Onsdag 21. november 2018
Streikerett

• Kan sykepleiere streike? Det spørsmålet ble presserende i går etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Sykepleierne hadde allerede streiket i noen uker ved private institusjoner og sykehoteller, men uttaket var relativt lite. Bare 55 sykepleiere var tatt ut i streik. Likevel gikk NHO til det skritt å varsle lockout, fordi de mente de 65 bedriftene som var rammet, var på konkursens rand. Lockouten omfattet alle de 501 ansatte som var del av overenskomsten det er konflikt om. Så langt gikk det likevel ikke, for bare trusselen om lockout gjorde at regjeringen grep inn før den i dag skulle trådt i kraft.

• Norsk Sykepleierforbund har ønsket å innføre en lønnsstige i private helseinstitusjoner som tilsvarer den kommunalt ansatte sykepleiere har. I kommunen øker lønna over flere år enn i NHO-området, slik at sykepleierne i kommunen tjener mer enn i private bedrifter om de har lang erfaring. Sykepleierne mener selv at streikeuttaket ikke rammet liv og helse, og reagerer sterkt på at NHO begrunner lockouten med økonomiske forhold i medlemsbedriftene. Dersom «liv og helse» også tolkes til å bety bedrifters økonomiske sunnhet og overlevelse, blir begrepet tøyd i overkant langt.

• Ved å gripe inn i konflikten med tvungen lønnsnemnd belønner regjeringen NHOs harde linje. I stedet for å slite med en langdryg streik får de private helseinstitusjonene nå en rask og effektiv slutt på en brysom sak. En streik er arbeidsfolks eneste virkelig hardt­slående trussel i en arbeidskonflikt. Ved å legge ned arbeidet viser de fram hvor avhengige arbeidsgiverne er av jobben de gjør. Men streikevåpenet er lite verdt dersom arbeidsgiversida får gehør hos myndighetene for å stanse konflikter uten en forhandlingsløsning. Det er i det lyset vi må forstå regjeringens beslutning om å gå inn med tvungen lønnsnemnd i denne konflikten. Ved å gripe inn så raskt sier regjeringen at en av våre viktigste yrkesgrupper, sykepleiere, ikke har samme streikerett som andre norske arbeidstakere.

Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...
Fredag 8. februar 2019
• Det blåser opp til storm rundt det kinesiske mobil- og teknologiselskapet Huawei. USA har tiltalt selskapet, to datterselskaper og finansdirektøren for flere lovbrudd, blant annet brudd på sanksjonene mot Irak og tyveri av...
Torsdag 7. februar 2019
I en av de aller tidligste utgavene av Klassekampen har redaksjonen satt inn en annonse for svenske og danske «M-L-blader». ML var en kjent forkortelse på den tida og sto for marxisme-leninisme, den politiske retningen...
Onsdag 6. februar 2019
Guhkkin davvin Dávggáid vuoldesabmá suolggai Sámieanan.Duottar leabbá duoddar duohkin,jávri seabbá jávrri lahka.cohkat cilggin, corut cearuinallanaddet almmi vuostái.Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,cáhket...