Onsdag 14. november 2018
Dystre utsikter: Avisa Helgelendingen har sine abonnenter i områder med store avstander og spredt bosetting. Redaktør Geir Arne Glad stålsetter seg for kutt i postombæringen. Her en turgåer i Helgeland.Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix
Spareforslaget fra mediebedriftene kan gi et demokratisk problem, sier redaktør Geir Arne Glad:
Dramatisk avislandskap
Geir Arne Glad
Er 10.000 kroner i statsstøtte per avisabonnement for mye? Nei, sier sjefredaktøren i Helgelendingen, og får støtte fra KrF og Senterpartiet på Stortinget.

Medier

Landets avisredaktører stålsetter seg for 1. januar 2020, når det er ventet at Posten skal halvere antall omdelingsdager fra fem til 2,5 dager i uka i snitt.

I Mosjøen konstaterer Helgelendingens sjefredaktør Geir Arne Glad at halvparten av avisas opplag i dag blir delt ut med Postens bud. Med mindre Stortinget kommer medie­bransjen til unnsetning, vil et stort antall abonnenter med stor sannsynlighet forsvinne i dragsuget.

Ifølge anslag fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) risikerer mediehusene å miste så mange som 90.000 papiravis-abonnenter som følge av omleggingen.

– Dette vil bli dramatisk uansett hva slags løsning man velger for avisene, advarer Glad.

– Opplaget som i dag deles ut av Posten, er svært kostbart, fordi det er i områder med store avstander og spredt bosetting. For vår avis er dette alvorlig. I det store bildet er det også et demokratisk problem.

Fakta

Færre postdager:

• Regjeringen har varslet endringer i Postloven, som vil halvere antall postdager allerede fra 2020.

• Posten leverer rundt 15 prosent av landets abonnementsaviser på hverdager, tilsvarende 173.000 eksemplarer daglig.

• Mediebransjen frykter massivt frafall av abonnenter som følge av omleggingen.

– Politisk knefall

Som Klassekampen meddelte i går, har MBL spilt inn et kompromissforslag til Samferdselsdepartementet, som er Postens eier.

Mediebedriftene innser at det kan bli vanskelig for medie­bransjen å få staten til å punge ut med inntil en halv milliard kroner for å dele ut 173.000 papiraviseksemplarer som distribueres av Posten i dag. Men dersom de aller dyreste abonnentene blir holdt utenfor, vil kostnaden bli halvert. I så fall vil 25.000 abonnenter miste papiravisa si, tilsvarende 15 prosent.

– Jeg har forståelse for at MBL forsøker å finne en løsning som vil gjøre minst mulig skade, dersom den optimale løsningen er vanskelig å oppnå, sier Geir Arne Glad, som ikke ser noen grunn til å kritisere sin egen bransje­organisasjon for å ha spilt inn et kompromissforslag til samferdselsminister Jan Georg Dale (Frp).

Men han mener flertallet på Stortinget bør se bort fra dette, og heller sørge for at alle som ønsker det, fortsatt skal kunne få avisa levert i postkassa hver dag, uansett hvor de bor i landet.

– Hvis ikke er det nok et eksempel på politisk knefall for sentraliseringsbølgen som går ut over distriktene.

– Dersom man skal erstatte de «dyreste» postrutene, vil det koste om lag 10.000 kroner per abonnent. Er det samfunnsøkonomisk forsvarlig?

– Jo, jeg ser at det kan framstå som veldig dyrt. Og jeg forstår også at Posten må finne løsninger som er forretnings­økonomisk lønnsomme. Men i Norge er det politisk konsensus om at vi skal ta hele landet i bruk. Dersom man i enhver sammenheng utelukkende skal tenke bedriftsøkonomisk, så kan man like gjerne legge ned alle fellestjenester i distriktene.

KrF-skepsis til kompromiss

På Stortinget er det transport- og kommunikasjonskomiteen som har ansvaret for saker som omhandler Posten, mens familie- og kultur­komiteen håndterer mediesaker. Når regjeringen om kort tid legger fram sitt forslag om endringer i Postloven, vil KrF sitte i en nøkkelrolle, enten partiet fortsetter i vippeposisjon på Stortinget eller går inn i Solberg-regjeringen.

Geir Jørgen Bekkevold, KrFs mediepolitiske talsperson i kulturkomiteen, er ikke begeistret for kompromissforslaget fra MBL.

– Min umiddelbare refleks er at dette er et forslag som jeg stiller meg negativ til. Jeg går ikke med på premisset om at dette skal handle om penger, sier Bekkevold.

– Det som står på spill, er viktige demokratiske prinsipper, som folks rett til folke­opplysning og statens ansvar for å legge til rette for dette. I et sånt perspektiv er en avisleser som bor på den ytterste øde øy like viktig som avislesere i sentrale strøk.

Regjeringen har tidligere signalisert at endringene i Postloven vil bli lagt fram for Stortinget før jul. Etter det Klassekampen erfarer, kan det gå både jul og nyttår før proposisjonen blir fremmet.

Senterpartiet lover motstand dersom forslaget som blir lagt på bordet, ikke inneholder løsninger som sikrer lokaldemokratiet og behovene til samtlige av landets papiravislesere.

– Vi ønsker små forskjeller, både sosialt og geografisk. En løsning som innebærer at 15 prosent av abonnentene faller utenfor, er ikke akseptabel, ikke minst når vi vet at dette er i områder som ikke har bredbånd eller andre tjenester som finnes ellers i landet, sier Siv Mossleth (Sp) i transportkomiteen på Stortinget.

jonas.braekke@klassekampen.no

Fredag 14. desember 2018
160 millioner kroner har det kostet å totalrenovere «Hestmanden». Nå må museumsskipet legge til kai fordi Kulturdepartementet ikke vil gi fem millioner kroner i økt støtte.
Torsdag 13. desember 2018
Mange var sikre på at Amazon ville etablere seg i Sverige denne høsten. Men satsingen lar vente på seg.
Onsdag 12. desember 2018
Finnmark fylkeskommune vil erstatte skolebibliotekarene med elevvakter og chatte­tjenester. Nå frykter Bibliotekforeningen at dette er starten på en ny trend.
Tirsdag 11. desember 2018
I medienes dekning av selvmord blir helsevesenet ofte utpekt som syndebukker, mener psykiatrisk sykepleier Rita Småvik. Hun frykter at det kan gjøre forebygging vanskeligere.
Mandag 10. desember 2018
MDG-politiker og forfatter Eivind Trædal har fått politiske motstandere på døra. Han mener grensa for aktivisme, også den kunstneriske, går ved dørstokken til folks privatliv.
Lørdag 8. desember 2018
Tilhengerne kaller det en revolusjon. Eks-statsråd Gudmund Hernes kaller det tøv. Hva handler moteordet «dybdelæring» om – dypest sett?
Fredag 7. desember 2018
TV 2 har innført ny instruks for omtale av selvmord. – Vi i mediene har medvirket til å skape tabuet rundt selvmord, sier nyhetsredaktør.
Torsdag 6. desember 2018
Regjeringens ønske om å lage stadig større museumsenheter kan svekke det lokale engasjementet ved småmuseene. Det frykter styreleder ved veterantoget Tertitten i Sørumsand.
Onsdag 5. desember 2018
Mannlige kunstnere står for hele 94 prosent av salgsinntektene i det norske andrehåndsmarkedet. Kunstner Lotte Konow Lund mener Nasjonalmuseet må ta sin del av ansvaret.
Tirsdag 4. desember 2018
Forrige runde med sammenslå­inger førte til opprør i Museums-­Norge. Nå varsler kulturminister Trine Skei Grande (V) en ny reform, hvor antallet museer skal ned fra 60 til 25–30.