Tirsdag 27. november 2018
Tallenes tale

• I 2002 ble opposisjonspartiene på Stortinget, som den gang besto av Ap, SV, Frp og Sp, enige om en storstilt reform for barnehagesektoren. Barnehageforliket besto i hovedsak av tre elementer: utbygging, redusert pris for foreldre og likebehandling av private og offentlige barnehager. Forliket bidro til at Norge i dag har bortimot full barnehagedekning. Mer enn 91 prosent av alle barn i alderen ett til fem år har nå plass i barnehage. Debatten om barnehager står derfor ikke om utbygging, men om vilkårene for private eiere. Venstresida har i flere år ønsket å innføre begrensninger på å ta ut utbytte, slik det i dag er for private skoler.

• Barnehagekonsernene kjemper omtrent daglig en intens kamp i offentligheten for å unngå et slikt vedtak. I går ble en rapport fra utredningsbyrået Agenda Kaupang trukket fram ikke bare én, men to ganger i norske aviser: både i et leserinnlegg i denne avisa, skrevet av lederen for Private barnehagers landsforbund, og i et intervju i Dagens Næringsliv med Eli Sævareid, som har bygd opp en millionformue gjennom barnehagekonsernet Fus. Rapporten er et eksempel på hvordan tall kan skape svært uklar tale. I stedet for å hente inn kommunens pengebruk til henholdsvis kommunale og private barnehager, har byrået – på oppdrag for private eiere – satt opp et komplisert regnestykke for utgifter «pr. korrigert oppholdstime». Det er det eneste regnestykket i den tynne rapporten, som likevel konkluderer skråsikkert: «Det offentlige har spart rundt to milliarder hvert år ved å benytte private barnehager.» I realiteten er støtten fra kommunen den samme for kommunale og private barnehager.

• Private barnehager var en viktig brikke da norsk barnehagesektor ble utbygd. Men private barnehager er ikke lenger det de var da barnehageforliket fant sted: små og foreldredrevet. I dag eies de av gigantiske velferdskonserner med milliardomsetning. Derfor må de som ønsker at pengene vi bruker på barnehager skal gå til ungene, ha øynene rettet mot velferdskonsernenes resultater og ikke diffuse regnestykker bestilt av kapitalsterke interesseorganisasjoner.

Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...
Fredag 8. februar 2019
• Det blåser opp til storm rundt det kinesiske mobil- og teknologiselskapet Huawei. USA har tiltalt selskapet, to datterselskaper og finansdirektøren for flere lovbrudd, blant annet brudd på sanksjonene mot Irak og tyveri av...
Torsdag 7. februar 2019
I en av de aller tidligste utgavene av Klassekampen har redaksjonen satt inn en annonse for svenske og danske «M-L-blader». ML var en kjent forkortelse på den tida og sto for marxisme-leninisme, den politiske retningen...
Onsdag 6. februar 2019
Guhkkin davvin Dávggáid vuoldesabmá suolggai Sámieanan.Duottar leabbá duoddar duohkin,jávri seabbá jávrri lahka.cohkat cilggin, corut cearuinallanaddet almmi vuostái.Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,cáhket...