Lørdag 10. november 2018
Begeret fullt

• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt framskritt, bekjempe sosial ekskludering og diskriminering og fremme sosial rettferdighet og beskyttelse. For norsk fagbevegelse ser det ikke helt slik ut. Et sentralt punkt for fagbevegelsen har vært å allmenngjøre tariffavtalene om at arbeidstakerne får dekket reise, kost og losji når de blir sendt langt hjemmefra på jobb. Det motvirker sosial dumping og at norske fagarbeidere utkonkurreres av billig arbeidskraft fra utlandet. For Fellesforbundet, som organiserer arbeidere i verftsindustrien, har dette vært en svært sentral sak. Arbeidsgiverne, NHO og Norsk Industri, har kjempet imot, men fagbevegelsen trakk et lettelsens sukk da Høyesterett i den såkalte verftsdommen fra 2013 slo fast at dette var helt nødvendig av hensyn til den norske arbeidslivsmodellen.

• I EU snakkes det om «sosial rebalansering», der til og med det hellige prinsippet om fri bevegelighet må kunne vike for sosiale hensyn. Men det er taler for bankettene. Den praktiske politikken er en helt annen. Eftas overvåkingsorgan Esa har i lang tid jobbet på høygir for å undergrave den norske høyesterettsdommen. Rett før den offentlig oppnevnte Tariffnemnda skulle forlenge allmenngjøringsreglene i tråd med norsk politikk i oktober i år, kom et nytt brev fra Esa som slo fast at dette var i strid EU-reglene, også etter endringer av EUs utstasjoneringsdirektiv. Tariffnemnda bøyde av og støttet Eftas overvåkingsorgan. Dette har fått begeret til å flyte over for Fellesforbundets avdeling 5, som organiserer arbeidstakerne på de tunge industriarbeidsplassene på Vestlandet. Avdelingens leder Roar Abrahamsen sier at ubalansen har blitt for stor til at det er mulig å forsvare at Norge er innenfor EØS. «Fordelene for de uorganiserte bare øker. Nå er smertegrensen nådd», sier han. Saken viser at EUs arbeidsmarkedspolitikk legger forholdene til rette for arbeidsgivere som tjener på sosial dumping og undergraver fagbevegelsens stilling og den norske arbeidslivsmodellen.

Onsdag 17. juli 2019
• En klassisk myte om moderne kapitalistiske samfunn er at så lenge man er villig til å jobbe, vil man ha et bra liv. De som virkelig blir fattige er de som faller utenfor, som arbeidsløse og rusmisbrukere. I flere tiår etter andre...
Tirsdag 16. juli 2019
• «Natt og dag, vinter og sommer er den over meg – denne dragende hjemve etter havet», skrev Henrik Ibsen i «Fruen fra havet». Vi er mange som lengter etter havet, kanskje først og fremst nå om sommeren. Men det er ikke alltid like lett å få...
Mandag 15. juli 2019
• «Beware of what you’re walking into, because nothing good happens in the Strait of Hormuz». Advarselen kommer fra den pensjonerte amerikanske viseadmiralen Michael Franke til nyhetssida Vox. Han viser til at USA nå samler en koalisjon av...
Lørdag 13. juli 2019
• «Ikke en kvinne mindre!» Klassekampen skriver i dag om framveksten av en feministbevegelse på tvers av landegrenser og kontinenter med feminister fra Argentina, Spania og Polen som pådrivere. Bevegelsen protesterer mot kvinnedrap,...
Fredag 12. juli 2019
• Norge bærer også medansvar for situasjonen for migranter og flyktninger i Libya. Som Klassekampen skriver om i dagens avis, er Norges den femte største bilaterale giveren til EUs migrasjonsfond i Afrika, EUTF. De siste par årene har Norge...
Torsdag 11. juli 2019
• Det er to måneder til høstens lokalvalg, og flere av de store partiene begynner å få det travelt med å stable en solid valgkamp på beina. Det gjelder spesielt for Ap, Høyre og Frp, der sistnevnte ble målt til rekordlave 7,5 prosent hos TV...
Onsdag 10. juli 2019
• Det rødgrønne byrådet i Oslo har satt som mål å «styrke heltidskulturen i Oslo kommune og tilby flest mulig hele og faste stillinger». Målet rimer svært dårlig med en pågående rettslig konflikt, der ­kommunen vil nekte en kvinnelig...
Tirsdag 9. juli 2019
• Ikke siden 1995 har Kantar TNS målt lavere oppslutning for Frp. I en fersk måling for TV 2 får partiet en oppslutning på 7,5 prosent. Under halvpartene av velgerne som stemte Frp i 2017, ville gjort det samme om det var stortingsvalg nå.
Mandag 8. juli 2019
• Å følge utviklingen etter at USA trakk seg fra atomavtalen med Iran, er som å se et togkrasj i sakte fart. Grunnlaget for avtalen fra 2015 er i ferd med å smuldre bort. De amerikanske sanksjonene gjør at den økonomiske situasjonen på...
Lørdag 6. juli 2019
• De tidligere ansatte ved fiskeslakteriet til Norse Production vant en knusende seier i tingretten i går. Saken er svært viktig og prinsipiell og slår fast at arbeiderne ble nektet ansettelse fordi de var fag­organisert i NNN. Bakgrunnen er...