Tirsdag 20. november 2018
Få avisa fram!

• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i distriktene. Bakgrunnen er regjeringens forslag om å kutte i antall postdager. I forslaget som er sendt på høring, legges det opp til postlevering 2,5 dager i uka, fordelt slik at postbudene går mandag, onsdag og fredag én uke og tirsdag og torsdag den neste. Et slikt forslag vil gjøre det helt umulig for norske aviser å bruke Posten som distributør, selv for dem som ikke kommer ut hver dag. Derfor er det på tide å gjøre det klart for regjeringen akkurat hva det er landet mister med den foreslåtte ordningen for postlevering.

• I Norge leveres over 150 norske lokalaviser, i tillegg til riksdekkende aviser, også til våre minste grender. Vi er et langstrakt land, med fjell og fjorder som gjør distribusjon krevende, men ikke umulig. Posten har i tiår etter tiår bidratt til å holde Norge sammen, fordi budene sikrer at pakker, brev og aviser kommer fram uavhengig av hvor folk bor. Ordningen har gjort det mulig å drive lokalt næringsliv i utkantstrøk. Den har også gjort den offentlige samtalen til det den bør være: allemannseie.

• Dersom Stortinget går med på å kutte i antall postdager i distriktene, er våre folkevalgte med på å utarme både næringslivet i distriktene og våre levende lokaldemokratier. Det er nemlig ikke slik i dag at papiravisene bare kan erstattes med digitale utgaver. Til det er papiravisa for viktig for avisenes inntjening, og det er også slik at mange lesere foretrekker papirlesning. I dag leverer Posten 173.000 aviser på hverdager i områder hvor det ikke finnes avisbud. Norske mediehus sliter allerede med inntjening på grunn av et sviktende annonsemarked og fall i avislesningen. I en slik situasjon bør politikere anstrenge seg for å støtte opp om demokratiet og den offentlige samtalen, ikke legge stein til byrden til norske mediebedrifter. Vi ber derfor lesere og aviselskere landet rundt om å gå inn på nettsida avisaskalfram.no og skrive under mot kutt i avisombæringen.

Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...
Fredag 8. februar 2019
• Det blåser opp til storm rundt det kinesiske mobil- og teknologiselskapet Huawei. USA har tiltalt selskapet, to datterselskaper og finansdirektøren for flere lovbrudd, blant annet brudd på sanksjonene mot Irak og tyveri av...
Torsdag 7. februar 2019
I en av de aller tidligste utgavene av Klassekampen har redaksjonen satt inn en annonse for svenske og danske «M-L-blader». ML var en kjent forkortelse på den tida og sto for marxisme-leninisme, den politiske retningen...
Onsdag 6. februar 2019
Guhkkin davvin Dávggáid vuoldesabmá suolggai Sámieanan.Duottar leabbá duoddar duohkin,jávri seabbá jávrri lahka.cohkat cilggin, corut cearuinallanaddet almmi vuostái.Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,cáhket...