Onsdag 7. november 2018
Lønnsgap

• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen omfatter heleide selskaper som er direkte eid av departementene, og i 24 av dem ligger lønnsveksten for lederne over den gjennomsnittlige årlige lønnsveksten i samfunnet på 2,5 prosent. Noen stikker ytterligere ut: Sju ledere har hatt en samlet vekst i godtgjørelse på mellom 20 og 40 prosent i perioden mellom 2014 og 2017. Ifølge NRK er en av dem sjefen for forskningssenteret Simula, som fikk 1,9 millioner kroner i lønn og godtgjørelser i 2014 og 2,6 millioner kroner i 2017. Det er en økning på nesten 40 prosent.

• Hovedprinsippet for lønnsfastsettelse i statens selskaper, er at det skal legges vekt på moderasjon. Godtgjørelsen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende sammenliknet med tilsvarende selskaper. Riksrevisor Per-Kristian Foss mener retningslinjene ikke er overholdt. Rapporten bør likevel ikke overraske noen. Statens ledere har hatt solid lønnsøkning over mange år. I årets statsbudsjett gikk det fram at lederne i 40 statseide selskaper nå tjener i snitt 2,7 millioner kroner i året. Noen får likevel langt mer enn andre. Sjefen for det statlige kapitalforvaltnings­selskapet Argentum hadde i fjor en samlet inntekt på 6.918.000 kroner, fire ganger statsministerens lønn. Men selv i et forskningssenter som Simula tjener altså lederen nesten én million mer enn Erna Solberg.

• De statlige ledernes lønnsfest skjer samtidig som lønnsforskjellene i Norge øker betydelig. Mandag skrev Dagsavisen om en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viste at ulikheten vokser aller mest i offentlig sektor. Det er også her det er størst avvik mellom bunn og topp. I 1997 var månedslønna til de 10 prosent best betalte 2,8 ganger høyere enn snittlønna til de 10 prosent lavest betalte. 20 år seinere er forholdet 3,8, og utviklingen skyldes ifølge SSB primært at de på toppen drar fra. Økte forskjeller i samfunnet er ille i seg selv. Ekstra ille er det at staten selv bidrar til at lønnsgapet øker.

Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...