Onsdag 21. november 2018
Streikerett

• Kan sykepleiere streike? Det spørsmålet ble presserende i går etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Sykepleierne hadde allerede streiket i noen uker ved private institusjoner og sykehoteller, men uttaket var relativt lite. Bare 55 sykepleiere var tatt ut i streik. Likevel gikk NHO til det skritt å varsle lockout, fordi de mente de 65 bedriftene som var rammet, var på konkursens rand. Lockouten omfattet alle de 501 ansatte som var del av overenskomsten det er konflikt om. Så langt gikk det likevel ikke, for bare trusselen om lockout gjorde at regjeringen grep inn før den i dag skulle trådt i kraft.

• Norsk Sykepleierforbund har ønsket å innføre en lønnsstige i private helseinstitusjoner som tilsvarer den kommunalt ansatte sykepleiere har. I kommunen øker lønna over flere år enn i NHO-området, slik at sykepleierne i kommunen tjener mer enn i private bedrifter om de har lang erfaring. Sykepleierne mener selv at streikeuttaket ikke rammet liv og helse, og reagerer sterkt på at NHO begrunner lockouten med økonomiske forhold i medlemsbedriftene. Dersom «liv og helse» også tolkes til å bety bedrifters økonomiske sunnhet og overlevelse, blir begrepet tøyd i overkant langt.

• Ved å gripe inn i konflikten med tvungen lønnsnemnd belønner regjeringen NHOs harde linje. I stedet for å slite med en langdryg streik får de private helseinstitusjonene nå en rask og effektiv slutt på en brysom sak. En streik er arbeidsfolks eneste virkelig hardt­slående trussel i en arbeidskonflikt. Ved å legge ned arbeidet viser de fram hvor avhengige arbeidsgiverne er av jobben de gjør. Men streikevåpenet er lite verdt dersom arbeidsgiversida får gehør hos myndighetene for å stanse konflikter uten en forhandlingsløsning. Det er i det lyset vi må forstå regjeringens beslutning om å gå inn med tvungen lønnsnemnd i denne konflikten. Ved å gripe inn så raskt sier regjeringen at en av våre viktigste yrkesgrupper, sykepleiere, ikke har samme streikerett som andre norske arbeidstakere.

Mandag 20. mai 2019
• På lørdag hadde Italias visestatsminister Matteo Salvini for andre gang samlet høyreradikale partier i Europa i Milano før Europavalget neste helg. Det som skulle bli en styrkemarkering regnet i stedet bort. Italienske og internasjonale...
Lørdag 18. mai 2019
• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I...
Torsdag 16. mai 2019
Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje rømetil andre stader, til tryggare kår– om da trygge kår finst no lenger på jorda.Her slo vi rot. Om så framande rårnå på vår mark – ho er likevel vår.Tapet vi leid vil vi bere...
Onsdag 15. mai 2019
• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av...
Tirsdag 14. mai 2019
• Britene befinner seg nå i den underlige situasjonen at de skal velge representanter til en union de skulle vært ute av for lenge siden. Den 29. mars skulle Storbritannia ha forlatt EU, men ettersom det britiske parlamentet kategorisk...
Mandag 13. mai 2019
• Forrige uke godkjente guvernøren i den amerikanske delstaten Georgia, Brian Kemp, den såkalte «hjerteslag-loven». Det hyggelige navnet til tross: Loven er et rått angrep på kvinners råderett over egen kropp. Loven sier at så snart et...
Lørdag 11. mai 2019
• «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen – eller arbeiderbevegelsen, som Gerhardsen ville sagt.» Slik åpnet Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin tale til partiets landsmøte i går. Fagbevegelsen-mantraet har han lånt fra Arbeiderpartiets...
Fredag 10. mai 2019
• Ordet ansvarspulverisering fikk for alvor gjennomslag i norsk offentlighet da 22. juli-kommisjonen i 2012 leverte sin rapport om hva som gikk galt da terroren rammet landet året før. Kommisjonen kritiserte blant annet nødetatene for...
Torsdag 9. mai 2019
• Siste nummer av avisa Le Monde Diplomatique, som kom som innstikk i Klassekampen forrige fredag, inneholder to gode artikler om etterforskningen av Donald Trump og hans påståtte samarbeid med Russland før presidentvalget i 2016. Avisa har...
Onsdag 8. mai 2019
• 8. mai står som den offisielle fridomsdagen, etter den tyske kapitulasjonen i 1945. I delar av Europa starta feiringa 7. mai, då kapitulasjonen var klar, og i Sovjetunionen og allierte land vart 9. mai sigersdagen. 8. mai har sidan vore...