Mandag 12. november 2018
«PENGEMASKIN»: Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Espen Myhr Grandalsmo, kommunestyrerepresentant for Rødt i Stjørdalen, vil ha nye regler for tilskudd for private barnehager. Her er de foran Fosselibekken barnehage.
Stjørdal kommune ble truet med søksmål da de ville justere antall unger i privat barnehage:
Kommersielle er fredet
Undersak

Forsvarer evigvarende tilskudd

– Forslaget fra rådmannen i Stjørdal var rett og slett lovstridig. Når en barnehage har blitt godkjent for et antall barn, har ikke kommunen mulighet til å redusere det, uansett begrunnelse, sier Anna Lindboe, direktør i Private Barnehagers Landsforbund, medrundt 2000 private barnehager som medlemmer.

– Bør de få den muligheten?

– Det er det ikke behov for. Hvis den private barnehagen ikke har et godt tilbud, vil de ikke få søkere. Tilskuddet vil i neste omgang gå ned, og grunnlaget for drift av barnehagen kan bli borte. Det er kvaliteten på tilbudet som betyr noe, ikke eierformen.

Hun avviser kategorisk at PBLs advarsler om rettslig etterspill på noe vis undergraver lokaldemokratiet.

– Politikere er veldig opptatt av at private barnehager skal følge lover og regler. Det er vi også, men det må gå begge veier. Private barnehager må kunne forvente at kommunen følger loven. Det ville undergrave lokaldemokratiet om politikerne tar loven i egne hender, mener Lindboe.

– Vi er i ferd med å få for mange barnehager og for få unger å putte i dem. Må kommunen bare finne seg i at alle kutt kommer i kommunal sektor?

– Nei, dette er ganske enkelt tilbud og etterspørsel. De private barnehagene får tilskudd per barn i barnehage, ikke for tomme plasser. De kommunale barnehagene sørger for at kvaliteten er så høy at foreldrene foretrekker dem foran de private, sier Lindboe, som er kritisk til forslaget fra Rødt og SV.

– Rødt og SV er veldig opptatt av eierform, vi er mest opptatt av kvaliteten på tilbudet. Dette forslaget vil uten tvil svekke kvaliteten, det vil bli mindre mangfold, og det vil bli dyrt for skattebetalerene. Private barnehager sparer landet for nesten 2,5 milliarder i utgifter i året, sier Lindboe.

IKKE RØR! Stjørdal kommune har for mange barnehager, men på tross av støtte fra et enstemmig bystyre får de ikke lov å kutte antall plasser hos private. Nå drøfter Stortinget lovendring.

BARNEHAGE

Folk får færre barn og Stjørdal kommune er en av mange plasser hvor man nå har flere barnehageplasser enn man trenger. Kommunen ønsker å redusere kapasiteten både i private og kommunale barnehager i tråd med behovet. Det er bare ett problem. De får ikke lov å røre de private.

– Rådmannen og et enstemmig bystyre ønsket å redusere antallet unger som kan gå her, på grunn av overkapasitet i barnehagene. Rådmannen ble truet til å trekke saken, sier Espen Myhr Grandalsmo, kommunestyrerepresentant for Rødt i Stjørdalen når Klassekampen møter ham utenfor Espira Fosselisbekken barnehage i Stjørdal.

Fosslibekken har vært drevet av Alba-gruppen siden 2009. I 2017 bestemte eierne i det regionale barnehageselskapet å selge alle sine barnehager til Espira. Espira er et av de fire store barnehagekonsernene som i den private delen av barnehagesektoren i Norge, og eies, via et par ledd, av oppkjøpsfondet EQT. Kommunen var interessert i å kjøpe Fosselibekken, men ble ikke informert om salget.

Fakta

Barnehager:

• Det går omtrent 280.000 barn i barnehage i Norge.

• Det er rundt 6000 barnehager i Norge. Cirka 3200 er private. To tredjedeler av de private har kommersiell driftsform.

• Fire kommersielle barnehagekonsernene Espira, Læringsverkstedet, Fus-Trygge Barnehager og Nordlandia står for halvparten av de private barnehageplassene.

• En regjeringsrapport fra mai viser at eiere av private barnehager har hatt en avkastnings som er tre ganger høyere enn de ville fått på børsen de siste ti årene.

Truet med søksmål

I forbindelse med eierskiftet foreslo rådmannen å redusere plasser det var mulig å få tilskudd for fra 125 til 90 barn. Samtlige partier ga signaler om at de støttet forslaget.

Det skulle både Espira og interesseorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund (PBL) ha seg frabedt.

Rådmannen og kommunen fikk brev fra PBLs advokat om at kommunen etter barnehageloven ikke kan røre tilskudd til private barnehager, når godkjenning først er gitt. Uavhengig av kommunens barnehagebehov.

«Stjørdal kommunestyre frarådes å fatte vedtak i tråd med rådmannens forslag til vedtak», skrev PBL og varslet at gjennomføring av vedtaket ville utløse erstatningssak mot kommunen.

Rådmannen trakk forslaget.

– Slik det står, har vi bare lov til å kutte i de kommunale barnehagene når vi tilpasser oss behovet. De kommersielle er fredet. Det er mildt sagt problematisk, sier Grandalsmo.

Vil gi kommunen makt

– Det er en kommersiell forkjørsrett i barnehagesektoren, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

Tirsdag behandler utdanningskomiteen et forslag fra Rødt og SV om å gi kommunene mer makt i møte med private barnehageinteresser. De vil:

At regjeringen legger fram en plan for opptrapping av ideelt og offentlig eierskap i barnehagesektoren.

Innføre meldeplikt og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager.

At barnehager må søke om ny godkjenning ved eierskifte slik at kommunen kan justere plassantallet etter reelle behov i kommunen.

Moxnes mener Fosslibekken er et godt argument for forslaget og mener at Stjørdal ikke er alene om problemene.

– Er du et kommersielt selskap som får tilskudd til å drive barnehage, har du en evigvarende rett på tilskudd. Lokaldemokratiet har ingen virkemidler, sier Moxnes.

Han peker på at blant annet Tromsø, har måttet legge ned kommunale tilbud fordi de privat er urørlige.

– Store verdier bygges opp kommersielle barnehager finansiert av våre skattepenger. Deretter selges barnehagene for ville summer til kjeder eid av utenlandske oppkjøpsfond for ville summer, sier Moxnes.

Han mener barnehagene er attraktive nettopp fordi du kjøper denne evigvarende retten til tilskudd.

– Det er en pengemaskin du ikke finner maken til noe annet sted i velferdsstaten, sier Moxnes.

Håper på støtte

Kommunenes Sentralorganisasjon og Utdanningsforbundet har gitt støtte til de to siste punktene. Fagforbundet støtter hele forslaget. Nå er både Rødt og SV spent på hvor Arbeiderpartiet og sentrumspartiene lander.

– Forslagene fra SV og Rødt ble godt mottatt av flertallet av dem som var i den åpne høringen. Nå gjenstår det å se om de andre partiene tør å legge seg ut med de mektige kapitalinteressene, sier Audun Lysbakken, leder i SV.

jos@klassekampen.no

Lørdag 23. februar 2019
UTE: Vibeke-Emilie Abrahamsen i Bamble Frp er ekskludert frå partiet og får ikkje stille til val i heimkommunen. Men ho har ein plan.
Fredag 22. februar 2019
BLIR FEIL: Byrådsleder Raymond Johansen kritiserer politireformen for at Oslo mangler politifolk i bydelene. Han mener det blir feil å legge skylda for økende kriminalitet på flyktninger.
Torsdag 21. februar 2019
ADVARER: Tidligere ansatte i Måne­stråle barnehage tar et kraftig oppgjør med ledelsen. De forteller om en u­forsvarlig drift, hvor det meste dreide seg om å få inn mest mulig penger.
Tirsdag 19. februar 2019
SLUTT: Ekteparet Per Jonny og Eli Risten Skum har vært i reindriften hele livet. Nå vil de be barna finne et annet levebrød, fordi gruvedriften i Nussir-fjellet truer driften.
Mandag 18. februar 2019
NOK NÅ: Minotenks utspill om å ikke bosette flere flyktninger i utsatte bydeler får støtte fra Lena Larsen og Mahmoud Farahmand. Også SV er åpen for ideen.
Lørdag 16. februar 2019
PAUSE: – Hvis vi ikke tar tak i integreringsutfordringene, vil det styrke ytre høyre, sier Linda Noor, som vil ha pause i bosetting av flyktninger i Oslo. Frp vil ha bosettingsstans.
Fredag 15. februar 2019
GLIR UT: Forsvarets nye overvåkings­våpen skulle i utgangspunktet bare brukes mot fremmede makter og terror, men nå krever flere tilgang på informasjonen. Ekspert advarer mot utglidning.
Torsdag 14. februar 2019
TILLIT: Trond Giske får solid støtte fra partifeller i de største Ap-lagene i Trøndelag. Flere savner ham i partiledelsen.
Onsdag 13. februar 2019
BLODPRIS: Norge kan ikke lenger ta Nato for gitt. Da må vi velge USA, ikke Europa. Det kan bli dyrt, sier forskeren Asle Toje.
Tirsdag 12. februar 2019
FRYKTER KINA: Data­ekspert Gisle Hannemyr regner med at USA spionerer på oss, men mener kineserne er langt verre.