Mandag 12. november 2018
«PENGEMASKIN»: Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Espen Myhr Grandalsmo, kommunestyrerepresentant for Rødt i Stjørdalen, vil ha nye regler for tilskudd for private barnehager. Her er de foran Fosselibekken barnehage.
Stjørdal kommune ble truet med søksmål da de ville justere antall unger i privat barnehage:
Kommersielle er fredet
Undersak

Forsvarer evigvarende tilskudd

– Forslaget fra rådmannen i Stjørdal var rett og slett lovstridig. Når en barnehage har blitt godkjent for et antall barn, har ikke kommunen mulighet til å redusere det, uansett begrunnelse, sier Anna Lindboe, direktør i Private Barnehagers Landsforbund, medrundt 2000 private barnehager som medlemmer.

– Bør de få den muligheten?

– Det er det ikke behov for. Hvis den private barnehagen ikke har et godt tilbud, vil de ikke få søkere. Tilskuddet vil i neste omgang gå ned, og grunnlaget for drift av barnehagen kan bli borte. Det er kvaliteten på tilbudet som betyr noe, ikke eierformen.

Hun avviser kategorisk at PBLs advarsler om rettslig etterspill på noe vis undergraver lokaldemokratiet.

– Politikere er veldig opptatt av at private barnehager skal følge lover og regler. Det er vi også, men det må gå begge veier. Private barnehager må kunne forvente at kommunen følger loven. Det ville undergrave lokaldemokratiet om politikerne tar loven i egne hender, mener Lindboe.

– Vi er i ferd med å få for mange barnehager og for få unger å putte i dem. Må kommunen bare finne seg i at alle kutt kommer i kommunal sektor?

– Nei, dette er ganske enkelt tilbud og etterspørsel. De private barnehagene får tilskudd per barn i barnehage, ikke for tomme plasser. De kommunale barnehagene sørger for at kvaliteten er så høy at foreldrene foretrekker dem foran de private, sier Lindboe, som er kritisk til forslaget fra Rødt og SV.

– Rødt og SV er veldig opptatt av eierform, vi er mest opptatt av kvaliteten på tilbudet. Dette forslaget vil uten tvil svekke kvaliteten, det vil bli mindre mangfold, og det vil bli dyrt for skattebetalerene. Private barnehager sparer landet for nesten 2,5 milliarder i utgifter i året, sier Lindboe.

IKKE RØR! Stjørdal kommune har for mange barnehager, men på tross av støtte fra et enstemmig bystyre får de ikke lov å kutte antall plasser hos private. Nå drøfter Stortinget lovendring.

BARNEHAGE

Folk får færre barn og Stjørdal kommune er en av mange plasser hvor man nå har flere barnehageplasser enn man trenger. Kommunen ønsker å redusere kapasiteten både i private og kommunale barnehager i tråd med behovet. Det er bare ett problem. De får ikke lov å røre de private.

– Rådmannen og et enstemmig bystyre ønsket å redusere antallet unger som kan gå her, på grunn av overkapasitet i barnehagene. Rådmannen ble truet til å trekke saken, sier Espen Myhr Grandalsmo, kommunestyrerepresentant for Rødt i Stjørdalen når Klassekampen møter ham utenfor Espira Fosselisbekken barnehage i Stjørdal.

Fosslibekken har vært drevet av Alba-gruppen siden 2009. I 2017 bestemte eierne i det regionale barnehageselskapet å selge alle sine barnehager til Espira. Espira er et av de fire store barnehagekonsernene som i den private delen av barnehagesektoren i Norge, og eies, via et par ledd, av oppkjøpsfondet EQT. Kommunen var interessert i å kjøpe Fosselibekken, men ble ikke informert om salget.

Fakta

Barnehager:

• Det går omtrent 280.000 barn i barnehage i Norge.

• Det er rundt 6000 barnehager i Norge. Cirka 3200 er private. To tredjedeler av de private har kommersiell driftsform.

• Fire kommersielle barnehagekonsernene Espira, Læringsverkstedet, Fus-Trygge Barnehager og Nordlandia står for halvparten av de private barnehageplassene.

• En regjeringsrapport fra mai viser at eiere av private barnehager har hatt en avkastnings som er tre ganger høyere enn de ville fått på børsen de siste ti årene.

Truet med søksmål

I forbindelse med eierskiftet foreslo rådmannen å redusere plasser det var mulig å få tilskudd for fra 125 til 90 barn. Samtlige partier ga signaler om at de støttet forslaget.

Det skulle både Espira og interesseorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund (PBL) ha seg frabedt.

Rådmannen og kommunen fikk brev fra PBLs advokat om at kommunen etter barnehageloven ikke kan røre tilskudd til private barnehager, når godkjenning først er gitt. Uavhengig av kommunens barnehagebehov.

«Stjørdal kommunestyre frarådes å fatte vedtak i tråd med rådmannens forslag til vedtak», skrev PBL og varslet at gjennomføring av vedtaket ville utløse erstatningssak mot kommunen.

Rådmannen trakk forslaget.

– Slik det står, har vi bare lov til å kutte i de kommunale barnehagene når vi tilpasser oss behovet. De kommersielle er fredet. Det er mildt sagt problematisk, sier Grandalsmo.

Vil gi kommunen makt

– Det er en kommersiell forkjørsrett i barnehagesektoren, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

Tirsdag behandler utdanningskomiteen et forslag fra Rødt og SV om å gi kommunene mer makt i møte med private barnehageinteresser. De vil:

At regjeringen legger fram en plan for opptrapping av ideelt og offentlig eierskap i barnehagesektoren.

Innføre meldeplikt og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager.

At barnehager må søke om ny godkjenning ved eierskifte slik at kommunen kan justere plassantallet etter reelle behov i kommunen.

Moxnes mener Fosslibekken er et godt argument for forslaget og mener at Stjørdal ikke er alene om problemene.

– Er du et kommersielt selskap som får tilskudd til å drive barnehage, har du en evigvarende rett på tilskudd. Lokaldemokratiet har ingen virkemidler, sier Moxnes.

Han peker på at blant annet Tromsø, har måttet legge ned kommunale tilbud fordi de privat er urørlige.

– Store verdier bygges opp kommersielle barnehager finansiert av våre skattepenger. Deretter selges barnehagene for ville summer til kjeder eid av utenlandske oppkjøpsfond for ville summer, sier Moxnes.

Han mener barnehagene er attraktive nettopp fordi du kjøper denne evigvarende retten til tilskudd.

– Det er en pengemaskin du ikke finner maken til noe annet sted i velferdsstaten, sier Moxnes.

Håper på støtte

Kommunenes Sentralorganisasjon og Utdanningsforbundet har gitt støtte til de to siste punktene. Fagforbundet støtter hele forslaget. Nå er både Rødt og SV spent på hvor Arbeiderpartiet og sentrumspartiene lander.

– Forslagene fra SV og Rødt ble godt mottatt av flertallet av dem som var i den åpne høringen. Nå gjenstår det å se om de andre partiene tør å legge seg ut med de mektige kapitalinteressene, sier Audun Lysbakken, leder i SV.

jos@klassekampen.no

Mandag 20. mai 2019
FRIHET: Ytrings­friheten er truet av både Facebook og hatprat, og Torbjørn Røe Isaksen vil ettergå hvordan de store private selskapene styrer offentligheten.
Lørdag 18. mai 2019
OMKAMP: Etter at regjeringens spare­plan har gått i vasken, tror Liv Signe Navarsete (Sp) på omkamp om Andøya.
Torsdag 16. mai 2019
PRISSJOKK: Frank Bakke-Jensen (H) åpner for at andre kan måtte ta regningen for ekstra kostnader. – Kan bety å sende regningen til velferden, pensjonister og fattige, sier SV.
Onsdag 15. mai 2019
GÅR NASJONALT: Rundt 500 bunadskvinner viste muskler foran Stortinget i går. De varsler kamp for fødeavdelinger over hele landet.
Tirsdag 14. mai 2019
LIKT OG ULIKT: Lammekarré og rødvin til tross, norske islam­kritikere fikk ikke servert det de ­ønsket seg da de hadde Steve ­Bannon til bords.
Mandag 13. mai 2019
OSLO-MØTE: De som kom for å høre om innvandring og islam, ble skuffet. Trumps tidligere sjefstrateg snakket mest om arbeiderklassen.
Lørdag 11. mai 2019
OLJEVENN: Rødts Mímir Kristjánsson utfordrer partiets oljepolitikk. Han er i konflikt med nesten hele partiet, svarer partiets nestleder.
Fredag 10. mai 2019
TAPER PENGER: Arbeidskrimjegere kommer stadig over bedrifter som bryter loven ved å ikke spare pensjon til sine ansatte. En ny utregning anslår at over 200.000 arbeidstakere blir snytt for pensjonen de har krav på.
Torsdag 9. mai 2019
PRISSJOKK: Audun Lysbakken mener statsministeren bortforklarer merkostnader til nye kampfly. I tillegg kan dyrere våpen presse opp prisene ytterligere.
Onsdag 8. mai 2019
SIER FRA: Stadig flere politifolk varsler om kritikkverdige forhold på jobb. Politiets fellesforbund står fast ved å ikke anbefale sine medlemmer å varsle.