Onsdag 14. november 2018
Nasjonalisme

• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en spedalskhet som brer seg over hele verden». Han sa at han var skremt av likhetene mellom vår tid og mellomkrigstida. Talen kan tolkes som at Macron ønsket å framstå som tøff og rakrygget overfor USAs president Donald Trump, som satt på tilskuerplass sammen med blant andre Tysklands kansler Angela Merkel. Slik følger Macron opp sitt utspill fra forrige uke, hvor han tok til orde for en europeisk hær som skal beskytte Europa fra «Kina, Russland og til og med USA».

• Vi er for så vidt enige med Emmanuel Macron i at det er mye ved vår tid som er bekymringsfullt. Det gjelder ikke minst stormaktsspillet som statslederne kaster seg inn i for å overby hverandre. Men vi mener Macron gjør det enkelt for seg når han omtaler nasjonalisme som svik. I Norge har vi en inkluderende og positiv nasjonalisme. Vår nasjonaldag er for eksempel en nasjonal festdag for folket, uavhengig av farge og politisk ståsted. Forsker Grete Brochman skrev treffende i Aftenposten før årets feiring av nasjonaldagen at «17. mai er – kanskje paradoksalt – blitt det flerkulturelle Norges dag».

• Hvilke verdier en nasjon samles om, er til enhver tid oppe til debatt. Men at nasjonalisme i seg selv er en pest som må bekjempes, er en farlig feilslutning. Det tjener først og fremst de kreftene som ønsker å bruke nasjonalfølelse politisk ved å fylle folk med frykt og fremmedhat. I stedet må vi fylle det nasjonale med positive ideer – om fellesskap, samhold, selvråderett, men også med vilje til samarbeid med andre nasjoner og i internasjonale fora. Norge har en lang tradisjon for en demokratisk og folkelig forankret nasjonalisme, som i perioder har stått i sunn opposisjon til overnasjonale krav fra kontinentet. Slik har norsk nasjonalisme bidratt til å holde beslutninger som er viktige for folket, nærme folket. Det er et vern når avstanden mellom eliter og folk gjør den politiske situasjonen eksplosiv.

Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...
Fredag 8. februar 2019
• Det blåser opp til storm rundt det kinesiske mobil- og teknologiselskapet Huawei. USA har tiltalt selskapet, to datterselskaper og finansdirektøren for flere lovbrudd, blant annet brudd på sanksjonene mot Irak og tyveri av...
Torsdag 7. februar 2019
I en av de aller tidligste utgavene av Klassekampen har redaksjonen satt inn en annonse for svenske og danske «M-L-blader». ML var en kjent forkortelse på den tida og sto for marxisme-leninisme, den politiske retningen...
Onsdag 6. februar 2019
Guhkkin davvin Dávggáid vuoldesabmá suolggai Sámieanan.Duottar leabbá duoddar duohkin,jávri seabbá jávrri lahka.cohkat cilggin, corut cearuinallanaddet almmi vuostái.Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,cáhket...