Lørdag 10. november 2018
Begeret fullt

• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt framskritt, bekjempe sosial ekskludering og diskriminering og fremme sosial rettferdighet og beskyttelse. For norsk fagbevegelse ser det ikke helt slik ut. Et sentralt punkt for fagbevegelsen har vært å allmenngjøre tariffavtalene om at arbeidstakerne får dekket reise, kost og losji når de blir sendt langt hjemmefra på jobb. Det motvirker sosial dumping og at norske fagarbeidere utkonkurreres av billig arbeidskraft fra utlandet. For Fellesforbundet, som organiserer arbeidere i verftsindustrien, har dette vært en svært sentral sak. Arbeidsgiverne, NHO og Norsk Industri, har kjempet imot, men fagbevegelsen trakk et lettelsens sukk da Høyesterett i den såkalte verftsdommen fra 2013 slo fast at dette var helt nødvendig av hensyn til den norske arbeidslivsmodellen.

• I EU snakkes det om «sosial rebalansering», der til og med det hellige prinsippet om fri bevegelighet må kunne vike for sosiale hensyn. Men det er taler for bankettene. Den praktiske politikken er en helt annen. Eftas overvåkingsorgan Esa har i lang tid jobbet på høygir for å undergrave den norske høyesterettsdommen. Rett før den offentlig oppnevnte Tariffnemnda skulle forlenge allmenngjøringsreglene i tråd med norsk politikk i oktober i år, kom et nytt brev fra Esa som slo fast at dette var i strid EU-reglene, også etter endringer av EUs utstasjoneringsdirektiv. Tariffnemnda bøyde av og støttet Eftas overvåkingsorgan. Dette har fått begeret til å flyte over for Fellesforbundets avdeling 5, som organiserer arbeidstakerne på de tunge industriarbeidsplassene på Vestlandet. Avdelingens leder Roar Abrahamsen sier at ubalansen har blitt for stor til at det er mulig å forsvare at Norge er innenfor EØS. «Fordelene for de uorganiserte bare øker. Nå er smertegrensen nådd», sier han. Saken viser at EUs arbeidsmarkedspolitikk legger forholdene til rette for arbeidsgivere som tjener på sosial dumping og undergraver fagbevegelsens stilling og den norske arbeidslivsmodellen.

Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...
Torsdag 10. januar 2019
• Står den norske staten på randen av økonomisk kollaps? Det kan man lett få inntrykk av dersom man lytter på radio eller leser aviser. I sin nyttårstale oppfordret statsministeren nordmenn til å få flere barn for å redde velferdsstaten.