Lørdag 10. november 2018
Begeret fullt

• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt framskritt, bekjempe sosial ekskludering og diskriminering og fremme sosial rettferdighet og beskyttelse. For norsk fagbevegelse ser det ikke helt slik ut. Et sentralt punkt for fagbevegelsen har vært å allmenngjøre tariffavtalene om at arbeidstakerne får dekket reise, kost og losji når de blir sendt langt hjemmefra på jobb. Det motvirker sosial dumping og at norske fagarbeidere utkonkurreres av billig arbeidskraft fra utlandet. For Fellesforbundet, som organiserer arbeidere i verftsindustrien, har dette vært en svært sentral sak. Arbeidsgiverne, NHO og Norsk Industri, har kjempet imot, men fagbevegelsen trakk et lettelsens sukk da Høyesterett i den såkalte verftsdommen fra 2013 slo fast at dette var helt nødvendig av hensyn til den norske arbeidslivsmodellen.

• I EU snakkes det om «sosial rebalansering», der til og med det hellige prinsippet om fri bevegelighet må kunne vike for sosiale hensyn. Men det er taler for bankettene. Den praktiske politikken er en helt annen. Eftas overvåkingsorgan Esa har i lang tid jobbet på høygir for å undergrave den norske høyesterettsdommen. Rett før den offentlig oppnevnte Tariffnemnda skulle forlenge allmenngjøringsreglene i tråd med norsk politikk i oktober i år, kom et nytt brev fra Esa som slo fast at dette var i strid EU-reglene, også etter endringer av EUs utstasjoneringsdirektiv. Tariffnemnda bøyde av og støttet Eftas overvåkingsorgan. Dette har fått begeret til å flyte over for Fellesforbundets avdeling 5, som organiserer arbeidstakerne på de tunge industriarbeidsplassene på Vestlandet. Avdelingens leder Roar Abrahamsen sier at ubalansen har blitt for stor til at det er mulig å forsvare at Norge er innenfor EØS. «Fordelene for de uorganiserte bare øker. Nå er smertegrensen nådd», sier han. Saken viser at EUs arbeidsmarkedspolitikk legger forholdene til rette for arbeidsgivere som tjener på sosial dumping og undergraver fagbevegelsens stilling og den norske arbeidslivsmodellen.

Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...