Lørdag 20. oktober 2018
Eierskap

• Denne uka avholdes økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger. Der møtes økonomer, politikere og helt vanlige siddiser for å drøfte små og store økonomiske spørsmål. Et gjennomgangstema på flere arrangementer er det økonomiske paradigmeskiftet som inntraff i den vestlige verden i 1980-årene. Da begynte nedmonteringen av det sosialdemokratiske styringssystemet som hadde tjent oss så godt etter krigen, og i stedet slo vi inn på en nyliberal kurs med skattekutt, deregulering og privatiseringer.

• Det er få områder hvor dette skiftet har vært tydeligere enn i eierskapspolitikken. Mens etterkrigstidas politikere hadde stor tro på at staten kunne bygge opp og drive viktige næringer, er slik tenkning i dag tabu i det politiske miljøet. Onsdag kveld møttes Civitas Kristin Clemet, Aps Trond Giske, historiker Einar Lie og økonomiprofessor Einar Moen for å diskutere hva staten bør eie og drive. Ingen i panelet, heller ikke Aps mann, gikk inn for at staten skulle utvide sitt eierskap. Partiet motsetter seg riktignok de fleste nedsalg og privatiseringer, men gjør lite eller ingenting for å hente tilbake det som blir privatisert eller for å bygge opp nye statseide næringer.

• Generelt kan det synes som om Ap mangler en prinsipiell og helstøpt eierskapspolitikk. Det som staten av en eller annen grunn eier fra før, skal staten fortsette å eie. Mens det som er på private hender, kan forbli privat. I dag er det ofte litt tilfeldig hva staten eier, noe Einar Lie la vekt på. Vi har for eksempel ingen offentlige engasjement verken i oppdretts- eller skognæringen, selv om næringene er like mye bygget på våre felles naturressurser som olja er. I dag er IT-tjenester en viktigere del av vår felles infrastruktur enn teletjenester. Likevel har vi få ambisjoner om demokratisk kontroll over utbyggingen av digital infrastruktur. Det trengs sårt en ny debatt om eierskapspolitikken i Norge, der man tør å tenke mer prinsipielt om hva staten bør eie og drive enn vi har gjort så langt. En slik nytenking krever også at Ap tør å tenke gjennom sine posisjoner i eierskaps­politikken på nytt.

Onsdag 17. april 2019
• Notre-Dame, som natt til mandag ble offer for flammenes rov, er tett innvevd i fransk historie. Her kom den første stenderforsamlingen sammen i 1302, og her ble den ti år gamle engelske kongen Henrik 6. kronet til Frankrikes konge under...
Tirsdag 16. april 2019
• Persondata har blitt det nye gullet. Opplysninger om norske borgere samles nå inn i stor skala av verdens største internasjonale teknologigiganter, som Apple, Google, Microsoft og Facebook. All erfaring viser at hver enkelt av oss ikke er...
Mandag 15. april 2019
• Dagsavisens debattredaktør Bente R. Granklev skrev forrige uke en interessant kommentar om politikeres misvisende henvisninger til fagfolk for å legitimere egne beslutninger. Granklev viste blant annet til helseminister Bent Høie, som har...
Lørdag 13. april 2019
• Samferdselsminister Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet viser i en kronikk på nettstedet Medier24 at han ikke forstår hvilke konsekvenser regjeringens mediepolitikk vil få for bransjen. Dales kronikk er et svar på et innlegg fra 14...
Torsdag 11. april 2019
• Den siste uka har både LO-rådgiver Jonas Bals og Nationen-kommentator Eva Nordlund skrevet interessant om kampen mot sosial dumping i Sveits. Bakgrunnen er at EU-kommisjonen nå krever at Sveits fjerner ordninger mot underbetaling og...
Onsdag 10. april 2019
• Mediepolitikken preges av en utbredt og skadelig vrangforestilling om at det som skal til for å redde norsk journalistikk, er digital omstilling. I går presenterte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) regjeringens forslag til...
Tirsdag 9. april 2019
• I dag går Israel til valg, og det er ventet at sittende statsminister Benjamin Netanyahu vil beholde regjeringsmakta ved å samle en koalisjon med mer ytterliggående partier enn hans eget høyreparti Likud. Dermed ligger Israel an til å få...
Mandag 8. april 2019
• «Jeg har sluttet å sykle i Oslo. Jeg opplevde det som farlig.» Det sier Morten Hestnes til Aftenposten fredag. Hestnes, som jobber i Traumegruppen på Ullevål sykehus, registrerer skader etter sykkel­ulykker som behandles på syke­huset: en...
Lørdag 6. april 2019
• Denne uka har vært preget av klamme klapp på skulderen til Natos militære engasjement. Mange kastet seg på den amerikanske kongressens stående applaus for Nato-sjef Jens Stoltenberg etter talen hans på onsdag. Viktigheten av den...
Fredag 5. april 2019
• I går var det 70 år siden Natos forløper Atlanterhavspakten ble undertegnet av de tolv landene Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Storbritannia og USA. I dag har alliansen 29...