Torsdag 8. november 2018
FIKK TALL: Etter pågang fra Klassekampen fikk Jan Bøhler omsider statistikk over frafall i videregående skole på delbydelsnivå. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Jan Bøhler (Ap) bekymret for dropouts i delbydeler i Oslo:
Fanges ikke opp
Undersak

Melder ifra fem ganger i året

«Det er feil at det tar opp til et år før bydelene får beskjed, bydelene får lister 5 ganger i året, med oversikt over elever som ikke går i videregående skole og som skolen ikke har fått tak i. Skolen har i ­tillegg fulgt opp ­eleven før bydelen får beskjed. Skolene har Oppfølgingstjeneste-ansvarlige og disse følger opp og veileder elever som slutter. Når en elev ­slutter, har skolen en ­avklaringssamtale med ­eleven, der bydelen og Nav ­inviteres ved behov».

Dette skriver kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten Trine Lie Larsen til Klassekampen.

– Hva sier du til at Bøhler tror det ikke lønner seg for skolene å varsle om elever som faller fra?

«Skolene skal følge rutinene for å melde fra med en gang en elev slutter, og vi er ikke kjent med at de offentlige skolene unnlater å gjøre dette. Forøvrig gjør skolene en stor ­innsats for å bistå elever som står i fare for å falle fra, og ­bidra til at disse fullfører ­skolegangen».

FRAFALL: Ungdom som faller ut av videregående fanges opp for seint, sier Jan Bøhler.

den delte byen

Hvordan forhindre frafall i skolen? Det er tema for ­Groruddalstinget som holder møtet på Tveita senter i Oslo i kveld.

Groruddalstinget er et ­forum av ildsjeler og ressurspersoner i området som tar opp temaer innbyggerne er opptatt av. En av ildsjelene er stortingspolitiker Jan Bøhler. (Ap). Etter å ha mast i et år fikk han i går endelig ­oppdatert statistikk over frafallsprosent på delbydelsnivå i Groruddalen.

Fakta

Frafall i delt by:

• I Oslo under ett er andelen som faller fra videregående skole 20,9 prosent. Det er mindre enn lands­gjennomsnittet.

• Men forskjellene er store mellom øst og vest, og enda større på delbydelsnivå.

• Det er særlig delbydeler i Grorud og Stovner og Søndre Nordstrand som peker seg ut.

• Romsås, Vestli, Fossum, Rommen, Haugenstua og Furuset i Groruddalen og Holmlia syd, Prinsdal, Bjørnerud og Bjørndal har alle frafall på mer enn 35 prosent.

Kilde: Oslo kommunes statistikkbank

Store sosiale skiller

– Det er utrolig viktig å ha et korrekt bilde av hvor vi skal sette inn tiltakene når vi skal bekjempe utenforskap blant unge. Det holder ikke med gjennomsnittstall for store ­bydeler som Stovner og Grorud med 20.000–30.000 innbyggere. Vi må vite hvordan tallene er i delbydelene. Det bor flere tusen mennesker i hver enkelt delbydel, og det er fullt mulig å lage statistikk for dem, sier Bøhler.

Han viser til at det er store sosiale skiller innad i bydelene, og at det derfor er viktig med statistikk som kan si noe om hvor innsatsen bør settes inn.

Siden sommeren 2017 har han etterspurt oppdaterte tall over frafall i delbydelen i Oslo kommunes statistikkbank. Inntil i går var de ferskeste tallene der fra 2014.

Etter at Klassekampen tok opp saken, fikk vi til slutt tak i tallene i løpet av gårdagen.

Årsaken til at de ikke er blitt oppdatert skyldes ifølge byrådsavdeling for finans at det ble oppdaget en feil i det opprinnelige datagrunnlaget de mottok fra SSB, som nå er blitt avklart.

Store variasjoner

I Oslo under ett er andelen personer mellom 21 og 29 år som ikke har fullført videregående etter fem år på kun 20,9 prosent. Men det er stor variasjon i bydelene og enda større i delbydelene. For eksempel er tilsvarende for andelen i delbydel Fossum i Stovner bydel 47,9 prosent. For bydel Stovner under ett har det vært en nedgang i frafallet på nærmere 1 prosentpoeng fra 39,1 til 38,2.

Bøhler synes tallet fra Fossum er dramatisk. Han forventer at byrådet oppdaterer statistikken hvert år og at de også bryter det ned på kjønn.

– Når snittet er 47,9 prosent i Fossum, så må vi regne med at det ligger langt over 50 prosent for gutta, sier Bøhler.

Han mener gutter i alderen 16–18 i utsatte boligstrøk i Groruddalen har gått for lut og kaldt vann altfor lenge.

– Har dere noe å tilby oss? Noe vi kan gjøre? Det er det disse gutta spør om når de møter oppsøkende team fra bydelen. Etter at regjeringen fjernet tiltakspenger i Nav for de mellom 16 og 18 år, har ikke bydelene nok å tilby. Man kan ikke bare si at alle må gå på skolen, sier Bøhler.

Skolene melder fra for seint

Han mener økningen i ungdomskriminalitet I Oslo gir ekstra grunn til å prioritere denne gruppa.

– Det er en fare for at de ­rekrutteres av gjengkrimin­elle. Jeg sier ikke at alle gjør det, men mange er i fare­sonen, sier Bøhler.

Fra personer som jobber oppsøkende med ungdom i Groruddalen, har Bøhler fått høre om ungdom som har gått opp imot et år etter at de falt ut av skolen før de ble fulgt opp av oppfølgingsteamet fra Nav.

– Hvis en skole har en som henger rundt som de ikke har gitt opp helt, så kan de vente med å melde ifra. Dermed går de ikke glipp av inntekter på mellom 80.000 og 400.000 kroner som de får per elev.

aseb@klassekampen.no

Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Mandag 5. august 2019
LÅGE SKULDRER: Ap-nestleiar Bjørnar Skjæran er ikkje uroa for Fellesforbundet sitt EØS-krav. Ap kjem ikkje til å endre syn, seier han.
Lørdag 3. august 2019
KLAR TIL KAMP: Ap-nestleiar Bjørnar Skjæran vil ikkje akseptere ei skrinlegging av Nord-Noreg-banen. Han meiner regjeringa «herjar» med lands­delen.
Mandag 29. juli 2019
LØNN: Fem prosent av private barne­hager har ikke tariffavtale. Private barnehagers landsforbund (PBL) vil at det ikke skal være noen vei utenom. De får støtte fra Utdanningsforbundet.
Lørdag 27. juli 2019
VIL UTFORDRE: Ap sliter på målingene foran kommunevalget. Likevel øyner partiet håp om å kapre Høyre-bastionene Stavanger og Kristiansand.
Torsdag 25. juli 2019
RAMME: Regjeringen vil ikke fremme den omstridte nasjonale ramma for vindkraft til Stortinget. Nå krever både SV, Sp og MDG å få saken til behandling.
Onsdag 24. juli 2019
IRAN: Regjeringen bekrefter at den vurderer å bli med i fransk-britisk koalisjon i Hormuzstredet. KrF er positive, mens Rødt, SV og MDG advarer.
Mandag 22. juli 2019
NY DEBATT: Nei til EU varsler kamp mot EUs fjerde energipakke som de mener vil gi Acer enda mer makt. Miljøorganisasjon er positiv, mens Ap ikke har tatt stilling ennå.
Fredag 19. juli 2019
KRAV: Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert». Nå vil de stille krav om meningsmangfold i forskningen. – Farlig, svarer Ap.
Torsdag 18. juli 2019
TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.