Lørdag 20. oktober 2018
Eierskap

• Denne uka avholdes økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger. Der møtes økonomer, politikere og helt vanlige siddiser for å drøfte små og store økonomiske spørsmål. Et gjennomgangstema på flere arrangementer er det økonomiske paradigmeskiftet som inntraff i den vestlige verden i 1980-årene. Da begynte nedmonteringen av det sosialdemokratiske styringssystemet som hadde tjent oss så godt etter krigen, og i stedet slo vi inn på en nyliberal kurs med skattekutt, deregulering og privatiseringer.

• Det er få områder hvor dette skiftet har vært tydeligere enn i eierskapspolitikken. Mens etterkrigstidas politikere hadde stor tro på at staten kunne bygge opp og drive viktige næringer, er slik tenkning i dag tabu i det politiske miljøet. Onsdag kveld møttes Civitas Kristin Clemet, Aps Trond Giske, historiker Einar Lie og økonomiprofessor Einar Moen for å diskutere hva staten bør eie og drive. Ingen i panelet, heller ikke Aps mann, gikk inn for at staten skulle utvide sitt eierskap. Partiet motsetter seg riktignok de fleste nedsalg og privatiseringer, men gjør lite eller ingenting for å hente tilbake det som blir privatisert eller for å bygge opp nye statseide næringer.

• Generelt kan det synes som om Ap mangler en prinsipiell og helstøpt eierskapspolitikk. Det som staten av en eller annen grunn eier fra før, skal staten fortsette å eie. Mens det som er på private hender, kan forbli privat. I dag er det ofte litt tilfeldig hva staten eier, noe Einar Lie la vekt på. Vi har for eksempel ingen offentlige engasjement verken i oppdretts- eller skognæringen, selv om næringene er like mye bygget på våre felles naturressurser som olja er. I dag er IT-tjenester en viktigere del av vår felles infrastruktur enn teletjenester. Likevel har vi få ambisjoner om demokratisk kontroll over utbyggingen av digital infrastruktur. Det trengs sårt en ny debatt om eierskapspolitikken i Norge, der man tør å tenke mer prinsipielt om hva staten bør eie og drive enn vi har gjort så langt. En slik nytenking krever også at Ap tør å tenke gjennom sine posisjoner i eierskaps­politikken på nytt.

Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...
Torsdag 10. januar 2019
• Står den norske staten på randen av økonomisk kollaps? Det kan man lett få inntrykk av dersom man lytter på radio eller leser aviser. I sin nyttårstale oppfordret statsministeren nordmenn til å få flere barn for å redde velferdsstaten.