Tirsdag 30. oktober 2018
Vandalisme

• Kunstindustrimuseet i Oslo var et av Europas eldste kunstindustrimuseer og holdt til i en unik bygning i hovedstaden. Bygget var tegnet av Bredo Greve og Ingvar Magnus Olsen Hjorth og er rikt utsmykket av blant andre Gerhard Munthe. Dette er ett av Oslos mange kulturhistoriske bygg som nå er forlatt uten at det foreligger noen plan for hvordan det skal brukes. Det samme var i ferd med å skje med Nasjonalgalleriet.

• Norge er inne i en nyrik periode preget av enorm tro på sentralisering og sammenslåinger. Det eneste saliggjørende er å samle alt under ett tak. Erling S. Skaug viser i sin nye bok «Spillet om Nasjonalgalleriet» (Panta forlag) hvordan beslutningen om å nedlegge Kunstindustrimuseet og Nasjonalgalleriet og bygge nytt på Vestbanen, ble gjennomført nærmest som en kuppartet prosess. Det ble hevdet at Nasjonalgalleriet var uegnet til å vise kunst, til tross for at tilsvarende museer i Stockholm, København, Paris og London holder til i like gamle eller enda eldre bygninger. Nylig ble Nasjonalmuseet i Stockholm gjenåpnet etter en storstilt oppussing, det samme har skjedd med Statens Museum for Kunst i København. Denne formen for pietetsfull fornying er ikke noe for pengesterke norske beslutningstakere.

• Skaug viser at det var gode argumenter for å fortsette aktiviteten i de opprinnelige byggene. Den store tragedien var at utbyggingen av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka aldri ble realisert. Seierherrene ble i stedet politikere og byråkrater uten respekt for historiske kvaliteter og parlamentariske spilleregler. Spesielt daværende kulturminister, Trond Giske (Ap), har mye å svare for. Store kulturhistoriske verdier har dermed gått tapt. I likhet med Erling S. Skaug roser vi likevel Trine Skei Grande (V) og Ib Thomsen (Frp) for innsatsen som pådrivere for bevaring av Nasjonalgalleriet. I januar i år fikk Grande som kulturminister hele Stortingets tilslutning til at Nasjonalgalleriet skal forbli et visningssted for kunst som en del av Nasjonalmuseet. Det kan kanskje forhindre den komplette katastrofen, selv om vi fremdeles gråter over den norske styringselitens kulturvandalisme.

Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...
Fredag 8. februar 2019
• Det blåser opp til storm rundt det kinesiske mobil- og teknologiselskapet Huawei. USA har tiltalt selskapet, to datterselskaper og finansdirektøren for flere lovbrudd, blant annet brudd på sanksjonene mot Irak og tyveri av...
Torsdag 7. februar 2019
I en av de aller tidligste utgavene av Klassekampen har redaksjonen satt inn en annonse for svenske og danske «M-L-blader». ML var en kjent forkortelse på den tida og sto for marxisme-leninisme, den politiske retningen...
Onsdag 6. februar 2019
Guhkkin davvin Dávggáid vuoldesabmá suolggai Sámieanan.Duottar leabbá duoddar duohkin,jávri seabbá jávrri lahka.cohkat cilggin, corut cearuinallanaddet almmi vuostái.Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,cáhket...