Tirsdag 6. november 2018
Sjakk matt

• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse er en likeverdsreform, en barnereform, kamp mot fattigdom og for klima. Under disse overskriftene trekker partiet fram integrering, tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelser, lærernorm, økt barnetrygd og utslippskutt av klimagasser her hjemme. Det som ikke nevnes, annet med en generell uttalelse om at mennesker ikke skal sorteres bort før de blir født, er abortloven. Prioriteringene ble enstemmig vedtatt på møtet.

• Få dager seinere er abortloven igjen i spill i norsk politikk, etter at KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad har koordinert et utspill om abort­loven med Høyres kommunikasjonsavdeling. Det førte til at Høyre-leder Erna Solberg kunne gå ut og si at hun er åpen for å endre loven, rett etter at Ropstad var ute i VG med et spørsmål til regjeringen om temaet. I realiteten var Kjell Ingolf Ropstad allerede i gang med regjeringsforhandlinger med Høyre, før landsmøtet i KrF hadde tatt sitt veivalg. Ropstads framgangsmåte og Høyres innblanding opprørte mange av dem som støttet Knut Arild Hareides valg av Ap og Sp som framtidige partnere.

• Abortsaken var altså ikke blant hovedprioriteringene da landsstyret samlet seg en måned før det skjebnesvangre landsmøtet fredag. Likevel var abortspørsmålet med på å avgjøre at partiet nå er i forhandlinger med sittende regjering, stikk i strid med sitt eget valgløfte om å ikke gå inn i en regjering med Fremskrittspartiet. Til Ropstads fordel kan vi si at utspillet viste at han kjenner sitt eget parti godt og vet hvor avgjørende abortspørsmålet er for mange partifolk. Abort­saken satte Hareide og hans støttespillere sjakk matt. Ropstads solosonderinger med et annet partis partiledelse blir likevel stående for ettertida som et kupp, og Høyres innblanding like så. Men det fungerte, og Ropstad vant dette slaget. Nå gjenstår det å se om han også kan vinne partiets hjerter etter en slik manøver.

Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...