Torsdag 29. november 2018
Utrygg avtale

• Det brygger opp til strid i LO etter at Fellesforbundets største lokalavdeling, den industridominerte avdeling 5 i Bergen, nylig snudde og gikk mot EØS. Dermed ligger mye til rette for at LOs største forbund i privat sektor kan snu i spørsmålet neste høst. Et slikt vedtak vil sende sjokkbølger gjennom Ap og LO. Kronargumentet for EØS-avtalen har vært at den sikrer eksportindustrien markedsadgang i EU. Det blir unektelig litt bakvendt dersom toppene i Ap og medlemssterke forbund i offentlig sektor skal tviholde på EØS av hensyn til norsk eksport, men uten å ta hensyn til hva de ansatte i eksportindustrien selv mener.

• Argumentet om at norsk eksport til Europa er avhengig av EØS, synes svakt fundert. Norge hadde få problemer med å handle med Europa før 1994. En Menon-rapport viser at andelen norsk eksport som går til EU faktisk har falt siden den avtalen trådde i kraft. Land som Canada og Sør-Korea, som ikke er med i EØS, har fått egne avtaler som ser ut til å fungere godt. Og hvis Norge sier opp EØS-avtalen, så står vi ikke på bar bakke. Da trer den gamle handelsavtalen mellom EU og Norge i kraft. Handelen reguleres dessuten uansett gjennom WTO-avtalen. Det kan finnes gode argumenter for EØS, men å beskytte norske varer mot høye tollsatser i EU er neppe blant dem.

• Det er uklart hva slags straffetiltak EU kan sette i verk hvis Norge forlater avtalen. Derfor hilser vi utredningen av alternativer til EØS, slik så ulike aktører som SV og Dagens Næringsliv har foreslått, velkommen. Mer kunnskap skader ikke. Men det er verdt å minne om at det er stor usikkerhet forbundet med å forbli i EØS også. Da avtalen ble inngått i 1994, forestilte ingen seg etableringen av et felles arbeidsmarked med store deler av Øst-Europa eller at EU 24 år fram i tid skulle tvinge fram privatisering av norsk jernbane. EØS-avtalen har blitt noe helt annet enn den var tenkt, og den forandrer seg stadig. Når EØS-tilhengere skremmer med det store ukjente som venter dersom avtalen blir sagt opp, glemmer de det store ukjente som avtalen består i – at Norge er prisgitt det meste som vedtas i Brussel.

Mandag 20. mai 2019
• På lørdag hadde Italias visestatsminister Matteo Salvini for andre gang samlet høyreradikale partier i Europa i Milano før Europavalget neste helg. Det som skulle bli en styrkemarkering regnet i stedet bort. Italienske og internasjonale...
Lørdag 18. mai 2019
• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I...
Torsdag 16. mai 2019
Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje rømetil andre stader, til tryggare kår– om da trygge kår finst no lenger på jorda.Her slo vi rot. Om så framande rårnå på vår mark – ho er likevel vår.Tapet vi leid vil vi bere...
Onsdag 15. mai 2019
• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av...
Tirsdag 14. mai 2019
• Britene befinner seg nå i den underlige situasjonen at de skal velge representanter til en union de skulle vært ute av for lenge siden. Den 29. mars skulle Storbritannia ha forlatt EU, men ettersom det britiske parlamentet kategorisk...
Mandag 13. mai 2019
• Forrige uke godkjente guvernøren i den amerikanske delstaten Georgia, Brian Kemp, den såkalte «hjerteslag-loven». Det hyggelige navnet til tross: Loven er et rått angrep på kvinners råderett over egen kropp. Loven sier at så snart et...
Lørdag 11. mai 2019
• «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen – eller arbeiderbevegelsen, som Gerhardsen ville sagt.» Slik åpnet Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin tale til partiets landsmøte i går. Fagbevegelsen-mantraet har han lånt fra Arbeiderpartiets...
Fredag 10. mai 2019
• Ordet ansvarspulverisering fikk for alvor gjennomslag i norsk offentlighet da 22. juli-kommisjonen i 2012 leverte sin rapport om hva som gikk galt da terroren rammet landet året før. Kommisjonen kritiserte blant annet nødetatene for...
Torsdag 9. mai 2019
• Siste nummer av avisa Le Monde Diplomatique, som kom som innstikk i Klassekampen forrige fredag, inneholder to gode artikler om etterforskningen av Donald Trump og hans påståtte samarbeid med Russland før presidentvalget i 2016. Avisa har...
Onsdag 8. mai 2019
• 8. mai står som den offisielle fridomsdagen, etter den tyske kapitulasjonen i 1945. I delar av Europa starta feiringa 7. mai, då kapitulasjonen var klar, og i Sovjetunionen og allierte land vart 9. mai sigersdagen. 8. mai har sidan vore...