Lørdag 20. oktober 2018
Eierskap

• Denne uka avholdes økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger. Der møtes økonomer, politikere og helt vanlige siddiser for å drøfte små og store økonomiske spørsmål. Et gjennomgangstema på flere arrangementer er det økonomiske paradigmeskiftet som inntraff i den vestlige verden i 1980-årene. Da begynte nedmonteringen av det sosialdemokratiske styringssystemet som hadde tjent oss så godt etter krigen, og i stedet slo vi inn på en nyliberal kurs med skattekutt, deregulering og privatiseringer.

• Det er få områder hvor dette skiftet har vært tydeligere enn i eierskapspolitikken. Mens etterkrigstidas politikere hadde stor tro på at staten kunne bygge opp og drive viktige næringer, er slik tenkning i dag tabu i det politiske miljøet. Onsdag kveld møttes Civitas Kristin Clemet, Aps Trond Giske, historiker Einar Lie og økonomiprofessor Einar Moen for å diskutere hva staten bør eie og drive. Ingen i panelet, heller ikke Aps mann, gikk inn for at staten skulle utvide sitt eierskap. Partiet motsetter seg riktignok de fleste nedsalg og privatiseringer, men gjør lite eller ingenting for å hente tilbake det som blir privatisert eller for å bygge opp nye statseide næringer.

• Generelt kan det synes som om Ap mangler en prinsipiell og helstøpt eierskapspolitikk. Det som staten av en eller annen grunn eier fra før, skal staten fortsette å eie. Mens det som er på private hender, kan forbli privat. I dag er det ofte litt tilfeldig hva staten eier, noe Einar Lie la vekt på. Vi har for eksempel ingen offentlige engasjement verken i oppdretts- eller skognæringen, selv om næringene er like mye bygget på våre felles naturressurser som olja er. I dag er IT-tjenester en viktigere del av vår felles infrastruktur enn teletjenester. Likevel har vi få ambisjoner om demokratisk kontroll over utbyggingen av digital infrastruktur. Det trengs sårt en ny debatt om eierskapspolitikken i Norge, der man tør å tenke mer prinsipielt om hva staten bør eie og drive enn vi har gjort så langt. En slik nytenking krever også at Ap tør å tenke gjennom sine posisjoner i eierskaps­politikken på nytt.

Onsdag 21. november 2018
• Kan sykepleiere streike? Det spørsmålet ble presserende i går etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Sykepleierne hadde allerede streiket i noen uker ved...
Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...