Torsdag 8. november 2018
Skatt

• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard kroner. Han tjente mer enn dobbelt så mye som nummer to på lista, bergenseren Trond Mohn med 489.027.412 kroner i inntekt. Rikest i landet er likevel Kjell Inge Røkke. Han hadde i 2017 en formue på rett over 20,6 milliarder kroner. Blant Norges ti rikeste mennesker er seks arvinger. Blant dem finner vi døtrene til tobakksarving Johan H. Andresen, Katharina Andresen og Alexandra Andresen, og sønnene til dagligvaregründer Odd Reitan, Ole Robert Reitan og Magnus Reitan. Skattelistene viser dermed i all tydelighet at makt og penger er urettferdig fordelt i Norge.

• Ulikhet ble for alvor satt på dagsorden igjen da den franske økonomen Thomas Piketty lanserte boka «Kapitalen i det 21. århundre» for fem år siden. 15 års forskning lå bak bestselgeren, som viser at små forskjeller er et historisk unntak. I dag øker ulikheten raskt, konstanterte han. Vi er i dag på vei tilbake til 1800-tallets enormt ulike fordeling av rikdom. Piketty har også samlet data om inntekt og formue i Norge. I en serie i 2014 presenterte vi tallene her i avisa. Blant funnene var at Norges rikeste 500 personer hadde hatt en inntektsøkning fra 1991 til 2011 på 458 prosent.

• Det er flere årsaker til at de rikeste i Norge drar fra resten. Én av dem er skatteendringer gjennom 1980-tallet, som blant annet ga en flat skattesats på kapitalinntekt. På 1950-, 1960- og 1970-tallet ble slik inntekt skattet progressivt, slik at satsen økte i takt med inntekten. De siste årenes skattelettelser bidrar nå til at gapet blir enda videre. Noe av det første vår blåblå regjering gjorde da den tok over makten i 2013, var å fjerne arve­avgiften. Deretter har regjeringen kuttet i skattene for hvert år, og de har kuttet aller mest i beskatningen av dem som har mest fra før. Enhver regjering som ønsker å komme ulikhetene til livs, er nødt til å endre dagens skattesystem. En god start er å øke formuesskatten og gjeninnføre arveavgiften.

Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...