Onsdag 21. november 2018
EØS-STRID: Handel og Kontor er verken for eller mot EØS-avtalen, sier leder Trine Lise Sundnes. Fellesforbundet kan komme til å gå mot EØS, og hvis ikke LO skal slå følge, må andre forbund forsvare avtalen. FOTO: TOM HENNING BRATLIE
LO kan vrake EØS-avtalen
Undersak

EØS-motstanden vokser i industrien

Richard Storevik leder ungdomsutvalget i Fellesforbundet og er blant dem som sier at han nå har blitt motstander av EØS-avtalen.

– På forrige landsmøte fikk jeg negativt inntrykk av begge sider, og det var som to kamphaner som klasket ut usaklige argument mot hverandre. Jeg ble stående i midten og var enig med den som var best til å snakke for seg. Siden har jeg blitt klubbleder, blitt med i forbundsstyret og reist mye rundt på verft. Nå må jeg ærlig si at jeg har snudd og har landet på et klart nei til EØS-avtalen.

Cecilie Søllesvik, leder for Fellesforbundets avdeling i Møre og Romsdal, var blant dem som tok ordet og sa ja til EØS-avtalen under LO-kongressen. Nå er hun usikker. Hun har forståelse for begge sider, selv om hun tviler på om en oppsigelse av EØS-avtalen vil løse alle problem.

– Jeg har nok ikke helt landet på hva jeg skal mene framover.

En som derimot står knallhardt opp for EØS-avtalen, er Svein Erik Veie. Han sitter i forbundsstyret i Fellesforbundet og var under LO-kongressen i 2017 blant dem som frontet et forsvar for EØS-avtalen. Han er overrasket over at forbundets største avdeling har snudd.

– Jeg står der jeg alltid har stått. Om avtalen faller, tror jeg konsekvensene blir svært skadelig for eksportrettet industri, som jeg er del av, sier Veie.

Han tror Fellesforbundet i Bergen kommer til å snu igjen.

– Hvis dette får stå seg, så vil det etter alle solemerke bli nei på landsmøte til høsten. Det vil bli dramatisk.

Bjørn Sigurd Svingen, leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss, har lenge tatt til orde for at EØS-avtalen må sies opp. Likevel vil han ikke juble over å ha fått avdeling fem over på sin side.

– Det er trist at vi som har ment dette en stund skulle få rett, og det er egentlig ikke noe å glede seg over. Jeg skulle ønske at det var et reelt handlingsrom innenfor EØS. Det er ikke bare ulemper med EØS, og det har vi aldri ment, men de dårlige sidene er for mange, og det er det flere som nå har fått med seg, sier han.

KAN SNU: Få vil stå opp for EØS i LO. Lederne i Handel og Kontor og Arbeidsmandsforbundet åpner for at deres forbund også kan snu.

kartell­konferansen

Siden 1950-tallet har toppene i fagbevegelsen og politikken møttes til den årlige Kartellkonferansen på Gol.

Når konferansen starter i dag, står ikke EØS-avtalen på programmet, men saken vil likevel bli et samtaletema i pauser og på julebordet etter at Fellesforbundets største avdeling tidligere i måneden vedtok å gå mot avtalen.

Med tanke på at Fellesforbundet med knappest mulig margin valgte å slå ring om EØS-avtalen på sitt siste landsmøte, tyder alt på at avdeling fems snuoperasjon vil være med å bikke forbundet ved neste landsmøte. Det kan føre til at hele LO går mot EØS på kongressen i 2021.

Ledere i andre store LO-forbund vil ikke utelukke at også de kan snu om EØS etter avdeling fems sjokkvedtak.

Fakta

EØS-strid i LO:

• Styret i avdeling fem i Fellesforbundet vedtok tidligere denne måneden at de ønsker at EØS-avtalen sies opp. På Fellesforbundets landsmøte i 2015 var det kun tre stemmer som manglet for å vedta en svært kritisk resolusjon om EØS.

• Med tanke på snuoperasjonen til avdeling fem, ville forbundet i dag trolig ha gått mot EØS.

• Dersom Fellesforbundet går mot EØS-avtalen på sitt landsmøte til neste år, kan det føre til at hele LO vender seg mot avtalen. EL og IT, Fellesorganisasjonen og Transportarbeiderforbundet går allerede i dag mot EØS-avtalen.

Hagensen vil ta debatten

Forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen viser til at forbundet har vært for EØS-avtalen tidligere, men hun vil diskutere saken internt.

– Vårt forbund har hele tida sagt at EØS-avtalen har vært bra for oss. Men vi har ikke hatt den debatten på flere år. Jeg vet ikke hva forbundsstyret mener i dag. Nesten alle er nye.

– Hva mener du?

– Jeg vet ikke om jeg skal kommentere det før vi har hatt det i forbundsstyret.

– Hvor viktig er det hva industrien mener?

– Det er klart at det er viktig. Det er industrien som er frontfaget for oss. Men usikkerheten ligger i hva alternativ vi kan få til, sier hun.

Trine Lise Sundnes er forbundsleder i Handel og Kontor, som organiserer ansatte i ulike deler av privat sektor.

– Inntil det fins bedre alternativ, er vi for, men vi er ikke et utpreget verken ja- eller nei-forbund, sier Sundnes som tidligere har vært en markant EØS-tilhenger.

HKs vedtak er fra landsmøtet i 2016. Forbundet skal ha nytt landsmøte i 2020, året før neste LO-kongress. Sundnes mener arbeidsgiverne bør følge med på hva som skjer i fagbevegelsen og komme seg inn på et annet spor.

– Vi kan skylde på en avtale, men jeg mener at om næringslivet i Norge er opptatt av at EØS-avtalen skal leve videre, så må de ta seg sammen. Jeg mener faktisk at om de hadde oppført seg på skikkelig vis, og hegnet om det vi mener er god norsk standard, så ville situasjonen vært annerledes, sier Sundnes.

Hun sier hun forstår veldig godt frustrasjonen i Fellesforbundet.

Sundnes viser også til forhandlingene mellom EU og Storbritannia og sier at resultatet av brexit vil kunne virke inn på valget forbundet gjør ved neste korsvei.

– Vi følger brexit veldig tett. Avtalen som nå ligger på bordet, er ikke bedre enn EØS-avtalen. Vi skal ha nytt landsmøte i 2020. Da har vi forhåpentligvis et litt mer avklart bilde av konsekvensene for Storbritannias fratreden fra EU, og vi vil bruke det som kommer ut av brexit som kunnskapsgrunnlag.

Veier for og mot

Norsk nærings- og nytelsesmiddelforbund organiserer blant andre ansatte i sjømatnæringen, som er avhengig av gode handelsvilkår.

– I vedtaket fra landsmøtet slår vi ring om EØS-avtalen, med det klare forbehold om at den holdes utenfor arbeidslivet. Debatten kan komme opp igjen, og jeg syns NHO bør tenke på hva de nå nører opp under, sier forbundsleder Jan-Egil Pedersen.

Han viser til at NHO-foreningen Norsk Industri har klagd til EU for å slippe å betale reisekostnadene til Norge for utenlandske arbeidstakere. Pedersen sier avveiningen hos dem er at EØS-avtalen gir markedstilgang til EU, men på den negative sida kan den vise seg å gripe inn norsk arbeidsliv.

Mener tida vil vise

– Fiskeindustrien er veldig avhengig av avtaler som sikrer marked for eksport av fisk, men vi ønsker ikke at EØS-avtalen skal påvirke vår organisering av arbeidslivet. Jeg ser ikke noen grunn til å endre standpunkt nå, og tida framover vil vise om situasjonen endrer seg, sier han.

FO organiserer blant annet sosionomer og barnevernspedagoger og er allerede mot EØS. Men leder Kvisvik tror ikke et nei hos Fellesforbundet vil få en ekstra betydning siden de organiserer industrien.

– Jeg tror det mer handler om summen av medlemsmassen som står bak standpunktet. Vi mener det vi gjør med utgangspunkt i utfordringene vi ser, og vårt viktigste argument, har vært at EU og EØS får betydning for kommersialisering av velferden, sier Kvisvik.

okonomi@klassekampen.no

Lørdag 7. desember 2019
URO: SAS vil legge nye fly inn i et eget selskap med nye avtaler for de ansatte. Lederen i Norsk Kabinforening frykter at SAS ikke ønsker skandinaviske ansatte i framtida.
Fredag 6. desember 2019
HANDLEKRAFT: Regjeringen har på kort tid sørget for å mykne opp i au pair-reglene som skapte trøbbel for justisminister Jøran Kallmyr.
Torsdag 5. desember 2019
IKKJE FORSYNT: Trass i at Sp strir imot kvart forsøk på å skape raudgrøn samling, går partiet no saman med SV og Ap for å få opp sjølvforsyningsgraden.
Onsdag 4. desember 2019
PRESS: USAs press på europeiske Nato-land kommer ikke til å stanse frihandelsavtalen mellom Norge og Kina. Samtidig varsler utenriksminister Ine Eriksen Søreide en diskusjon om Norges forhold til Kina.
Tirsdag 3. desember 2019
NATO: Forholdet til Kina blir en viktig sak på Nato-møtet i London denne uka. Ap-leder Jonas Gahr Støre er skeptisk til å sende norske styrker til Asia.
Mandag 2. desember 2019
PARALLELT: Samme måned som Trygde­retten første gang sa at det er lov å ha med ytelser til utlandet, vedtok Stor­tinget strengere regler for eksport av arbeidsavklaringspenger.
Lørdag 30. november 2019
Skål: Pilsen kan bli dyrare over store delar av landet. Trøysta er at dei som tappar han skal få betre råd til pils sjølve.
Fredag 29. november 2019
DOBBELTPRAKSIS: En lang rekke ­trygdemottakere har måtte betale ­tilbake ytelser de tok med til utlandet. Men minst fem personer fikk tilbake pengene. Den første i januar i fjor.
Torsdag 28. november 2019
PAUSE: Kommunestyret i Stavanger innfører mobilforbud i skolen og låser inne pc-ene til de minste. Politikerne mener digitaliseringen har gått for langt.
Onsdag 27. november 2019
FEIL: I januar 2019 besluttet Nav å betale 200.000 kroner tilbake til en norsk kvinne fordi de hadde tolket EØS-reglene feil. Likevel fortsatte de å bruke regelverket feil.