Tirsdag 6. november 2018
Sjakk matt

• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse er en likeverdsreform, en barnereform, kamp mot fattigdom og for klima. Under disse overskriftene trekker partiet fram integrering, tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelser, lærernorm, økt barnetrygd og utslippskutt av klimagasser her hjemme. Det som ikke nevnes, annet med en generell uttalelse om at mennesker ikke skal sorteres bort før de blir født, er abortloven. Prioriteringene ble enstemmig vedtatt på møtet.

• Få dager seinere er abortloven igjen i spill i norsk politikk, etter at KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad har koordinert et utspill om abort­loven med Høyres kommunikasjonsavdeling. Det førte til at Høyre-leder Erna Solberg kunne gå ut og si at hun er åpen for å endre loven, rett etter at Ropstad var ute i VG med et spørsmål til regjeringen om temaet. I realiteten var Kjell Ingolf Ropstad allerede i gang med regjeringsforhandlinger med Høyre, før landsmøtet i KrF hadde tatt sitt veivalg. Ropstads framgangsmåte og Høyres innblanding opprørte mange av dem som støttet Knut Arild Hareides valg av Ap og Sp som framtidige partnere.

• Abortsaken var altså ikke blant hovedprioriteringene da landsstyret samlet seg en måned før det skjebnesvangre landsmøtet fredag. Likevel var abortspørsmålet med på å avgjøre at partiet nå er i forhandlinger med sittende regjering, stikk i strid med sitt eget valgløfte om å ikke gå inn i en regjering med Fremskrittspartiet. Til Ropstads fordel kan vi si at utspillet viste at han kjenner sitt eget parti godt og vet hvor avgjørende abortspørsmålet er for mange partifolk. Abort­saken satte Hareide og hans støttespillere sjakk matt. Ropstads solosonderinger med et annet partis partiledelse blir likevel stående for ettertida som et kupp, og Høyres innblanding like så. Men det fungerte, og Ropstad vant dette slaget. Nå gjenstår det å se om han også kan vinne partiets hjerter etter en slik manøver.

Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...
Torsdag 10. januar 2019
• Står den norske staten på randen av økonomisk kollaps? Det kan man lett få inntrykk av dersom man lytter på radio eller leser aviser. I sin nyttårstale oppfordret statsministeren nordmenn til å få flere barn for å redde velferdsstaten.