Lørdag 27. oktober 2018
Postens press

• Vi er i den sørgelige situasjon her i landet at Posten ikke lenger ønsker å gå med posten. Derfor arbeider Samferdselsdepartementet i disse dager med et forslag til ny postlov, som åpner for budene kan bære ut post bare annenhver dag. I går la Posten ytterligere press på departementet: Det statseide selskapet sendte ut en pressemelding hvor konsernsjef Tone Wille nok en gang legger press på regjeringen for å få gjennom lovendringen fort. Det haster, er hennes beskjed. Posten kan altså ikke vente med å kutte antall postdager. Begrunnelsen er at det blir dyrt for staten å betale for «ulønnsomme leveringspliktige posttjenester».

• Det er ganske riktig en nedgang i antall brevdager i Norge. Posten forteller at det nå leveres brev i snitt tre ganger i uka til norske husstander, etter at nettbank og e-post har overtatt der Posten før rådde grunnen alene. Likevel øker netthandelen i Norge, og pakkeselskaper kjører ut varer som aldri før. Den tjenesten har Posten Norge imidlertid skilt ut til datterselskaper, slik at disse inntektene ikke kommer postleveringen til del. Det er kanskje god konsernlogikk å skille ut alt som ikke lønner seg i et selskap og kutte der. Men det er ikke nødvendigvis like bra for samfunnet. Dagens postlov sier at alle i Norge har lik rett på posttjenester, uansett hvor de bor. Dette likhetsprinsippet står nå for fall.

• I store deler av Norge skjer dessuten avisombæring med post, og det er de mest spredtbygde delene av landet som vil rammes hardest av en endring av postloven. Postens konsernsjef sier at «For aktører med spesielle behov, for eksempel avisene, er det nødvendig å finne alternative løsninger». Vi vil gjerne se disse alternative løsningene før postloven endres, for det skal godt gjøres å finne fullgode alternativer som samtidig sparer staten for millioner. Derfor må ikke Stortinget se seg blinde på lønnsomhet, men også se hva samfunnet får igjen: distrikter hvor det er mulig å både drive bedrifter og være oppdaterte samfunnsborgere. Vi anbefaler derfor Stortinget ikke å bøye av for Postens press. Alternative løsninger må utredes før Stortinget endrer postloven.

Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...
Fredag 8. februar 2019
• Det blåser opp til storm rundt det kinesiske mobil- og teknologiselskapet Huawei. USA har tiltalt selskapet, to datterselskaper og finansdirektøren for flere lovbrudd, blant annet brudd på sanksjonene mot Irak og tyveri av...
Torsdag 7. februar 2019
I en av de aller tidligste utgavene av Klassekampen har redaksjonen satt inn en annonse for svenske og danske «M-L-blader». ML var en kjent forkortelse på den tida og sto for marxisme-leninisme, den politiske retningen...
Onsdag 6. februar 2019
Guhkkin davvin Dávggáid vuoldesabmá suolggai Sámieanan.Duottar leabbá duoddar duohkin,jávri seabbá jávrri lahka.cohkat cilggin, corut cearuinallanaddet almmi vuostái.Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,cáhket...