Mandag 29. oktober 2018
KAPPER TV-SIGNALER: Vindmølleparker som denne på Nygårdsfjell i Narvik blir et stadig vanligere syn i norsk natur. De store rotorbladene og kraftige turbinene kan bryte eller forstyrre signalene fra det digitale bakkenettet for tv. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS
Utbygging av vindmølleparker kan forstyrre tv-signalene til mer enn en million nordmenn:
Vindkraft truer tv-signal
Trude ­Malterud
Vindkraft bygges ut i rekordtempo. Nå frykter leverandøren av det digitale bakkenettet at vindmøllene vil kappe tv-signalene.

Medier

I år er det ti år siden det digitale bakkenettet for tv sto ferdig utbygd, til en prislapp på 2,5 milliarder kroner. NRKs ansvar for å varsle befolkningen ved nasjonale kriser var en av forutsetningene Stortinget la til grunn da det delte ut konsesjon for bakkenettet.

Men nå advarer Norges Televisjon (NTV), som er eid av Telenor, TV 2 og NRK og som drifter bakkenettet, om at den massive utbyggingen av vindmølleparker kan ødelegge for tv-signalene. I alt 1,3 millioner nordmenn ser på NRK og andre kanaler via bakkenettet.

Av disse bor 120.000 i områder med såkalt satellittskygge og er avhengige av bakke­nettet for å kunne se tv.

– Vår bekymring er at vindmøllene skal kappe eller forstyrre signalene på grunn av interferens. Flere av de prosjekterte vindkraftverkene ligger i nærheten av våre sendere eller i siktlinjen mellom disse og mottakerne, sier administrerende direktør Trude Malterud i Norges Televisjon.

Fakta

Digitalt bakkenett:

• Det digitale bakkenettet er bygget ut og driftes av Norges Televisjon (NTV).

• Eiere av NTV er Telenor Media Invest, TV 2 Gruppen og NRK.

• Sto ferdig utbygd i desember 2008, med 430 sendemaster og 552 småsendere i satellittskyggenettet.

Utelatt fra høringer

For to uker siden skrev Dagens Næringsliv at investorer står i kø for å bygge ut nye vindkraftparker. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er 32 anlegg i operativ drift i Norge. Men det er gitt konsesjon for ytterligere 86 vindkraftverk, og 22 søknader er under behandling.

I et brev til Samferdselsdepartementet ber Norges Televisjon regjeringen om å sørge for at NRKs beredskapsansvar ikke blir svekket som følge av den massive utbyggingen av vindkraft.

NRK som allmennkringkaster er pålagt å distribuere gratis på minst én plattform, noe som kun er mulig via bakkenettet. Dersom vindmøller kutter eller forstyrrer tv-signaler for abonnentene til Riks-TV, som tilbyr kanalpakker med blant annet TV 2 og andre kommersielle kanaler, vil det gå ut over inntektene.

Norges Televisjon anklager energimyndighetene for ikke å ta hensyn:

• NTV blir ikke tatt med som høringsinstans når vindkraftselskap vil øke kapasiteten på eksisterende anlegg.

• Risikovurderingene som blir lagt til grunn er basert på over ti år gamle uttalelser fra NTVs underleverandør Norkring. Disse tar utgangspunkt i det for lengst nedlagte analoge bakkenettet.

Norges vassdrags- og energidirektorat gir konsesjoner uten å pålegge utbyggerne å utarbeide en plan for å løse konflikter med det digitale bakkenettet.

Vil ta hensyn

– Det virker ikke som om noen har tenkt på oss som en aktør, og at vi har en konsesjon for digitalt bakkenett som må tas hensyn til, sier Trude Malterud i NTV.

Hittil er det kun ett eksempel på at vindmøller har forstyrret tv-signaler i Norge, men det var før det digitale bakkenettet ble utbygd. Ifølge NTV er det økt bekymring for slik interferens i andre europeiske land. Nye rapporter konkluderer med at vindmølleparkene også kan forstyrre mobilnett og nødnett.

– Mastene på nye og eksisterende anlegg blir dessuten stadig høyere og rotorbladene større enn hva som er godkjent i opprinnelig konsesjon. NVE godkjenner dette uten en ny konsesjonsbehandling, sier Malterud.

Vindkraftutbyggernes organisasjon Norwea mener det er myndighetene som må sørge for at utbyggerne tar hensyn til NTVs sendemaster.

– Vi har selvsagt merket oss at interferens kan være en utfordring for leverandørene av vindkraftturbiner. Men på samme måte som vi tar hensyn til naturinteresser, vil vi ikke stå i veien for viktige samfunnsinteresser som det digitale bakkenettet, sier Norweas administrerende direktør Øyvind Isachsen.

Han tror likevel at det kan bli et problem å finne gode løsninger, fordi tv-senderne gjerne står plassert på steder som er gunstige også for vindkraftutbyggerne.

– Disse turbinene står gjerne høyt i terrenget. Dersom man må finne andre plasseringer, kan det være at man risikerer større naturinngrep.

jonas.braekke@klassekampen.no

Lørdag 16. februar 2019
SV vil ha en ny pressestøtteordning for gratisaviser på nett. – Vi vil ha en full gjennomgang av pressestøtten og modernisere den, sier SVs Freddy André Øvstegård.
Fredag 15. februar 2019
Private samlere får stadig større innflytelse over norske kunstmuseer. – Gavene kan bli en sovepute, advarer kunsthistoriker Jorunn Veiteberg.
Torsdag 14. februar 2019
Den nye filmen om Roald Amundsen fortsetter i sporene til andre norske helteepos, mener forfatter og medie­viter Espen Ytreberg.
Onsdag 13. februar 2019
Pornografiske lydbøker ligger lett tilgjengelig på Storytel. Nå skal sjefen se nærmere på eksponeringen.
Tirsdag 12. februar 2019
Landets største amatørteater­organisasjon for­tviler. Siden 2014 har statsstøtten til Frilynt stått på stedet hvil, selv om medlemstallet er doblet.
Mandag 11. februar 2019
At 5,7 millioner stipendkroner har kommet i retur på fem år, bør føre til strengere krav for tildeling, mener forfatter. Kravene er strenge nok, svarer NFFO.
Lørdag 9. februar 2019
Strømming av musikk skulle demokratisere musikkbransjen. Det motsatte har skjedd, hevder ny rapport.
Fredag 8. februar 2019
Omsetningen av norsk sakprosa har gått jevnt nedover etter 2015. Nå er det Vigmostad & Bjørkes tur til å nedbemanne.
Torsdag 7. februar 2019
I løpet av våren vil 1200 nordmenn bli testet for sine evner til kritisk medie­forståelse og mediebruk. Undersøkelsen inngår i Medietilsynets nye satsing mot desinformasjon og falske nyheter.
Onsdag 6. februar 2019
Hvis Storbritannia står uten en avtale med EU om brexit 30. mars, kan den norske regjeringen stanse all pengespillreklame på TV3 og TVNorge. Tv-kanalenes eiere advarer mot følgene.