Tirsdag 6. november 2018
TERRA-TEAMET: Caroline Lund, Stein Erik Stinessen og Ulf Larsen i advokatfirmaet Lund & Co. har representert de åtte kommunene som ble rammet i Terra-skandalen. De har lyktes i å begrense kommunenes tap med omtrent en milliard kroner, men har også tjent store summer på saken. FOTO: SIV DOLMEN
Oppryddingen etter Terra-saken har kostet 290 millioner kroner – og ennå er det ikke slutt:
Enorme advokatutgifter
KOSTBART: Jakten på de tapte Terra-pengene har gitt store inntekter til advokatene som det siste tiåret har jobbet med saken.

TERRA-SAKEN

Da Terra-saken eksploderte i 2007, ble det klart at åtte norske kommuner risikerte å tape 1,5 milliarder kroner som var investert i råtne amerikanske verdipapirer.

I løpet av de elleve årene som har gått siden, har kommunene jobbet for å få igjen så mye som mulig av pengene. Det har langt på vei vært en suksess.

Etter en rekke søksmål, forhandlinger og konkursutbetalinger, har kommunene begrenset tapene sine med omkring én milliard kroner.

Fakta

Terra-saken:

• Høsten 2007 ble det avdekket at åtte norske kommuner risikerte å tape til sammen 1,5 milliarder kroner på verdipapirinvesteringer gjort gjennom meglerhuset Terra Securities.

• I de påfølgende elleve årene har kommunene begrenset tapet til omkring 500 millioner kroner.

• Advokatfirmaet Lund & Co. har representert alle de åtte kommunene i Terra-saken.

• Kommunene opplyser at de har betalt følgende til Lund og Co i forbindelse med saken (tallene omfatter mva):

Haugesund: 7.422.280 kroner

Rana: 8.815.400 kroner

Bremanger: 25.000.000

Narvik: 12.063.126 kroner

Kvinesdal: 4.616.264 kroner

Hemnes: 4.578.750 kroner

Hattfjelldal: 5.427.111 kroner

Vik: 6.304.196 kroner

Regning på 74 mill.

Men innsatsen har kostet. Både kommunene selv og konkursboet etter Terra Securities har måttet betale mye for å få igjen de tapte millionene.

Siden april har Klassekampen forsøkt å få ut opplysninger fra Terra-kommunene om hvor store advokatutgifter de har hatt i forbindelse med saken. Nå er fasiten klar: Advokatfirmaet Lund & Co. har fakturert de åtte kommunene for 74 millioner kroner i forbindelse med Terra-saken.

Det har aldri før kommet fram hvor mye penger kommunene har betalt for å begrense de økonomiske skadevirkningene av Terra-saken.

Summen inkluderer merverdiavgift. Kommunene har krav på momskompensasjon fra staten. Derfor har sentrale myndigheter dekket 25 prosent av kostnaden. Bremanger i Sogn og Fjordane er den kommunen som har brukt mest penger på oppryddingen etter Terra-skandalen. I alt har kommunen betalt Lund & Co. omkring 25 millioner kroner for arbeidet med Terra. I tillegg til sakene de har hatt sammen med de sju andre kommunene, har Bremanger hatt separate rettstvister med Depfa Bank, Danske Bank og Kragerø Sparebank.

Uenige om tall

Lund & Co. hevder at tallene kommunene har sendt til Klassekampen, er mis­visende. I en e-post sendt Klassekampen i september opplyser advokat Stein Erik Stinessen i Lund & Co. at kommunene har betalt 35,5 millioner kroner for Lund & Co.s tjenester i forbindelse med saken. Stinessen skriver at ni millioner av disse pengene er tilbakeført til kommunene i forbindelse med dommer hvor de er tilkjent saksomkostninger. Tallene omfatter ikke mer­verdiavgift.

På spørsmål om hvorfor kommunene selv rapporterer at de har betalt mer enn dobbelt så mye som Lund & Co. selv oppgir, svarer Stinessen i en e-post:

«Når du sammenligner kommunenes ‘utgifter til Lund & Co’ med de tall jeg har sendt over til deg, blir det å sammenligne epler og pærer. I kommunenes utgifter inngår også dekning av utgifter vi har hatt til kopiering av juridiske utdrag til domstolene, reiseutgifter, utgifter til leie av lokaler til større kommunemøter, utgifter til sakkyndige, utgifter til engasjement av utenlandske advokater, norske juridiske professorer, oversettere mv.»

Mye av pengene som kommunene har betalt Lund & Co. er altså brukt å dekke firmaets egne utgifter i forbindelse med saken. Stinessen understreker at Terra-saken har pågått i elleve år og har involvert flere rettstvister i Norge, USA og Storbritannia.

Stinessen mener det blir feil å si at kommunene har hatt advokatutgifter på 74 millioner, og argumenterer for at det er mer presist å kalle disse pengene «utgifter til Terra-sakskomplekset».

Konkursboet brukte mest

Det er ikke bare kommunene som har brukt store penger på å rydde opp etter Terra-saken. Meglerhuset Terra Securities, som formidlet kommunenes plasseringer, gikk konkurs da saken sprakk i 2007. Konkursboet etter meglerhuset arbeidet i elleve år med å få inn mer penger til fordeling blant kreditorene, hvorav kommunene var desidert størst.

Til slutt satt konkursboet igjen med 396 millioner kroner i aktiva, nesten dobbelt så mye som sto igjen ved konkurstidspunktet. Godt over halvparten av boets aktiva er brukt opp på ulike utgifts­poster.

Ifølge Finansavisen gikk omtrent 70 millioner med på å dekke et honorar til den amerikanske advokaten Marc Kasowitz som gjorde et mislykket forsøk på å saksøke storbanken Citibank på vegne av boet. Kasowitz har tidligere vært Donald Trumps personlige advokat.

Bostyrer Jon Skjørshammer tok ut et salær på 77,6 millioner kroner for arbeidet med bobehandlingen. I alt ble 215 millioner kroner av totalpotten på 396 millioner kroner brukt på å dekke utgifter.

Summen av konkursboets utgifter og kommunenes egne utgifter er dermed på 290 millioner kroner.

Det blir mer

Saken er ennå ikke avsluttet. Så seint som i juli vant kommunene et søksmål mot et av Terra Securities’ forsikringsselskaper, og ble tilkjent 50 millioner kroner i erstatning. Saken ble anket og er ventet avsluttet i 2020.

larsv@klassekampen.no

Onsdag 17. april 2019
ADVARER: Per Olaf Lundteigen (Sp) sier at regningen for fri arbeidsinnvandring kommer nå og vil at staten skal ta tilbake styringen av arbeidsstokken.
Tirsdag 16. april 2019
OMSTILLING: Kværner-sjef Sturla Magnus tror lønnsomheten vil synke og arbeidsplassene forsvinne ut av landet dersom verftet i Verdal skal slutte å levere til oljeindustrien.
Mandag 15. april 2019
NY RAPPORT: Lavere lønninger, mer økonomisk kriminalitet og flere biler på tomgang i sentrum. Dette blir konsekvensen av regjeringens drosjereform, ifølge Transportøkonomisk institutt.
Lørdag 13. april 2019
KALDT: Amerikanske bombefly langs norskekysten og en russisk skyteøvelse utenfor Lofoten. Forsvaret bekrefter at situasjonen i nord har tilspisset seg etter høstens Nato-øvelse.
Fredag 12. april 2019
I BLINDE: Forsvarets overvåkingsfly skal holde oppsikt over de enorme norske havområdene i nord. Denne bered­skapen er nå kraftig svekket.
Torsdag 11. april 2019
NOK: Ordførere på Nordmøre lover å utrede innmelding i Trøndelag etter folkekrav. Bygdeforsker mener det kan bli slutten for Møre og Romsdal som eget fylke.
Onsdag 10. april 2019
OLJESØL: Statens miljøekspertar frykta oljeutslepp kunne gje samanbrot i sjøfuglbestandar rundt Bjørnøya. Eit eksternt konsulentselskap meinte det var ugrunngitt.
Tirsdag 9. april 2019
SAMARBEID: Martin Kolberg (Ap) sier nei til samarbeid mellom Rødt og Ap. Raymond Johansen (Ap) er uenig. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det kommer an på partienes utvikling.
Mandag 8. april 2019
ULIKHET: En økende andel nordmenn mener personlig økonomi påvirker hvor god behandling man får i helsevesenet, ifølge årets helsebarometer.
Lørdag 6. april 2019
DYRT: Sju kraftkrevjande industrilokomotiv kan få ei ekstrarekning på 3,4 milliardar viss straumprisane aukar med 10 øre, ifølge ein ny rapport.