Onsdag 28. november 2018
Godt nytt

• I helga bestemte Nordland Arbeiderparti seg for å legge bort kravet om utredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Striden om oljeleting i disse områdene har preget Ap i flere tiår, og fylkeslaget har tidligere vært blant de ivrigste forsvarerne av å åpne opp. Med sin snuoperasjon følger fylkeslaget partifeller i andre deler av landet. Tidligere har fylkes­lagene i Oppland, Hedmark, Troms, Finnmark og Møre og Romsdal gått imot en konsekvensutredning. Dermed ligger alt til rette for en historisk helomvending på Arbeiderpartiets neste landsmøte. Ap kan bli et oljebremsparti.

• Spørsmålet er om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja for olje­leting markerer en varig endring i partiets syn, eller om det først og fremst er en erkjennelse av at striden i disse områdene i praksis er lagt død. Leder i Nordland Ap Bjørnar Skjæran sier til Vårt Land at det i vedtaket ligger «en erkjennelse av at det over flere perioder har vært flertall på Stortinget for konsekvensutredning, men parlamentarisk umulig å vedta det». Dermed kan andre områder det står strid om, som Barentshavet, fortsatt være i spill. Uansett vil Fremskrittspartiet og Høyre bruke Aps helomvending for alt det er verdt for å vinne velgere i industrikretser og langs kysten framover.

• Vi mener det er positivt med et vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Det bevarer fisket og gjør det mulig å videreutvikle en allerede voksende reiselivsnæring. Det er også disse argumentene som har veid tungt når Ap-lag etter Ap-lag har gått imot konsekvensutredning. Klimasiden av saken, det at oljeutvinning fører til utslipp av klimagasser, har kommet på siden. Slik vi har sett det i kampen om monstermaster og vindkraft flere steder i landet, står hensyn til naturvern sterkt i Norge. Dersom det nå blir et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, er det første gang oljenæringen får et bastant nei til å lete etter olje i et område den har pekt seg ut. Det kan markere slutten på en lang periode hvor oljenæringen har fått velge og vrake i områder. Det er godt nytt for norsk natur, konkurrerende næringer som fisket og for klimaet.

Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...
Fredag 8. februar 2019
• Det blåser opp til storm rundt det kinesiske mobil- og teknologiselskapet Huawei. USA har tiltalt selskapet, to datterselskaper og finansdirektøren for flere lovbrudd, blant annet brudd på sanksjonene mot Irak og tyveri av...
Torsdag 7. februar 2019
I en av de aller tidligste utgavene av Klassekampen har redaksjonen satt inn en annonse for svenske og danske «M-L-blader». ML var en kjent forkortelse på den tida og sto for marxisme-leninisme, den politiske retningen...
Onsdag 6. februar 2019
Guhkkin davvin Dávggáid vuoldesabmá suolggai Sámieanan.Duottar leabbá duoddar duohkin,jávri seabbá jávrri lahka.cohkat cilggin, corut cearuinallanaddet almmi vuostái.Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,cáhket...