Tirsdag 20. november 2018
Få avisa fram!

• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i distriktene. Bakgrunnen er regjeringens forslag om å kutte i antall postdager. I forslaget som er sendt på høring, legges det opp til postlevering 2,5 dager i uka, fordelt slik at postbudene går mandag, onsdag og fredag én uke og tirsdag og torsdag den neste. Et slikt forslag vil gjøre det helt umulig for norske aviser å bruke Posten som distributør, selv for dem som ikke kommer ut hver dag. Derfor er det på tide å gjøre det klart for regjeringen akkurat hva det er landet mister med den foreslåtte ordningen for postlevering.

• I Norge leveres over 150 norske lokalaviser, i tillegg til riksdekkende aviser, også til våre minste grender. Vi er et langstrakt land, med fjell og fjorder som gjør distribusjon krevende, men ikke umulig. Posten har i tiår etter tiår bidratt til å holde Norge sammen, fordi budene sikrer at pakker, brev og aviser kommer fram uavhengig av hvor folk bor. Ordningen har gjort det mulig å drive lokalt næringsliv i utkantstrøk. Den har også gjort den offentlige samtalen til det den bør være: allemannseie.

• Dersom Stortinget går med på å kutte i antall postdager i distriktene, er våre folkevalgte med på å utarme både næringslivet i distriktene og våre levende lokaldemokratier. Det er nemlig ikke slik i dag at papiravisene bare kan erstattes med digitale utgaver. Til det er papiravisa for viktig for avisenes inntjening, og det er også slik at mange lesere foretrekker papirlesning. I dag leverer Posten 173.000 aviser på hverdager i områder hvor det ikke finnes avisbud. Norske mediehus sliter allerede med inntjening på grunn av et sviktende annonsemarked og fall i avislesningen. I en slik situasjon bør politikere anstrenge seg for å støtte opp om demokratiet og den offentlige samtalen, ikke legge stein til byrden til norske mediebedrifter. Vi ber derfor lesere og aviselskere landet rundt om å gå inn på nettsida avisaskalfram.no og skrive under mot kutt i avisombæringen.

Mandag 20. mai 2019
• På lørdag hadde Italias visestatsminister Matteo Salvini for andre gang samlet høyreradikale partier i Europa i Milano før Europavalget neste helg. Det som skulle bli en styrkemarkering regnet i stedet bort. Italienske og internasjonale...
Lørdag 18. mai 2019
• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I...
Torsdag 16. mai 2019
Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje rømetil andre stader, til tryggare kår– om da trygge kår finst no lenger på jorda.Her slo vi rot. Om så framande rårnå på vår mark – ho er likevel vår.Tapet vi leid vil vi bere...
Onsdag 15. mai 2019
• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av...
Tirsdag 14. mai 2019
• Britene befinner seg nå i den underlige situasjonen at de skal velge representanter til en union de skulle vært ute av for lenge siden. Den 29. mars skulle Storbritannia ha forlatt EU, men ettersom det britiske parlamentet kategorisk...
Mandag 13. mai 2019
• Forrige uke godkjente guvernøren i den amerikanske delstaten Georgia, Brian Kemp, den såkalte «hjerteslag-loven». Det hyggelige navnet til tross: Loven er et rått angrep på kvinners råderett over egen kropp. Loven sier at så snart et...
Lørdag 11. mai 2019
• «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen – eller arbeiderbevegelsen, som Gerhardsen ville sagt.» Slik åpnet Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin tale til partiets landsmøte i går. Fagbevegelsen-mantraet har han lånt fra Arbeiderpartiets...
Fredag 10. mai 2019
• Ordet ansvarspulverisering fikk for alvor gjennomslag i norsk offentlighet da 22. juli-kommisjonen i 2012 leverte sin rapport om hva som gikk galt da terroren rammet landet året før. Kommisjonen kritiserte blant annet nødetatene for...
Torsdag 9. mai 2019
• Siste nummer av avisa Le Monde Diplomatique, som kom som innstikk i Klassekampen forrige fredag, inneholder to gode artikler om etterforskningen av Donald Trump og hans påståtte samarbeid med Russland før presidentvalget i 2016. Avisa har...
Onsdag 8. mai 2019
• 8. mai står som den offisielle fridomsdagen, etter den tyske kapitulasjonen i 1945. I delar av Europa starta feiringa 7. mai, då kapitulasjonen var klar, og i Sovjetunionen og allierte land vart 9. mai sigersdagen. 8. mai har sidan vore...