Tirsdag 13. november 2018
Dyrt på bunn

• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny praksis. I 2013 avdekket Bergens Tidende at det på et toppmøte i Helse-Norge med daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen som vertskap, ble drukket vin for 29.000 kroner. 39 personer var til stede under middagen. Det er altså ikke husets billigste vin som velges når skattepengene våre skal brukes på bevertning av landets helsetopper. Vårt Land gjør et poeng ut at av møtedeltakerne er satt til å ivareta Norges offisielle kostholdsråd, som anbefaler at nordmenn drikker mindre. Samtidig som Helsedirektoratet har kampanjer for å få alkoholforbruket ned, drikker altså de som er satt til å styre etter slike anbefalinger svært godt når de møtes. Noen helseforetak utgjør likevel en motvekt: Både Helse Sør-Øst og Helse Vest har strengere restriksjoner på servering av alkohol når deres styrere samles.

• Det er også en annen side ved saken enn den rent alkoholpolitiske. Den kan oppsummeres i det gamle ordtaket: Å spare på skillingen og la daleren rulle. Det kan nemlig være lettere å spare på småutgifter, mens man er ødsel med de store summene. For ansatte som jobber i Helse-Norges førstelinje, er nok informasjonen om kostbare middager ekstra sur. Hos dem kreves innsparinger, og mange tyr til kronerulling og ansattbetaling for å få seg et par kopper kaffe hver dag. Slik er det i store deler av det offentlige Norge: Lærere, politifolk og hjemmehjelper har vent seg til at det er deres egne relativt sett mindre lønninger som skal finansiere både daglige behov for mat og drikke og sosiale samlinger med jobben. For toppsjefene stiller det seg altså helt annerledes. I et slikt lys kommer helsetoppenes vinregninger ekstra dårlig ut. De blir en bekreftelse på at måtehold kreves av dem som allerede får minst, mens direktørsjiktet kan la sine velfylte lommebøker ligge hjemme når de møtes på statens regning. Sjefer som ber underordnede vise moderasjon, bør selvsagt kreve det samme av seg selv.

Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...
Fredag 8. februar 2019
• Det blåser opp til storm rundt det kinesiske mobil- og teknologiselskapet Huawei. USA har tiltalt selskapet, to datterselskaper og finansdirektøren for flere lovbrudd, blant annet brudd på sanksjonene mot Irak og tyveri av...
Torsdag 7. februar 2019
I en av de aller tidligste utgavene av Klassekampen har redaksjonen satt inn en annonse for svenske og danske «M-L-blader». ML var en kjent forkortelse på den tida og sto for marxisme-leninisme, den politiske retningen...
Onsdag 6. februar 2019
Guhkkin davvin Dávggáid vuoldesabmá suolggai Sámieanan.Duottar leabbá duoddar duohkin,jávri seabbá jávrri lahka.cohkat cilggin, corut cearuinallanaddet almmi vuostái.Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,cáhket...