Lørdag 20. oktober 2018
KLASSEREISE, TUR/RETUR: Didier Eribon reiser tilbake til familien og miljøet han nærmest flyktet fra som ung, homofil student. FOTO: PATRICE NORMAN, OPALE/LEEMAGE/EDITIONS FAYARD
Hjem til arbeiderklassen
Adjø: Didier Eribon forlot arbeiderklassen, sammen med fransk venstreside.

ANMELDELSE

I forbindelse med nyutgivelsen av Anneli Jordahls bok «Klass – är du fin nog?» (2004), ble forfatteren nylig intervjuet av det svenske arbeiderlitteraturtidsskriftet Klass. På spørsmål om hva slags reaksjoner hun fikk da boka ble utgitt, svarte hun at «medelklassläsare hade problem med att jag ‘var så arg’ medan de som kom från arbetarklassen saknade ‘den arga Anneli’».

Det kan sikkert skrives både psykologiske, filosofiske og sosiologiske storverk for å forklare disse ulike reaksjonene. Men det kan også skrives små, selvbiografiske essays som evner å forene alle disse perspektivene, og som attpåtil gir det litterær kvalitet. Karin Sveen gjorde det med sin nylig nyutgitte bok «Klassereise» (2000).

En annen er franske Didier Eribon, som for ni år siden ga ut boka «Retour à Reims». Nå foreligger den endelig på norsk, i Thomas Lundbos fine oversettelse, og i Johanne Hjorthols like fine formgivning – en formgivning som for øvrig preger hele Aschehougs fantastiske Sidespor-serie.

«Hjem til Reims» er en dypt personlig og politisk bok, som handler om Eribons reise tilbake til arbeiderklasse­familien han som ung, homoseksuell student nærmest flyktet fra. Ved å ta utgangspunkt i sitt eget, foreldrenes og søsknenes liv skriver Eribon om det franske klassesamfunnet, om en venstreside som glemte hvem de var til for, og om den potensielle (men ikke ­uunngåelige!) konflikten mellom såkalt «identitetspolitikk» og klassekamp.

Fakta

Essay

Didier Eribon

Hjem til Reims

Oversatt av Thomas Lundbo

Aschehoug 2018, 234 sider

«Hvorfor skal vi måtte velge mellom forskjellige kamper?» spør han, og anklager det ytre venstre han selv var en del av, for å ha drevet «sensur» mot såkalte «sekundære kamper» – ­homofrigjøring, kvinne­frigjøring, antirasisme. Men han er enda mer nådeløs mot venstresidas vending bort fra arbeiderklassen. Og her kommer virkelig sinnet til uttrykk; et sinne mot klassesamfunnet, og et sinne mot den volden han selv, tilsynelatende frivillig, påførte seg da han rev seg løs fra og forlot familien og klassen.

«Noen klassereflekser blir værende uansett hva man gjør og hvor hardt man prøver å endre seg selv,» skriver Eribon, som beskriver et dypt klassehat når «de veltilpassede og velstående» er «påtatt sindige», eller uttrykker forakt og fiendtlighet overfor sliterne han selv aldri ønsket å bli en del av. Men sinnet hans er ikke forbeholdt privilegerte bedrevitere på høyresida; han er minst like sint på den franske venstresida, som han selv har vært en del av og identifisert seg med siden studentdagene. En venstreside som på 1980-tallet påbegynte en reise som minner påfallende mye om hans egen, vekk fra arbeiderklassen: «Ut med klasse­motsetninger, inn med ‘kunsten å leve sammen’»; fra en bipolar samfunnsforståelse til «den nøytraliserende ideen om en «samfunnskontrakt».

Eller som Eribon uttrykte det i et intervju med Klassekampen i 2012: En venstreside som framstiller de sosiale kampene «som patologier som må leges, slik at vi alle kan ‘leve sammen i harmoni’», men som også holdt seg med en mytisk, heroiserende teori om hvem og hva arbeiderklassen er: «en politisk fortelling som fortolker menneskers liv uten å ta hensyn til hva de egentlig er, og som får en til å fordømme individene den beskriver, siden de ikke svarer til den fantasihistorien den dikter opp».

Om man skal finne forklaringer på høyrepopulismens suksess bør man begynne her. Eribon beskriver oppslutningen om Front National som en «siste utvei for å kunne forsvare sin kollektive identitet, og i hvert fall en verdighet de føler stadig blir tråkket på, nå også av dem som tidligere representerte og forsvarte dem»: Verdigheten er en skjør følelse som alltid er usikker på seg selv. Den trenger tegn og forsikringer. Den krever framfor alt at man ikke har inntrykk av å bli betraktet som en del av en ubetydelig kvantitet eller bare et element i statistiske tabeller og regnskapsark, det vil si som et stumt objekt for de politiske bestemmelsene. Og da, hvis de man engang hadde en viss tillit til, ikke lenger fortjener den, over­fører man den til andre. Og man vender seg, alt etter omstendighetene, mot nye representanter.

Etter at venstresida medvirket til å frata arbeiderne deres kollektive identitet, samlet gruppen seg på ny, «omkring det nye nasjonale prinsippet: hevdelsen av seg selv som den ‘rettmessige’ beboeren av et territorium man føler man er blitt fratatt og jaget vekk fra», skriver Eribon.

«Hjem til Reims» stiller de store, avgjørende spørsmålene som siden boka kom ut i 2009, har hjemsøkt vår tid, om hvem har rett til å snakke, til å delta, «ikke bare i utarbeidelsen av løsninger, men også i den kollektive definisjonen av hvilke spørsmål det er legitimt og viktig å ta opp». Ifølge forfatteren Édouard Louis er det en bok som får «opprøret til å ta form». Det er lov å håpe.

bokmagasinet@klassekampen.no

Lørdag 19. januar 2019
Dramatisk: Virkeligheten er hard i Sara Stridsbergs «Kjærlighetens Antarktis», men det finnes også fliker av håp.
Lørdag 12. januar 2019
En kunst: Samtalene i «Lyset i støvsøylen» gir et rørende og presist bilde av hele mennesket Håkon Bleken.
Lørdag 5. januar 2019
Hysteri: I svenske Johanna Frids første roman er smerta og sjalusien bunadskledd og blid.
Lørdag 29. desember 2018
Pushwagner: Et biografisk verk like omfattende som kunstnerens eget liv og virke viser fram Terje Brofos’ livskamp mot seg selv.
Lørdag 22. desember 2018
Bevegelsens dikter: Arild Bye viser hvordan Arne Paasche Aasen traff folket, i arbeideroppstand og i tryggheten ved radioapparatet.
Lørdag 15. desember 2018
Livsvilje: I blandingen av liv og verk trer Anne Karin Elstad fram i Hilde Hagerups biografi.
Lørdag 8. desember 2018
Debatt: Hvorfor venstresida bør begynne å argumentere, og det litt brennkvikt.
Lørdag 1. desember 2018
Inkludering: I «Brev til Noreg» er Mona Ibrahim Ahmed krystallklar i sitt ønske om at Norge skal stille krav.
Lørdag 10. november 2018
Målbærende: I sin nye roman skriver Brit Bildøen fremragende om møtet mellom menneske og system.
Lørdag 3. november 2018
Dybde: Merete Morken Andersens biograficollage bruker Amalie Skrams liv som et prisme for å få fram en hel tidsånd.