Torsdag 15. november 2018
Tillitsskole

• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen blir sittende, og Søgnen trer til side. Det er slik det norske, politiske systemet er bygget: Ved konflikt er det byråkratene som bøyer av. I striden om Osloskolens styringsmodell har frontene vært steile. Grunnen er at skoleetaten i Oslo i årevis har vært selve utstillingsvinduet for den såkalte Høyre-skolen: En organisasjon preget av omfattende testing og resultatstyring, hvor stram kontroll fra etatshold også har innskrenket handlingsrommet til rektorer og fagforeninger. I forlengelsen har skolene i hovedstaden kunnet vise til jevnt over gode testresultater på nasjonale prøver.

• Da det rødgrønne byrådet tiltrådte, ønsket nye politikere å vri Oslos skoler mot mer tillitsbasert ledelse og færre standardiserte prøver. Det er gjennomgangstemaet i tildelings­brevene til etaten og i byrådets kommunikasjon internt og i offentligheten. Både sittende byråd Inga Marte Thorkildsen og hennes forgjenger Tone Tellevik Dahl har fortalt at nye styringssignaler førte til en vanskelig kommunikasjon med etaten. Den dårlige stemningen kulminerte i flere varsler, først mot Astrid Søgnen og en av hennes direktører, deretter fra enkelte i Søgnens direktørstab mot Thorkildsen. Noe liknende har vi knapt sett i norsk forvaltning.

• Det at varslersakene nå er avsluttet og Søgnen har gått av, betyr ikke at saken er opp og avgjort. Det er nå det vanskelige arbeidet med å bygge opp igjen tillit og ro i Norges største etat begynner, og den jobben blir ikke lett. På den positive siden: Både i Utdanningsetaten og blant hovedstadens lærere og rektorer er det mange som nå ønsker å bidra til at Osloskolen igjen skal skinne. I samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet kan en ny retning og nye samarbeidsformer bygges. Da må det rødgrønne byrådet konkretisere hvordan en tillitsbasert skole skal se ut. Det sittende byrådet har bare ett år på seg før neste kommunevalg.

Mandag 20. mai 2019
• På lørdag hadde Italias visestatsminister Matteo Salvini for andre gang samlet høyreradikale partier i Europa i Milano før Europavalget neste helg. Det som skulle bli en styrkemarkering regnet i stedet bort. Italienske og internasjonale...
Lørdag 18. mai 2019
• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I...
Torsdag 16. mai 2019
Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje rømetil andre stader, til tryggare kår– om da trygge kår finst no lenger på jorda.Her slo vi rot. Om så framande rårnå på vår mark – ho er likevel vår.Tapet vi leid vil vi bere...
Onsdag 15. mai 2019
• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av...
Tirsdag 14. mai 2019
• Britene befinner seg nå i den underlige situasjonen at de skal velge representanter til en union de skulle vært ute av for lenge siden. Den 29. mars skulle Storbritannia ha forlatt EU, men ettersom det britiske parlamentet kategorisk...
Mandag 13. mai 2019
• Forrige uke godkjente guvernøren i den amerikanske delstaten Georgia, Brian Kemp, den såkalte «hjerteslag-loven». Det hyggelige navnet til tross: Loven er et rått angrep på kvinners råderett over egen kropp. Loven sier at så snart et...
Lørdag 11. mai 2019
• «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen – eller arbeiderbevegelsen, som Gerhardsen ville sagt.» Slik åpnet Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin tale til partiets landsmøte i går. Fagbevegelsen-mantraet har han lånt fra Arbeiderpartiets...
Fredag 10. mai 2019
• Ordet ansvarspulverisering fikk for alvor gjennomslag i norsk offentlighet da 22. juli-kommisjonen i 2012 leverte sin rapport om hva som gikk galt da terroren rammet landet året før. Kommisjonen kritiserte blant annet nødetatene for...
Torsdag 9. mai 2019
• Siste nummer av avisa Le Monde Diplomatique, som kom som innstikk i Klassekampen forrige fredag, inneholder to gode artikler om etterforskningen av Donald Trump og hans påståtte samarbeid med Russland før presidentvalget i 2016. Avisa har...
Onsdag 8. mai 2019
• 8. mai står som den offisielle fridomsdagen, etter den tyske kapitulasjonen i 1945. I delar av Europa starta feiringa 7. mai, då kapitulasjonen var klar, og i Sovjetunionen og allierte land vart 9. mai sigersdagen. 8. mai har sidan vore...