Mandag 19. november 2018
MISTET JOBBEN: Elisabeth Landstad mener hun fikk sparken fra frisørjobben fordi hun var tillitsvalgt og tok lønnskonflikt med arbeidsgiver. Mange frisører kvier seg for tillitsvalgtrollen.
Frisørenes fagforening har ikke tillitsvalgte på syv av åtte salonger:
Mangler tillitsvalgte
Undersak

– Helt uenig

Olav Stolpnes, eier av Klipperiet, avviser ­påstandene om kritikkverdig oppførsel.

– Hennes oppfatning er helt uforenelig med vår. Vi ba aldri de ansatte om å jobbe gratis. I tråd med loven endret vi vaktlistene tre uker i forveien slik at ingen jobbet under oppussingen. De ansatte fikk ­tilbud om å fleksibelt jobbe disse vaktene seinere eller ved andre avdelinger, sier Stolpnes.

Han avviser kategorisk at oppsigelsen på noe vis hadde noe med hennes rolle som tillitsvalgt å ­gjøre.

– Det er riktig at Klipperiet Stolpnes AS går med overskudd, men vi fører avdelingsregnskap og ved Levanger gikk vi med stort tap på grunn av overbemanning. Det var en uholdbar situasjon og som den med lavest ansiennitet ble Elisabeth den som måtte slutte, sier han.

– Du ga henne beskjeden etter et opphetet møte om lønnskonflikt?

– Det var et møte for å klargjøre misforståelser og jeg er ikke enig i at det var et opphetet møte. De ansatte var klar over situasjonen, og det var ­naturlig å informere ­Elisabeth om mulige nedbemanninger.

Forbudet mot fagforeningsbesøk på arbeidsplassen forklarer han med angivelig pågående besøk og verveforsøk fra fagforeninger som skal ha forstyrret både kunder og uorganiserte ansatte.

HÅRDA BUD: Frisør­bransjen sliter med å rekruttere tillits­valgte. Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter konflikt med sjefen.

Arbeidsliv

– Det kom helt ut av det blå. Jeg er helt sikker på det var straff fordi jeg gjorde jobben min som tillitsvalgt, sier ­Elisabeth Landstad, tidligere tillitsvalgt ved Klipperiet i ­Levanger i Trøndelag.

Hun har kjent på kroppen hvor tøft det kan bli å være tillits­valgt i en hårete bransje.

Frisører er blant yrkesgruppene med lavest lønn, og de topper flere uheldige helsestatistikker på grunn av arbeid med farlige kjemikalier og en krevende jobbhverdag. På tross av stort behov for opprydning, er det vanskelig å finne tillitsvalgte.

Frisørenes fagforening, den eneste landsdekkende fagforeningen for frisører, har medlemmer ved 800 salonger, men bare hundre plasstillitsvalgte. For bransjen som helhet står det enda verre til. NHO anslår at det er 7000 arbeidsplasser innen hår og-skjønnhetspleie. Andelen som har en tillitsvalgt er altså forsvinnende liten. Mange føler belastningen ved tillitsvervet er stor.

Fakta

Frisører:

• Ifølge NHO er det omtrent 16.000 ansatte innen hår- og skjønnhetspleie i Norge, fordelt på 7000 arbeidsplasser.

• Frisørenes Fagforening i Fagforbundet organiserer 2400 frisører. De har medlemmer på 800 arbeidsplasser og omtrent 100 plasstillitsvalgte.

• Ifølge SSB er gjennomsnittslønna på 355.000 kroner i året.

• En frisør tilbringer i gjennomsnitt mellom 10 og 12 år i yrket.

Tøff konflikt

– Salongen skulle pusses opp og sjefen bestemte at ingen skulle få lønn for den uka vi måtte stenge. Siden dette er ulovlig, ba vi om et møte. Alle var enig om å kreve lønna vår, forteller Landstad, som jobbet på Klipperiet fram til juni. Kjeden driver tolv salonger i Trøndelag.

Møtet gikk ikke bra. Landstad sier sjefen ble sint og mente de ansatte var utakknemlige. Noen gråt. De andre ansatte gikk med på å jobbe inn arbeidstida tapt til oppussing. Til slutt sto Landstad alene om kravet. Da møtet var over, ble hun bedt om å være igjen. Sjefen informerte om at fortjenesten var for dårlig, oppussingen var dyr, og at hun lå an til å bli sagt opp.

– Etter møtet ble arbeidsmiljøet giftig, sier Landstad.

Hun følte eier og daglig leder frøs henne ut. De andre ansatte turte ikke prate med henne. Hun ble sykemeldt. Få uker seinere kom varselet om oppsigelse. Landstad kjøper ikke på forklaringen om dårlig økonomi, fordi kjeden gjør det godt økonomisk.

I et brev Klassekampen har fått kopi av, legger eier Olav Stolpnes ned forbud mot ­reklame for fagforening på pauserommet og erklærer fagforeninger uønsket.

«Hvis representanter fra fagforeningen kommer i arbeidstiden skal de få beskjed om å forlate arbeidsplassen», står det i brevet.

Snart et halvt år etter oppsigelsen er Landstad fortsatt 50 prosent sykemeldt av den belastende konflikten. Hun står fortsatt på kravet om betalt for uka salongen ble pusset opp.

– For meg er det åpenbart at dette er fagforenings­knusing. Folk må si ifra hvis lover og regler skal bli fulgt av Klipperiet og i resten av bransjen, sier Landstad.

Hun har fått full støtte av fagforeningen i sine økonomiske krav mot arbeidsgiver.

Ingunn Jacobsen, leder i Fagforbundet Frisørenes Fag­forening, forteller at mange sjefer i bransjen er skeptisk til fagforeninger: – Dessverre blir tillitsvalgte ofte oppfattet som en trussel. Mange tillitsvalgte føler de blir stående alene ved en konflikt, sier ­Jacobsen. En av utford­ringene er små forhold på ­arbeidsplassene, sier hun.

– På et sykehus møter den tillitsvalgte sjefen sin en gang iblant. En frisør jobber ofte ved siden av sjefen på 30 kvadrat, 7,5 timer fem dager i uka. Det blir fort slitsomt psykisk ved en konflikt.

Fagforeningen jobber med kursing og rekruttering av flere tillitsvalgte. De samarbeider også med NHO for å etablere felles bransje­standarder.

– Målet er at alle skal ha en lønn å leve av og at ingen skal bli syke av jobben. Vi har et stykke igjen. Vi har 230 tariff­avtaler, og det er en kamp hver gang. 20 prosent i bransjen jobber fortsatt på rein provisjon.

jos@klassekampen.no

Onsdag 19. desember 2018
KRAV: Sterke ­krefter i KrF jobber for at partiet skal kreve utviklingsministeren og et nytt ut­viklingsdepartement i ny regjering.
Tirsdag 18. desember 2018
TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.
Mandag 17. desember 2018
FRAMTIDSFRYKT: Nordmenn flest uroar seg mest for klimaendringar og svekka velferdsstat, ifølge eit notat frå tankesmia Agenda.
Lørdag 15. desember 2018
ÅTVARAR: Mette Nord seier ho ikkje veit kor LO landar i EØS-spørsmålet i 2021, og vil sjølv ikkje garantera for avtalen.
Fredag 14. desember 2018
LOV: Nav-kontorene mener innføringen av lovpålagt aktivitetsplikt hjelper ungdommen, men andelen unge på sosialhjelp er like høy som før loven kom.
Torsdag 13. desember 2018
NYTT: I 2017 døde flere rusbrukere av heroin-medisinen metadon, enn heroin, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.