosjekt for å bruke hydrogen laget fra naturgass i gasskraftverk i Nederland, der CO2-innholdet blir lagret, og bruk av hydrogen i husholdningssektoren i Storbritannia, H21, som ble lansert i forrige uke.

magnusl@klassekampen.no

Onsdag 21. august 2019
PROBLEMER: Militæroperasjonen i Persiabukta, sabotasjeaksjoner og USAs sanksjoner. Dette er temaene som Erna Solberg trolig vil snakke med Iran om.
Tirsdag 20. august 2019
PROTESTER: Frykten for Hongkongs politiske framtid har ikke sluppet taket.
Mandag 19. august 2019
ANGREP: Den islamske staten (IS) sier at de sto bak angrepet i Kabul lørdag. Afghanistankomiteen ser terroren som et forsøk på å svekke fredsforhandlingene.
Lørdag 17. august 2019
TRØBBEL: Varslene om en ny global økonomisk nedgangstid vokser i styrke. Hvem kan sko seg på en ny krise?
Fredag 16. august 2019
STOR DRØM: Økonomer i Matteo Salvinis fremadstormende Lega-parti vil føre Italia ut av euroen.
Torsdag 15. august 2019
SVARER: Kilder i Forsvaret mener Russland tidligere har svart på amerikanske øvelser i nord, men finner ingen enkel forklaring på den russiske militærøvelsen som pågår nå.
Onsdag 14. august 2019
PERVERST: Mindreårige jenter og maktmenn på privatjeten «The Lolita Express». Historien om Jeffrey Epstein er historien om de rike og mektiges grenseløse verden.
Tirsdag 13. august 2019
MISOGYNI: Kvinnehat er en sentral ingrediens i høyreekstremisters aktivitet både på nett og i det virkelige liv, bekrefter eksperter.
Mandag 12. august 2019
HAT: Høyreekstreme terrorangrep sprer seg, støttet av en hatsk internettkultur. Ekstremismeforskere tror sensur kan dempe trenden, i alle fall på kort sikt.
Lørdag 10. august 2019
MOTSTAND: Fleire tusen demonstrantar er arresterte før det kommande lokalvalet i Moskva. Det er varsla nye demonstrasjonar i dag.