Lørdag 24. november 2018
Bondeoffer?

• Kristeleg Folkeparti er på veg inn i den blå regjeringa, og i landbruket er det blanda kjensler av frykt og håp. Det er grunn til å frykte at KrF som konfliktherja juniorpartnar med symboltunge hjartesaker, vil ha landbrukspolitikk så langt ned på lista at dei større og meir garva regjeringspartia Høgre og Frp får dreie over på meir marknadsliberal kurs. Vegen kan liggje open når KrF mistar rolla som vippeparti i Stortinget, der regjeringa er i mindretal i delar av landbrukspolitikken. Men ein kan håpe at KrFs forhandlarar mannar seg opp til å kreve handa på rattet, ved å få landbruksministeren og ei regjeringserklæring der dei får prege landbruksfeltet.

• Fallhøgda er stor, for med Knut Arild Hareide som frontfigur har KrF i lang tid bygd seg opp som den største utfordraren til Senterpartiet som truverdig bondeparti. Fram til ho mista plassen ved valet i fjor, var partiets næringspolitiske talskvinne Line Henriette Hjemdal ein engasjert landbrukspolitikar som ofte var på kant med dei blå i regjeringa. Det har vore mindre å sjå til etterfølgaren i næringskomiteen, Steinar Reiten. Og høgresamarbeidets hovudarkitekt Kjell Ingolf Ropstad har i fasen fram til no knapt nemnt landbruk som ei prioritert sak.

• Dette er eit inntrykk dei vil endre, og i eit intervju med Ropstad og Reiten i Nationen er melodien at «fanen for landbruk, fiskeri og distrikter skal holdes høyt». Ropstad seier at KrF ikkje vil gje frå seg rolla som landbruks- og distriktspolitisk vippeparti dersom partiet går i inn i regjeringa. Partiet har ein så utprega distriktsprofil at eit visst gjennomslag vil vera naudsynt. Uttellinga i budsjettforhandlingane viste at partiet kan bokse over si eiga vektklasse, men dette var i ein taktisk situasjon der Erna Solberg og Siv Jensen måtte gje KrF noko å henge på juletreet. KrF kom ingen veg med ønske om å styrke Mattilsynet og klimafond for jordbruket, og tok ikkje kamp for kornlagring, og det var eit dårleg teikn. Slik stemninga er mellom partia, vil Frp neppe gje opp Landbruksdepartementet utan sverdslag, men noko må også dei gje. Frykta og håpet lever.

Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...
Fredag 8. februar 2019
• Det blåser opp til storm rundt det kinesiske mobil- og teknologiselskapet Huawei. USA har tiltalt selskapet, to datterselskaper og finansdirektøren for flere lovbrudd, blant annet brudd på sanksjonene mot Irak og tyveri av...
Torsdag 7. februar 2019
I en av de aller tidligste utgavene av Klassekampen har redaksjonen satt inn en annonse for svenske og danske «M-L-blader». ML var en kjent forkortelse på den tida og sto for marxisme-leninisme, den politiske retningen...
Onsdag 6. februar 2019
Guhkkin davvin Dávggáid vuoldesabmá suolggai Sámieanan.Duottar leabbá duoddar duohkin,jávri seabbá jávrri lahka.cohkat cilggin, corut cearuinallanaddet almmi vuostái.Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,cáhket...