Torsdag 8. november 2018
Skatt

• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard kroner. Han tjente mer enn dobbelt så mye som nummer to på lista, bergenseren Trond Mohn med 489.027.412 kroner i inntekt. Rikest i landet er likevel Kjell Inge Røkke. Han hadde i 2017 en formue på rett over 20,6 milliarder kroner. Blant Norges ti rikeste mennesker er seks arvinger. Blant dem finner vi døtrene til tobakksarving Johan H. Andresen, Katharina Andresen og Alexandra Andresen, og sønnene til dagligvaregründer Odd Reitan, Ole Robert Reitan og Magnus Reitan. Skattelistene viser dermed i all tydelighet at makt og penger er urettferdig fordelt i Norge.

• Ulikhet ble for alvor satt på dagsorden igjen da den franske økonomen Thomas Piketty lanserte boka «Kapitalen i det 21. århundre» for fem år siden. 15 års forskning lå bak bestselgeren, som viser at små forskjeller er et historisk unntak. I dag øker ulikheten raskt, konstanterte han. Vi er i dag på vei tilbake til 1800-tallets enormt ulike fordeling av rikdom. Piketty har også samlet data om inntekt og formue i Norge. I en serie i 2014 presenterte vi tallene her i avisa. Blant funnene var at Norges rikeste 500 personer hadde hatt en inntektsøkning fra 1991 til 2011 på 458 prosent.

• Det er flere årsaker til at de rikeste i Norge drar fra resten. Én av dem er skatteendringer gjennom 1980-tallet, som blant annet ga en flat skattesats på kapitalinntekt. På 1950-, 1960- og 1970-tallet ble slik inntekt skattet progressivt, slik at satsen økte i takt med inntekten. De siste årenes skattelettelser bidrar nå til at gapet blir enda videre. Noe av det første vår blåblå regjering gjorde da den tok over makten i 2013, var å fjerne arve­avgiften. Deretter har regjeringen kuttet i skattene for hvert år, og de har kuttet aller mest i beskatningen av dem som har mest fra før. Enhver regjering som ønsker å komme ulikhetene til livs, er nødt til å endre dagens skattesystem. En god start er å øke formuesskatten og gjeninnføre arveavgiften.

Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...