Mandag 12. november 2018
FORFATTERMØTE? Her treffer idrettspappaen Gjert Ingebrigtsen, aktuell med boka «Kunsten å oppdra en verdensmester», forfatteren Edvard Hoem på Sehesteds plass i Oslo. Aftenposten presenterte det som et møte mellom kollegaer. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix
Litteraturprofessor stusser over forfatterbegrepet mediene bruker i omtalen av høstens kjendisbøker:
Skaper forfatterforvirring
Sylvi Listhaug
Lars Akerhaug
Litteraturprofessor Marianne Egeland mener det er vanskelig å se hvem som fører ordet i høstens kjendis­bøker.

Skygge­forfatterne

– Det er ikke enkelt å se hvem som fører ordet i bøker skrevet av skyggeforfattere, sier litteraturprofessor Marianne Egeland.

I flere saker har Klassekampen sett nærmere på forlagenes bruk av skyggeforfattere – profesjonelle skribenter som gjerne blir oppgitt som «medforfattere», men som i praksis skriver bøkene til mange kjendiser.

En telling viser at disse bøkene kommer i store opplag. Ti av sakprosatitlene vi har sett nærmere på, har et samlet opplag på 155.000 eksemplarer. Flere av disse bøkene får også mye pressedekning i tv og aviser.

Reagerer

Marianne Egeland har gjennom mange år forsket på biografisk litteratur og forfatterrollen i litteraturen. Hun reagerer på omtalen og presentasjonen kjendisbøkene får i norske medier.

– Jeg stusser over det forfatterbegrepet som kulturjournalister og anmeldere holder seg med, sier Egeland og viser blant annet til en samleanmeldelse i Morgenbladet av Frp-nestleder Sylvi Listhaugs bok «Der andre tier» og partikollegaen Per Sandbergs «Fremmede makter har flyttet inn». På disse bøkene har henholdsvis Lars Akerhaug og Roger Pihl vært skyggeforfattere.

Her skriver anmelder Ane Farsethås blant annet at «Listhaug er en stram forteller, som kjører på én intrige» og «også hva gjelder plott, kommer Listhaug best fra det».

– Her er jo spørsmålet om det er Listhaug eller om det er Lars Akerhaug som skal krediteres for dette plottet, sier Egeland.

Det er ikke bare i Morgenbladet at Sylvi Listhaug blir kreditert som forfatteren av teksten. Også i anmeldelsene av «Der andre tier» i Aftenposten og VG, refereres det til hva «Listhaug skriver». Det skjer også i Klassekampens omtale av boka.

Reiser spørsmål

Tidligere i høst publiserte Aftenposten en artikkel som innleder med at idrettsprofilen Gjert Ingebrigtsen, aktuell med «Kunsten å oppdra en verdensmester», hilser på forfatteren Edvard Hoem. Det hele presenteres som et kollegialt forfattermøte mellom Hoem og Ingebrigtsen hvor sistnevnte gis følgende merkelapp av avisa:

«Friidrettstrener. Pappa til syv. Nå også forfatter». Boka til Ingebrigtsen er imidlertid skrevet i samarbeid med Frode Saugestad.

– Her blir altså Gjert Ingebrigtsen omtalt som en forfatter. Men er det han eller Frode Saugestad som har skrevet boka? Og betyr dette at Gjert Ingebrigtsen, ved å vise til «Kunsten å oppdra en verdensmester», kan søke om medlemskap i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening? Og hvem har rett på forfatterroyalty? spør Egeland.

Sier han var tett på

Gjert Ingebrigtsen forteller at han føler seg som forfatter av «Kunsten å oppdra en verdensmester», selv om Frode Saugestad har vært skyggeskriver.

– Boka baserer seg på en rekke intervjuer som Saugestad har gjort med meg gjennom 2018 og er i realiteten rein avskrivning av lydopptak.

Ingebrigtsen forteller at han har vært tett på bokprosjektet hele veien.

– Jeg har fått manusutkast til gjennomlesing i flere omganger, hvor jeg har kommentert og godkjent formuleringene. Jeg har også tatt vekk enkelte passasjer og skrevet inn nye.

– Ser du på deg selv som en kollega av Edvard Hoem?

– Jeg er ikke forfatter i den forstand, men jeg står inne for teksten i boka.

– Har du vurdert å søke medlemskap i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening?

– Jeg vil ikke si at jeg hører hjemme i den verdenen der, men det kan godt hende at det kommer flere bøker fra min hånd. «Kunsten å oppdra en verdensmester» er først og fremst en gjengivelse av muntlige intervjuer, og jeg vil ikke kalle det forfattervirksomhet.

Kunne ikke blitt medlem

Sverre Gunnar Haga er kom munikasjonsansvarlig i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, og han opplyser at det er vedkommende som fører boka i pennen som kan søke om medlemskap i foreningen.

– Det at Gjert Ingebrigtsen har vært med på redigere teksten, gjør ham ikke til en forfatter. Når det gjelder våre stipendordninger, åpner vi for at to personer kan søke om midler til samme bokprosjekt. Men da må det også foreligge dokumentasjon på at begge skal skrive, sier Haga.

Grunnleggende forskjell

Litteraturprofessor Marianne Egeland forteller at noe av det hun forsøker å formidle til sine studenter er at det er en grunnleggende forskjell på å skrive om seg selv og det å skrive om andre.

– Derfor synes jeg det er underlig at ikke journalister og anmeldere er mer presise i slike spørsmål. Det dreier seg blant annet om preposisjonsbruk, ikke bare hvem boka handler om, men også hvem den er av.

– Er man mindre opptatt av forfatterrollen i sakprosa enn i skjønnlitteraturen?

– Det kan virke slik, og jeg tror det kan ha med prestisje å gjøre. I skjønnlitteraturen er forfatteren en figur som har blitt «inspirert» til å lage kunst. Sakprosaforfatteren blir ofte sett på som en håndverker, og dermed blir vedkommende mindre viktig.

– Bør forlagene være enda mer åpne på hvordan arbeidsdelingen har vært mellom skyggeforfatter og hoved­person?

– Jeg tenker at det er greit å klargjøre hvem som fører ordet i teksten. Enten ved at man opererer med to likestilte forfattere eller at det går klart fram at det er en forfatter inne i bildet som skriver om en annen person. Har vi i flere av disse tilfellene reelt sett å gjøre med utvidede kjendisintervjuer? spør Egeland.

dageivindl@klassekampen.no

Lørdag 23. februar 2019
• Trond Giske gir opp kampen om toppverv i Trøndelag Ap. Det gjør han etter et døgns intens medie­storm – men det har vært mange slike døgn for Giske det siste året. Arbeiderpartiet konkluderte nylig med at han har brutt partiets...
Lørdag 23. februar 2019
Hva går tapt hvis kulturredaktøren forsvinner ut av redaksjonslokalene? – Tendenser i kulturen vil ikke fanges opp like lett, tror tidligere kulturredaktør Cathrine Sandnes.
Lørdag 23. februar 2019
RYKKER UT: I Frankrike, Storbritannia og USA stemples profiler fra den radikale venstresida som antisemittiske. Jødiske aktivister slår tilbake mot anklagene, som de mener brukes politisk.
Lørdag 23. februar 2019
UTE: Vibeke-Emilie Abrahamsen i Bamble Frp er ekskludert frå partiet og får ikkje stille til val i heimkommunen. Men ho har ein plan.
Fredag 22. februar 2019
Konkurransetilsynet mener det ikke kan dokumenteres at faste priser på nye bøker sikrer et mangfold i utgivelsene. Men Norge er langt fra alene om å velge fastpris som politisk virke­middel.
Fredag 22. februar 2019
BLIR FEIL: Byrådsleder Raymond Johansen kritiserer politireformen for at Oslo mangler politifolk i bydelene. Han mener det blir feil å legge skylda for økende kriminalitet på flyktninger.
Fredag 22. februar 2019
• For tre år siden skrev Klassekampen at mediekonsernet Amedia hadde analysert 11.300 nettartikler og funnet ut at kultursaker blir minst lest. Bare én prosent av de digitale abonnentene leste nettavisenes filmanmeldelser. Vil det føre til...
Fredag 22. februar 2019
FARLIG KURS: Venezuela-eksperter mener opposisjonens nye lovverk vil gi eneveldig makt til en liten klikk med tette bånd til USA, gjøre nasjonal for­soning umulig, og øke faren for borgerkrig.
Torsdag 21. februar 2019
Sarah Sørheim kan bli Aftenpostens siste kulturredaktør. Sjefredaktør Espen Egil Hansen har ikke bestemt seg for om hun skal erstattes når hun nå går av.
Torsdag 21. februar 2019
• Månestråle barnehage på Frogner i Oslo har lenge profilert seg som en mønsterbarnehage. Ved å ta inn ekstra kostpenger har barnehagen kunnet servere blant annet frokostbuffet og chiagrøt, og slik framstilt seg som et attraktivt alternativ...