Onsdag 7. november 2018
Lønnsgap

• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen omfatter heleide selskaper som er direkte eid av departementene, og i 24 av dem ligger lønnsveksten for lederne over den gjennomsnittlige årlige lønnsveksten i samfunnet på 2,5 prosent. Noen stikker ytterligere ut: Sju ledere har hatt en samlet vekst i godtgjørelse på mellom 20 og 40 prosent i perioden mellom 2014 og 2017. Ifølge NRK er en av dem sjefen for forskningssenteret Simula, som fikk 1,9 millioner kroner i lønn og godtgjørelser i 2014 og 2,6 millioner kroner i 2017. Det er en økning på nesten 40 prosent.

• Hovedprinsippet for lønnsfastsettelse i statens selskaper, er at det skal legges vekt på moderasjon. Godtgjørelsen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende sammenliknet med tilsvarende selskaper. Riksrevisor Per-Kristian Foss mener retningslinjene ikke er overholdt. Rapporten bør likevel ikke overraske noen. Statens ledere har hatt solid lønnsøkning over mange år. I årets statsbudsjett gikk det fram at lederne i 40 statseide selskaper nå tjener i snitt 2,7 millioner kroner i året. Noen får likevel langt mer enn andre. Sjefen for det statlige kapitalforvaltnings­selskapet Argentum hadde i fjor en samlet inntekt på 6.918.000 kroner, fire ganger statsministerens lønn. Men selv i et forskningssenter som Simula tjener altså lederen nesten én million mer enn Erna Solberg.

• De statlige ledernes lønnsfest skjer samtidig som lønnsforskjellene i Norge øker betydelig. Mandag skrev Dagsavisen om en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viste at ulikheten vokser aller mest i offentlig sektor. Det er også her det er størst avvik mellom bunn og topp. I 1997 var månedslønna til de 10 prosent best betalte 2,8 ganger høyere enn snittlønna til de 10 prosent lavest betalte. 20 år seinere er forholdet 3,8, og utviklingen skyldes ifølge SSB primært at de på toppen drar fra. Økte forskjeller i samfunnet er ille i seg selv. Ekstra ille er det at staten selv bidrar til at lønnsgapet øker.

Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...