Torsdag 15. november 2018
Tillitsskole

• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen blir sittende, og Søgnen trer til side. Det er slik det norske, politiske systemet er bygget: Ved konflikt er det byråkratene som bøyer av. I striden om Osloskolens styringsmodell har frontene vært steile. Grunnen er at skoleetaten i Oslo i årevis har vært selve utstillingsvinduet for den såkalte Høyre-skolen: En organisasjon preget av omfattende testing og resultatstyring, hvor stram kontroll fra etatshold også har innskrenket handlingsrommet til rektorer og fagforeninger. I forlengelsen har skolene i hovedstaden kunnet vise til jevnt over gode testresultater på nasjonale prøver.

• Da det rødgrønne byrådet tiltrådte, ønsket nye politikere å vri Oslos skoler mot mer tillitsbasert ledelse og færre standardiserte prøver. Det er gjennomgangstemaet i tildelings­brevene til etaten og i byrådets kommunikasjon internt og i offentligheten. Både sittende byråd Inga Marte Thorkildsen og hennes forgjenger Tone Tellevik Dahl har fortalt at nye styringssignaler førte til en vanskelig kommunikasjon med etaten. Den dårlige stemningen kulminerte i flere varsler, først mot Astrid Søgnen og en av hennes direktører, deretter fra enkelte i Søgnens direktørstab mot Thorkildsen. Noe liknende har vi knapt sett i norsk forvaltning.

• Det at varslersakene nå er avsluttet og Søgnen har gått av, betyr ikke at saken er opp og avgjort. Det er nå det vanskelige arbeidet med å bygge opp igjen tillit og ro i Norges største etat begynner, og den jobben blir ikke lett. På den positive siden: Både i Utdanningsetaten og blant hovedstadens lærere og rektorer er det mange som nå ønsker å bidra til at Osloskolen igjen skal skinne. I samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet kan en ny retning og nye samarbeidsformer bygges. Da må det rødgrønne byrådet konkretisere hvordan en tillitsbasert skole skal se ut. Det sittende byrådet har bare ett år på seg før neste kommunevalg.

Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...
Fredag 8. februar 2019
• Det blåser opp til storm rundt det kinesiske mobil- og teknologiselskapet Huawei. USA har tiltalt selskapet, to datterselskaper og finansdirektøren for flere lovbrudd, blant annet brudd på sanksjonene mot Irak og tyveri av...
Torsdag 7. februar 2019
I en av de aller tidligste utgavene av Klassekampen har redaksjonen satt inn en annonse for svenske og danske «M-L-blader». ML var en kjent forkortelse på den tida og sto for marxisme-leninisme, den politiske retningen...
Onsdag 6. februar 2019
Guhkkin davvin Dávggáid vuoldesabmá suolggai Sámieanan.Duottar leabbá duoddar duohkin,jávri seabbá jávrri lahka.cohkat cilggin, corut cearuinallanaddet almmi vuostái.Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,cáhket...