Tirsdag 6. november 2018
Sjakk matt

• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse er en likeverdsreform, en barnereform, kamp mot fattigdom og for klima. Under disse overskriftene trekker partiet fram integrering, tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelser, lærernorm, økt barnetrygd og utslippskutt av klimagasser her hjemme. Det som ikke nevnes, annet med en generell uttalelse om at mennesker ikke skal sorteres bort før de blir født, er abortloven. Prioriteringene ble enstemmig vedtatt på møtet.

• Få dager seinere er abortloven igjen i spill i norsk politikk, etter at KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad har koordinert et utspill om abort­loven med Høyres kommunikasjonsavdeling. Det førte til at Høyre-leder Erna Solberg kunne gå ut og si at hun er åpen for å endre loven, rett etter at Ropstad var ute i VG med et spørsmål til regjeringen om temaet. I realiteten var Kjell Ingolf Ropstad allerede i gang med regjeringsforhandlinger med Høyre, før landsmøtet i KrF hadde tatt sitt veivalg. Ropstads framgangsmåte og Høyres innblanding opprørte mange av dem som støttet Knut Arild Hareides valg av Ap og Sp som framtidige partnere.

• Abortsaken var altså ikke blant hovedprioriteringene da landsstyret samlet seg en måned før det skjebnesvangre landsmøtet fredag. Likevel var abortspørsmålet med på å avgjøre at partiet nå er i forhandlinger med sittende regjering, stikk i strid med sitt eget valgløfte om å ikke gå inn i en regjering med Fremskrittspartiet. Til Ropstads fordel kan vi si at utspillet viste at han kjenner sitt eget parti godt og vet hvor avgjørende abortspørsmålet er for mange partifolk. Abort­saken satte Hareide og hans støttespillere sjakk matt. Ropstads solosonderinger med et annet partis partiledelse blir likevel stående for ettertida som et kupp, og Høyres innblanding like så. Men det fungerte, og Ropstad vant dette slaget. Nå gjenstår det å se om han også kan vinne partiets hjerter etter en slik manøver.

Mandag 24. juni 2019
• NHO Service og Handel har for alvor kastet seg inn i kommunevalgkampen. Med kampanjen «Proffentlig», som kopler ordene privat og offentlig, ønsker foreningen «å hylle samarbeidet mellom private og offentlige løsninger». NHO Service og...
Lørdag 22. juni 2019
• Etter andre verdenskrig etablerte verdens nasjoner med FN-pakta et sett regler for å unngå nye, ødeleggende krigsutbrudd. Målet var å hindre at konflikter endte i militære konfrontasjoner og i stedet bygge opp et internasjonalt system for...
Fredag 21. juni 2019
• Bompengeopprøret er en ulykke for Ap – som om partiet ikke hadde nok av bekymringer fra før. Klassekampens Oslo-måling i går viste at skepsisen mot bommene er størst i de områdene der Ap tradisjonelt har stått sterkest. Både...
Torsdag 20. juni 2019
• Den siste uka har norsk offentlighet vært preget av den forsøksvise uttransporteringen av familien Abbasi, som består av mor Atefa Rezaie og de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16). De ble først flydd til Istanbul i påvente...
Onsdag 19. juni 2019
• Leder i Manifest tankesmie Magnus Marsdal tok i gårsdagens avis til orde for at SV og Rødt bør inngå en forpliktende avtale om politikk de ønsker gjennomslag for, før de vil støtte en ny regjering. Han mener det vil gi partiene sterkere...
Tirsdag 18. juni 2019
• I Store norske leksikon er ordet vy beskrevet slik: «Oversikt over noe omfattende og uoversiktlig. Denne betydningen brukes oftest i flertallsformen vyer. Man kan for eksempel ha store vyer om framtida, det betyr at man har store ønsker...
Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...
Torsdag 13. juni 2019
• To store tomter i Oslo klargjøres nå for salg. Det dreier seg om Ullevål sykehus, som staten vil selge for å finansiere det nye storsjukehuset på Gaustad, og NRK-tomta på Marienlyst. Rikskringkastingen ønsker seg et nybygg i stedet for...