Torsdag 8. november 2018
FIKK TALL: Etter pågang fra Klassekampen fikk Jan Bøhler omsider statistikk over frafall i videregående skole på delbydelsnivå. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Jan Bøhler (Ap) bekymret for dropouts i delbydeler i Oslo:
Fanges ikke opp
Undersak

Melder ifra fem ganger i året

«Det er feil at det tar opp til et år før bydelene får beskjed, bydelene får lister 5 ganger i året, med oversikt over elever som ikke går i videregående skole og som skolen ikke har fått tak i. Skolen har i ­tillegg fulgt opp ­eleven før bydelen får beskjed. Skolene har Oppfølgingstjeneste-ansvarlige og disse følger opp og veileder elever som slutter. Når en elev ­slutter, har skolen en ­avklaringssamtale med ­eleven, der bydelen og Nav ­inviteres ved behov».

Dette skriver kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten Trine Lie Larsen til Klassekampen.

– Hva sier du til at Bøhler tror det ikke lønner seg for skolene å varsle om elever som faller fra?

«Skolene skal følge rutinene for å melde fra med en gang en elev slutter, og vi er ikke kjent med at de offentlige skolene unnlater å gjøre dette. Forøvrig gjør skolene en stor ­innsats for å bistå elever som står i fare for å falle fra, og ­bidra til at disse fullfører ­skolegangen».

FRAFALL: Ungdom som faller ut av videregående fanges opp for seint, sier Jan Bøhler.

den delte byen

Hvordan forhindre frafall i skolen? Det er tema for ­Groruddalstinget som holder møtet på Tveita senter i Oslo i kveld.

Groruddalstinget er et ­forum av ildsjeler og ressurspersoner i området som tar opp temaer innbyggerne er opptatt av. En av ildsjelene er stortingspolitiker Jan Bøhler. (Ap). Etter å ha mast i et år fikk han i går endelig ­oppdatert statistikk over frafallsprosent på delbydelsnivå i Groruddalen.

Fakta

Frafall i delt by:

• I Oslo under ett er andelen som faller fra videregående skole 20,9 prosent. Det er mindre enn lands­gjennomsnittet.

• Men forskjellene er store mellom øst og vest, og enda større på delbydelsnivå.

• Det er særlig delbydeler i Grorud og Stovner og Søndre Nordstrand som peker seg ut.

• Romsås, Vestli, Fossum, Rommen, Haugenstua og Furuset i Groruddalen og Holmlia syd, Prinsdal, Bjørnerud og Bjørndal har alle frafall på mer enn 35 prosent.

Kilde: Oslo kommunes statistikkbank

Store sosiale skiller

– Det er utrolig viktig å ha et korrekt bilde av hvor vi skal sette inn tiltakene når vi skal bekjempe utenforskap blant unge. Det holder ikke med gjennomsnittstall for store ­bydeler som Stovner og Grorud med 20.000–30.000 innbyggere. Vi må vite hvordan tallene er i delbydelene. Det bor flere tusen mennesker i hver enkelt delbydel, og det er fullt mulig å lage statistikk for dem, sier Bøhler.

Han viser til at det er store sosiale skiller innad i bydelene, og at det derfor er viktig med statistikk som kan si noe om hvor innsatsen bør settes inn.

Siden sommeren 2017 har han etterspurt oppdaterte tall over frafall i delbydelen i Oslo kommunes statistikkbank. Inntil i går var de ferskeste tallene der fra 2014.

Etter at Klassekampen tok opp saken, fikk vi til slutt tak i tallene i løpet av gårdagen.

Årsaken til at de ikke er blitt oppdatert skyldes ifølge byrådsavdeling for finans at det ble oppdaget en feil i det opprinnelige datagrunnlaget de mottok fra SSB, som nå er blitt avklart.

Store variasjoner

I Oslo under ett er andelen personer mellom 21 og 29 år som ikke har fullført videregående etter fem år på kun 20,9 prosent. Men det er stor variasjon i bydelene og enda større i delbydelene. For eksempel er tilsvarende for andelen i delbydel Fossum i Stovner bydel 47,9 prosent. For bydel Stovner under ett har det vært en nedgang i frafallet på nærmere 1 prosentpoeng fra 39,1 til 38,2.

Bøhler synes tallet fra Fossum er dramatisk. Han forventer at byrådet oppdaterer statistikken hvert år og at de også bryter det ned på kjønn.

– Når snittet er 47,9 prosent i Fossum, så må vi regne med at det ligger langt over 50 prosent for gutta, sier Bøhler.

Han mener gutter i alderen 16–18 i utsatte boligstrøk i Groruddalen har gått for lut og kaldt vann altfor lenge.

– Har dere noe å tilby oss? Noe vi kan gjøre? Det er det disse gutta spør om når de møter oppsøkende team fra bydelen. Etter at regjeringen fjernet tiltakspenger i Nav for de mellom 16 og 18 år, har ikke bydelene nok å tilby. Man kan ikke bare si at alle må gå på skolen, sier Bøhler.

Skolene melder fra for seint

Han mener økningen i ungdomskriminalitet I Oslo gir ekstra grunn til å prioritere denne gruppa.

– Det er en fare for at de ­rekrutteres av gjengkrimin­elle. Jeg sier ikke at alle gjør det, men mange er i fare­sonen, sier Bøhler.

Fra personer som jobber oppsøkende med ungdom i Groruddalen, har Bøhler fått høre om ungdom som har gått opp imot et år etter at de falt ut av skolen før de ble fulgt opp av oppfølgingsteamet fra Nav.

– Hvis en skole har en som henger rundt som de ikke har gitt opp helt, så kan de vente med å melde ifra. Dermed går de ikke glipp av inntekter på mellom 80.000 og 400.000 kroner som de får per elev.

aseb@klassekampen.no

Tirsdag 19. mars 2019
SKATT: Statsminister Erna Solberg (H) åpner for å se på skattesystemet for å motvirke økt ulikhet. Hun sier fordelingseffekten av grønne skatter er «pervers».
Mandag 18. mars 2019
ULIKT HØYRE: Heidi Nordby Lunde refser eget parti i ulikhets­debatten og mener Høyre må ta et oppgjør om skatte­dogmer.
Fredag 15. mars 2019
POLITISK: PR-byråene Geelmuyden Kiese, Kruse Larsen, Rud Pedersen og First House har lokalpolitikere fra Høyre, Ap, KrF og Venstre i staben.
Torsdag 14. mars 2019
SKEPTISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener PR-bransjen bidrar til å skape en «profesjonalisert ­meningsindustri».
Mandag 11. mars 2019
EUROPA: Venstre vil bruke kommunevalget til å hylle EØS. Partiet varsler valgkamp mot Senterpartiet og andre som sår tvil om avtalen.
Fredag 8. mars 2019
ELLERS TAKK: Det var ikke noe bygdeopprør i Venstre da Granavolden-plattformen ble vedtatt i januar. Tvert imot stemte et verdiliberalt mindretall nei til plattformen.
Tirsdag 5. mars 2019
SPRIK: AUF og klimapolitikarar gjer seg klare til kamp mot leite­refusjonsordninga på Aps landsmøte. Industrien for­tvilar.
Mandag 4. mars 2019
NY GIV: SV lanserer en ny plan for en storskala industrireisning. Torgeir Knag Fylkesnes velger seg tømmer, alger og digitalisering.
Fredag 1. mars 2019
SKEIVE: Venstre-topper vil ha slutt på at homofile tilbys «terapi» mot egen legning, og vil ha lovforbud. Saken kan havne på Kjell Ingolf Ropstads (KrF) bord.
Onsdag 27. februar 2019
COMEBACK? Lokale Høgre-leiarar frå Hedmark opnar for å nominere Kristian ­Tonning Riise til Stortinget for ein ny periode.