Fredag 19. oktober 2018
TAS OVER: Sørlandsbanen og Arendalsbanen, som her møtes på Nelaug stasjon, tas over av britiske Go-Ahead til neste år. FOTO: MARTHE AMANDA VANEBO
Regjeringsskifte kan gi bråstans i den pågående konkurranseutsettinga av NSB:
Vil stanse anbud på tog
Sverre Myrli
MOT: Togtrafikken i nord og vest skal på anbud. Men om Sp og Ap får viljen sin kan det bli full stans i prosessen.

Jernbane

– Spør du meg, bør vi stanse det vi kan stanse, både utsetting av jernbanetrafikken og konkurranseutsetting av Bane Nors vedlikehold. Jeg vil stoppe det som kan stoppes, men tida er i ferd med å renne ut, sier Aps samferdselspolitiske talsmann Sverre Myrli.

Onsdag ble det klart at britiske Go-Ahead vant anbudsprosessen om den såkalte trafikkpakke sør, som omfatter Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

Der har toget gått for Aps ønske om å stanse konkurransen. Men to andre trafikkpakker avgjøres i løpet av 2019: nord og vest (se faktaboks).

Og blir det ny regjering i høst, er mulig regjeringspartner Sp på samme spor som Ap.

– Vi vil gjøre det vi kan for å unngå at vi får disse prosessene. Det er klart at dersom man kommer i en situasjon hvor man kan gjøre noe med det, vil vi gjøre det, sier Sps samferdselspolitiker Bengt Fasteraune.

Fakta

Anbud på tog:

• Som følge av regjeringens jernbanereform skal det gjennomføres anbudsrunder på tre «trafikkpakker».

• Pakke sør omfatter Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen og ble avgjort onsdag.

• Pakke nord avgjøres sommeren 2019 og omfatter Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen.

• Pakke vest avgjøres i desember 2019 og omfatter Bergensbanen og Vossebanen (region- og lokaltog).

Vant på pris

Anbudskonkurransen på pakke sør var vektet 60 prosent på kvalitet og 40 prosent på pris, men ifølge Jernbanedirektoratet var forskjellene i kvalitet på tilbudene fra de tre «finalistene» NSB, SJ og Go-Ahead relativt små. Dermed ble prisen avgjørende, og Go-Ahead var 21 prosent billigere enn konkurrentene. De vil få 1,5 milliarder for driften på ti år. I dag får NSB 486 millioner årlig for trafikken.

Go-Ahead driver en rekke jernbanestrekninger i Storbritannia og har der fått strykkarakter fra passasjerene i en omfattende undersøkelse. Persontrafikkdirektør i Jernbanedirektoratet Svein Horrisland sier de ikke har skjelt til de britiske erfaringene da de valgte Go-Ahead.

– Det vi må legge vekt på, er hva de lover oss i tilbudet de kommer med. Det at de har fått dårlig kritikk i andre land, har ikke spilt inn i den forstand, sier han.

Han sier selskapet har kommet med omfattende lovnader om god kvalitet på tjenestene.

– Det er flere elementer de forplikter seg til for å tiltrekke seg flere kunder, sikre gode arbeidsforhold, sikre komfort og ta vare på passasjerene ved avvik, sier han.

Bekymret for splitting

Regjeringens jernbanereform innebærer at ulike funksjoner som tidligere var samlet i NSB, har blitt skilt ut som egne selskaper.

Entur skal nå drive billettsalg, Norske tog eier og leier ut selve togene, og Mantena driver vedlikehold. Bane NOR bygger og drifter infrastrukturen. Mellom alle disse aktørene, og nå også Go-Ahead, blir det avtaler som regulerer leveranser og ansvarsforhold.

Dette systemet mener Sverre Myrli i Ap er lite egnet for framtida.

– På andre områder, som sykehus, politi, kommuner, snakker regjeringen om behovet for større og mer robuste enheter. Mens på jernbanen splittes det opp i det latterlige.

– Men hvorfor er det et problem?

– Det gir ansvarsfraskrivelse. Hvem har ansvaret for passasjerene, og hvem har ansvar for utbygging? Regjeringen har abdisert i jernbanepolitikken.

Ida S. Wangberg, utreder i tankesmia Manifest, peker på at det kan skape konflikter.

– Det man ser i andre land, er at det blir svært lukrativt for juristene. Når det oppstår konflikt om hvem sitt ansvar ting er, må det behandles juridisk, der man krangler om hvem som skal betale. Det blir enormt byråkrati, der man bruker mye ressurser på alt annet enn å faktisk gi et godt togtilbud, sier hun.

Skuffede ansatte

Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet tror ikke oppsplittingen vil skape bryderi.

– Jeg mener at dette egentlig er ganske godt regulert. Det er registrerings- og ytelsessystemer som vil definere om selskaper får erstatning eller straff ved avvik, sier han.

Jane B. Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund, sier hun er skuffet over at NSB tapte konkurransen.

– Det var sistevalget vårt av de tre som var med i siste runde. Vi har god dialog med våre søsterforbund i Storbritannia, og Go-Ahead har ikke vært noen suksess der.

– Hvordan?

– Det handler om press på lønns- og arbeidsvilkår og bemanning. Dette er et børsnotert, multinasjonalt selskap med profitt som motiv. Det sier seg selv at de må være råtøffe og kutte i alle ledd.

De som jobber på togene, blir omfattet av virksomhetsoverdragelse og beholder sine vilkår, i alle fall midlertidig.

– Det vil si fram til neste tariffrunde i 2020, sier Sæthre.

paalh@klassekampen.no

Onsdag 17. april 2019
ADVARER: Per Olaf Lundteigen (Sp) sier at regningen for fri arbeidsinnvandring kommer nå og vil at staten skal ta tilbake styringen av arbeidsstokken.
Tirsdag 16. april 2019
OMSTILLING: Kværner-sjef Sturla Magnus tror lønnsomheten vil synke og arbeidsplassene forsvinne ut av landet dersom verftet i Verdal skal slutte å levere til oljeindustrien.
Mandag 15. april 2019
NY RAPPORT: Lavere lønninger, mer økonomisk kriminalitet og flere biler på tomgang i sentrum. Dette blir konsekvensen av regjeringens drosjereform, ifølge Transportøkonomisk institutt.
Lørdag 13. april 2019
KALDT: Amerikanske bombefly langs norskekysten og en russisk skyteøvelse utenfor Lofoten. Forsvaret bekrefter at situasjonen i nord har tilspisset seg etter høstens Nato-øvelse.
Fredag 12. april 2019
I BLINDE: Forsvarets overvåkingsfly skal holde oppsikt over de enorme norske havområdene i nord. Denne bered­skapen er nå kraftig svekket.
Torsdag 11. april 2019
NOK: Ordførere på Nordmøre lover å utrede innmelding i Trøndelag etter folkekrav. Bygdeforsker mener det kan bli slutten for Møre og Romsdal som eget fylke.
Onsdag 10. april 2019
OLJESØL: Statens miljøekspertar frykta oljeutslepp kunne gje samanbrot i sjøfuglbestandar rundt Bjørnøya. Eit eksternt konsulentselskap meinte det var ugrunngitt.
Tirsdag 9. april 2019
SAMARBEID: Martin Kolberg (Ap) sier nei til samarbeid mellom Rødt og Ap. Raymond Johansen (Ap) er uenig. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det kommer an på partienes utvikling.
Mandag 8. april 2019
ULIKHET: En økende andel nordmenn mener personlig økonomi påvirker hvor god behandling man får i helsevesenet, ifølge årets helsebarometer.
Lørdag 6. april 2019
DYRT: Sju kraftkrevjande industrilokomotiv kan få ei ekstrarekning på 3,4 milliardar viss straumprisane aukar med 10 øre, ifølge ein ny rapport.