Mandag 19. november 2018
Arbeidsliv

• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt. Salongeier Olav Stolpnes hevder at oppsigelsen kom som følge av at avdelingen gikk med tap på grunn av overbemanning. Dette er et øyeblikksbilde av en bransje med utfordringer: NHO anslår at omtrent 16.000 mennesker er ansatt innen hår- og skjønnhetspleie i Norge, fordelt på 7000 arbeids­plasser. Det store flertallet er uorganisert og få ønsker å bli tillits­valgt. Frisørenes Fagforening peker på fagforeningsskeptiske sjefer og små forhold på arbeidsplassene som utfordringer.

• Heldigvis er ikke dette normen i arbeidslivet. Andelen fag­organiserte har sunket siden topp­årene rundt 1990, men har ligget stabilt rundt 50 prosent de siste 15 årene. Forskningsstiftelsen Fafo har heller ikke funnet store endringer i arbeidstakernes tilknytning til arbeidslivet de siste årene: Ifølge en fersk rapport har over 80 prosent av arbeidstakerne i Norge, en trygg tilknytning til arbeids­livet.

• Likevel er slagene som står om muligheten til å organisere seg og for å beholde et arbeidsliv der man kan protestere mot dårlige vilkår, så viktige. For mens 80 prosent av statlig ansatte er fagorganiserte, er andelen i privat sektor på 38 prosent. Variasjonen fra bransje til bransje er stor. Og samtidig som tallene fra Fafo viser at andelen arbeidstakere i stillinger med høyere risiko for usikkerhet, har vært nokså stabil de siste årene, avdekker de et mønster: Unge, arbeidsinnvandrere og arbeidstakere med lav utdanning er mest utsatt for midlertidighet og innleie.

• Fafo peker på at samfunnet må følge med for å oppdage dreininger i retning av mer midlertidighet og innleie. For å sikre et trygt arbeidsliv, må vi avdekke og protestere mot de tilfellene der arbeidstakere ikke får organisere seg, samtidig som vi følger årvåkent med på de mer overordnede endringene i både organisasjonsgrad og tilknytningsform til arbeidslivet.

Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...
Fredag 8. februar 2019
• Det blåser opp til storm rundt det kinesiske mobil- og teknologiselskapet Huawei. USA har tiltalt selskapet, to datterselskaper og finansdirektøren for flere lovbrudd, blant annet brudd på sanksjonene mot Irak og tyveri av...
Torsdag 7. februar 2019
I en av de aller tidligste utgavene av Klassekampen har redaksjonen satt inn en annonse for svenske og danske «M-L-blader». ML var en kjent forkortelse på den tida og sto for marxisme-leninisme, den politiske retningen...
Onsdag 6. februar 2019
Guhkkin davvin Dávggáid vuoldesabmá suolggai Sámieanan.Duottar leabbá duoddar duohkin,jávri seabbá jávrri lahka.cohkat cilggin, corut cearuinallanaddet almmi vuostái.Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,cáhket...