Mandag 26. november 2018
Ap-kampanje

• Ledelsen i Arbeiderpartiet og LO har kastet seg tungt inn på EØS-avtalens side i debatten om Norges tilknytning til EU. Slik vil de forsøke å fastholde norsk fagbevegelses ja til avtalen, til tross for at EØS-motstanden har vokst seg dypt inn i Fellesforbundet. Strategien fra Ap og LO har vært å si at det ikke er EØS-avtalen det er noe feil med, men oppfølgingen nasjonalt fra NHO og regjeringen. Forrige uke sa LO-leder Hans Christian Gabrielsen på LO Stats kartellkonferanse at «arbeidsgiverne har plassert en bombe under EØS-avtalen med sin oppførsel. Og regjeringen sitter med fyrstikkene i ­hånda». Til samme publikum av norske tillitsvalgte advarte Ap-leder Jonas Gahr Støre mot å rette baker for smed: «Dette handler først og fremst om en regjering som forholder seg passivt til EØS-avtalens utfordringer», sa han ifølge NTB. Søndag fulgte Ap-nestleder Hadia Tajik opp med en kommentar i Aftenposten med samme konklusjon: EØS-avtalen bør bestå, men regjeringen må gjøre den mer spiselig for arbeidsfolk.

• Utspillene er rettet mot tillitsvalgte som ser at EØS-avtalen griper inn i partssamarbeidet og på enkelte områder endrer vilkårene for norsk arbeidsliv til det verre. Særlig er mange opptatt av en nylig avgjørelse i tariffnemnda, hvor NHO fikk omgjort en avgjørelse fra Høyesterett om hvem som har ansvaret for å betale reise, kost og losji for utenlandske arbeidstakere. Problemet med utspillene fra Ap- og LO-ledelsen er at de ikke har noen makt å sette bak kravene de stiller til NHO og regjeringen. Vårt intervju med NHO-topp Stein Lier-Hansen lørdag viser at det ikke fins noen vilje på arbeidsgiversida til å ta ansvar for EØS-motstanden i fagbevegelsen. I stedet påpeker Lier-Hansen at EØS-avtalen forplikter oss til å følge EU-lovverket «til punkt og prikke». Det er også lite sannsynlig at Erna Solberg vil stramme inn politikken overfor arbeidsgivere i sympati med en LO-ledelse som sliter med økende EØS-motstand. Dessuten unngår Ap- og LO-toppene kjernen i saken: At tariffnemnda både kunne og ville overprøvd Norges høyeste domstol i saken om reisekostnader også om regjeringen var rødgrønn.

Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...
Fredag 8. februar 2019
• Det blåser opp til storm rundt det kinesiske mobil- og teknologiselskapet Huawei. USA har tiltalt selskapet, to datterselskaper og finansdirektøren for flere lovbrudd, blant annet brudd på sanksjonene mot Irak og tyveri av...
Torsdag 7. februar 2019
I en av de aller tidligste utgavene av Klassekampen har redaksjonen satt inn en annonse for svenske og danske «M-L-blader». ML var en kjent forkortelse på den tida og sto for marxisme-leninisme, den politiske retningen...
Onsdag 6. februar 2019
Guhkkin davvin Dávggáid vuoldesabmá suolggai Sámieanan.Duottar leabbá duoddar duohkin,jávri seabbá jávrri lahka.cohkat cilggin, corut cearuinallanaddet almmi vuostái.Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,cáhket...