Mandag 26. november 2018
LIBERAL MELDING: Kulturminister Trine Skei Grande (V) presenterte på fredag en kulturmelding med klart liberalt tilsnitt, mener forsker på kulturpolitikk Per Mangset.Her er hun hjemme i leiligheten sin i Oslo. 8Foto: John Trygve Tollefsen
Regjeringas nye kulturmelding «Kulturens kraft» krever at regionen tar kultur på alvor, mener forsker:
Tvinger kultur på regionene
Kulturaktører frykter regionalisering i Kultur-Norge. Forsker Per Mangset mener Kulturmeldinga kan tvinge de nye regionene til å satse på kultur.

Politikk

Fredag ble ‘kulturmeldinga til Trine Skei Grande (V) lagt fram på Vega Scene i Oslo. Med navnet «Kulturens kraft» slo Grande blant annet fast at «Kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggjande kraft, og kulturpolitikken skal byggje på ytringsfridom og toleranse».

Det mest konfliktskapende i meldingen er forslagene om å flytte ansvar for kulturfeltet til de nye regionene, mener kulturforsker Per Mangset

– Det er ikke tvil om at region­reformen og forslagene om desentralisering er noe av det mest omstridte i meldingen, sier nestor i norsk kulturforskning Per Mangset.

Mangset og Ole Marius Hylland, begge seniorforskere fra Telemarksforsking, kom i 2017 med boka «Kulturpolitikk».

Fakta

Ny kulturmelding:

• Fredag 23. november la kulturminister Trine Skei Grande fram kulturmeldingen «Kulturens kraft». Dette er første kulturmelding på 15 år.

• Meldingen legger fram overordnede prinsipper for kulturpolitikken og gjør rede for prioriteringer og nye kulturpolitiske mål.

Bekymring i distriktene

Lørdag skrev Klassekampen om bekymringene mange ­kulturaktører i distriktene har for at staten skal overføre makt over kulturfeltet til de nye regionene.

Direktør ved Akershus Kunstsenter Rikke Komissar sa blant annet følgende: «Det som bekymrer er hva som vil skje med mindre kommersielle kunst- og kulturuttrykk. Jo lenger ut i periferien du kommer, jo vanskeligere er det å finne ekspertise blant politikere, journalister og ­byråkrater som kan gjenkjenne kvalitet».

Et av forslagene er at Kulturdepartementet vil at den fylkeskommunale andelen av finansieringen skal økes. I dag er normalfordelingen 70 prosent statlige tilskudd, mens det i fremtida vil være regionene som skal stå for ­hoveddelen av tilskuddet.

– En sukret pille

Per Mangset forstår bekymringen fra aktørenes side, men han ser også klare antydninger i meldingen som kan berolige distriktene.

– Vi ser at de også har sukret pillen noe ved å slå fast at staten fremdeles vil være inne som bidragsyter. Staten vil fortsatt være med. Det blir ikke en full regionalisering.

Samtidig går det ikke klart fram hvilke kulturinstitusjoner som skal forbli nasjonale og hvem som skal bli mer regionale.

– Her er det vanskelige grenseoppganger. Det er uklart hvilke typer institusjoner de i framtida vil se på som nasjonale og hvilke som vil bli mer regionale.

Styrket kulturlov

Mangset ser også at meldingen ligger opp til en mulig styrking av kulturloven på nettopp dette området.

– Kulturloven, som kom under Trond Giske i 2007, er de aller fleste i dag enige om at er nesten uten betydning. Men i denne meldingen ser en at både planleggingskrav og prinsippet om armlengdes avstand kan være på vei til å bli formalisert i lov.

Dette vil bety at både fylker og kommuner vil være forpliktet gjennom lovverket til å drive kulturplanlegging. I ­tillegg sikre at bevilgninger til kulturfeltet skjer med «en armlengdes avstand» mellom giver og mottaker.

– Dette er allerede konvensjon i kulturfeltet, men å få det inn i loven kan være bra for regionaliseringen. At ­kommuner og fylker blir ­eksplisitt forpliktet til å drive kulturplanlegging vil være en styrking av kulturen. I tillegg påpekes det krav om dialogmøter mellom fylker og stat. Dette vil igjen innebære og kreve en styrking av kulturforvaltningen i fylkene.

Samtidig som meldingen kom fredag, ble det lagt ut et tilleggsdokument om ansvarsfordelingen mellom nivåene på kulturområdet».

– Et viktig poeng som jeg tror få har fått med seg er at de kom med dette tilleggs­dokumentet. Det er litt snedig gjort, men de to delene er slik jeg ser det ett og samme dokument. Her kommer det fram mer deskriptive vurderinger av konkrete virkemidler – da spesielt knyttet til region­reformen.

Det er 15 år siden forrige Kulturmelding. Den gangen var det Valgerd Svarstad Haugland (KrF) som var kultur­minister.

Liberal melding

Grande er Norges første kulturminister fra ­Venstre. Det merkes på innholdet i Kulturmeldinga, mener Mangset.

– Det er mange festtaler og retorikk på disse 95 sidene, men du ser også tydelig at det er en liberal statsråd fra ­Venstre som står bak, sier Mangset.

– Spesielt vektlegger meldingen at ytringsfrihet og ­demokrati skal stå opp mot de populistiske truslene fra Europa. Dette høres kanskje ut som floskler, men det er interessant at dette er så sentralt samtidig som det er mindre om kultur og næring enn man skulle forvente, sier Mangset.

kultur@klassekampen.no

Fredag 14. desember 2018
160 millioner kroner har det kostet å totalrenovere «Hestmanden». Nå må museumsskipet legge til kai fordi Kulturdepartementet ikke vil gi fem millioner kroner i økt støtte.
Torsdag 13. desember 2018
Mange var sikre på at Amazon ville etablere seg i Sverige denne høsten. Men satsingen lar vente på seg.
Onsdag 12. desember 2018
Finnmark fylkeskommune vil erstatte skolebibliotekarene med elevvakter og chatte­tjenester. Nå frykter Bibliotekforeningen at dette er starten på en ny trend.
Tirsdag 11. desember 2018
I medienes dekning av selvmord blir helsevesenet ofte utpekt som syndebukker, mener psykiatrisk sykepleier Rita Småvik. Hun frykter at det kan gjøre forebygging vanskeligere.
Mandag 10. desember 2018
MDG-politiker og forfatter Eivind Trædal har fått politiske motstandere på døra. Han mener grensa for aktivisme, også den kunstneriske, går ved dørstokken til folks privatliv.
Lørdag 8. desember 2018
Tilhengerne kaller det en revolusjon. Eks-statsråd Gudmund Hernes kaller det tøv. Hva handler moteordet «dybdelæring» om – dypest sett?
Fredag 7. desember 2018
TV 2 har innført ny instruks for omtale av selvmord. – Vi i mediene har medvirket til å skape tabuet rundt selvmord, sier nyhetsredaktør.
Torsdag 6. desember 2018
Regjeringens ønske om å lage stadig større museumsenheter kan svekke det lokale engasjementet ved småmuseene. Det frykter styreleder ved veterantoget Tertitten i Sørumsand.
Onsdag 5. desember 2018
Mannlige kunstnere står for hele 94 prosent av salgsinntektene i det norske andrehåndsmarkedet. Kunstner Lotte Konow Lund mener Nasjonalmuseet må ta sin del av ansvaret.
Tirsdag 4. desember 2018
Forrige runde med sammenslå­inger førte til opprør i Museums-­Norge. Nå varsler kulturminister Trine Skei Grande (V) en ny reform, hvor antallet museer skal ned fra 60 til 25–30.