Lørdag 27. oktober 2018
Postens press

• Vi er i den sørgelige situasjon her i landet at Posten ikke lenger ønsker å gå med posten. Derfor arbeider Samferdselsdepartementet i disse dager med et forslag til ny postlov, som åpner for budene kan bære ut post bare annenhver dag. I går la Posten ytterligere press på departementet: Det statseide selskapet sendte ut en pressemelding hvor konsernsjef Tone Wille nok en gang legger press på regjeringen for å få gjennom lovendringen fort. Det haster, er hennes beskjed. Posten kan altså ikke vente med å kutte antall postdager. Begrunnelsen er at det blir dyrt for staten å betale for «ulønnsomme leveringspliktige posttjenester».

• Det er ganske riktig en nedgang i antall brevdager i Norge. Posten forteller at det nå leveres brev i snitt tre ganger i uka til norske husstander, etter at nettbank og e-post har overtatt der Posten før rådde grunnen alene. Likevel øker netthandelen i Norge, og pakkeselskaper kjører ut varer som aldri før. Den tjenesten har Posten Norge imidlertid skilt ut til datterselskaper, slik at disse inntektene ikke kommer postleveringen til del. Det er kanskje god konsernlogikk å skille ut alt som ikke lønner seg i et selskap og kutte der. Men det er ikke nødvendigvis like bra for samfunnet. Dagens postlov sier at alle i Norge har lik rett på posttjenester, uansett hvor de bor. Dette likhetsprinsippet står nå for fall.

• I store deler av Norge skjer dessuten avisombæring med post, og det er de mest spredtbygde delene av landet som vil rammes hardest av en endring av postloven. Postens konsernsjef sier at «For aktører med spesielle behov, for eksempel avisene, er det nødvendig å finne alternative løsninger». Vi vil gjerne se disse alternative løsningene før postloven endres, for det skal godt gjøres å finne fullgode alternativer som samtidig sparer staten for millioner. Derfor må ikke Stortinget se seg blinde på lønnsomhet, men også se hva samfunnet får igjen: distrikter hvor det er mulig å både drive bedrifter og være oppdaterte samfunnsborgere. Vi anbefaler derfor Stortinget ikke å bøye av for Postens press. Alternative løsninger må utredes før Stortinget endrer postloven.

Mandag 20. mai 2019
• På lørdag hadde Italias visestatsminister Matteo Salvini for andre gang samlet høyreradikale partier i Europa i Milano før Europavalget neste helg. Det som skulle bli en styrkemarkering regnet i stedet bort. Italienske og internasjonale...
Lørdag 18. mai 2019
• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I...
Torsdag 16. mai 2019
Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje rømetil andre stader, til tryggare kår– om da trygge kår finst no lenger på jorda.Her slo vi rot. Om så framande rårnå på vår mark – ho er likevel vår.Tapet vi leid vil vi bere...
Onsdag 15. mai 2019
• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av...
Tirsdag 14. mai 2019
• Britene befinner seg nå i den underlige situasjonen at de skal velge representanter til en union de skulle vært ute av for lenge siden. Den 29. mars skulle Storbritannia ha forlatt EU, men ettersom det britiske parlamentet kategorisk...
Mandag 13. mai 2019
• Forrige uke godkjente guvernøren i den amerikanske delstaten Georgia, Brian Kemp, den såkalte «hjerteslag-loven». Det hyggelige navnet til tross: Loven er et rått angrep på kvinners råderett over egen kropp. Loven sier at så snart et...
Lørdag 11. mai 2019
• «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen – eller arbeiderbevegelsen, som Gerhardsen ville sagt.» Slik åpnet Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin tale til partiets landsmøte i går. Fagbevegelsen-mantraet har han lånt fra Arbeiderpartiets...
Fredag 10. mai 2019
• Ordet ansvarspulverisering fikk for alvor gjennomslag i norsk offentlighet da 22. juli-kommisjonen i 2012 leverte sin rapport om hva som gikk galt da terroren rammet landet året før. Kommisjonen kritiserte blant annet nødetatene for...
Torsdag 9. mai 2019
• Siste nummer av avisa Le Monde Diplomatique, som kom som innstikk i Klassekampen forrige fredag, inneholder to gode artikler om etterforskningen av Donald Trump og hans påståtte samarbeid med Russland før presidentvalget i 2016. Avisa har...
Onsdag 8. mai 2019
• 8. mai står som den offisielle fridomsdagen, etter den tyske kapitulasjonen i 1945. I delar av Europa starta feiringa 7. mai, då kapitulasjonen var klar, og i Sovjetunionen og allierte land vart 9. mai sigersdagen. 8. mai har sidan vore...