Torsdag 29. november 2018
Utrygg avtale

• Det brygger opp til strid i LO etter at Fellesforbundets største lokalavdeling, den industridominerte avdeling 5 i Bergen, nylig snudde og gikk mot EØS. Dermed ligger mye til rette for at LOs største forbund i privat sektor kan snu i spørsmålet neste høst. Et slikt vedtak vil sende sjokkbølger gjennom Ap og LO. Kronargumentet for EØS-avtalen har vært at den sikrer eksportindustrien markedsadgang i EU. Det blir unektelig litt bakvendt dersom toppene i Ap og medlemssterke forbund i offentlig sektor skal tviholde på EØS av hensyn til norsk eksport, men uten å ta hensyn til hva de ansatte i eksportindustrien selv mener.

• Argumentet om at norsk eksport til Europa er avhengig av EØS, synes svakt fundert. Norge hadde få problemer med å handle med Europa før 1994. En Menon-rapport viser at andelen norsk eksport som går til EU faktisk har falt siden den avtalen trådde i kraft. Land som Canada og Sør-Korea, som ikke er med i EØS, har fått egne avtaler som ser ut til å fungere godt. Og hvis Norge sier opp EØS-avtalen, så står vi ikke på bar bakke. Da trer den gamle handelsavtalen mellom EU og Norge i kraft. Handelen reguleres dessuten uansett gjennom WTO-avtalen. Det kan finnes gode argumenter for EØS, men å beskytte norske varer mot høye tollsatser i EU er neppe blant dem.

• Det er uklart hva slags straffetiltak EU kan sette i verk hvis Norge forlater avtalen. Derfor hilser vi utredningen av alternativer til EØS, slik så ulike aktører som SV og Dagens Næringsliv har foreslått, velkommen. Mer kunnskap skader ikke. Men det er verdt å minne om at det er stor usikkerhet forbundet med å forbli i EØS også. Da avtalen ble inngått i 1994, forestilte ingen seg etableringen av et felles arbeidsmarked med store deler av Øst-Europa eller at EU 24 år fram i tid skulle tvinge fram privatisering av norsk jernbane. EØS-avtalen har blitt noe helt annet enn den var tenkt, og den forandrer seg stadig. Når EØS-tilhengere skremmer med det store ukjente som venter dersom avtalen blir sagt opp, glemmer de det store ukjente som avtalen består i – at Norge er prisgitt det meste som vedtas i Brussel.

Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...
Fredag 8. februar 2019
• Det blåser opp til storm rundt det kinesiske mobil- og teknologiselskapet Huawei. USA har tiltalt selskapet, to datterselskaper og finansdirektøren for flere lovbrudd, blant annet brudd på sanksjonene mot Irak og tyveri av...
Torsdag 7. februar 2019
I en av de aller tidligste utgavene av Klassekampen har redaksjonen satt inn en annonse for svenske og danske «M-L-blader». ML var en kjent forkortelse på den tida og sto for marxisme-leninisme, den politiske retningen...
Onsdag 6. februar 2019
Guhkkin davvin Dávggáid vuoldesabmá suolggai Sámieanan.Duottar leabbá duoddar duohkin,jávri seabbá jávrri lahka.cohkat cilggin, corut cearuinallanaddet almmi vuostái.Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,cáhket...