Tirsdag 16. oktober 2018
Anstendighet

• Noen av Norges mest toneangivende politiske kommentatorer har de siste dagene satt i gang et regelrett hardkjør mot Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide. De karakteriserer hans forsøk på å få partiet med seg over blokkgrensa som moralistisk alarmisme, som vil gjøre Norge mer polarisert. Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen kaller Hareide «anstendighetens gjeter» og mener partiets veivalg til syvende og sist står igjen som et «for eller mot anstendighet? Opp med hånden!». I Nordlys skriver politisk redaktør Sjalg Fjellheim under tittelen «Det gode mot det onde» at «Hareides budskap kan ikke forstås annerledes enn at han er den som har de riktige verdiene». Han mener all politisk uenighet «males inn i et narrativ som handler om verdier og moral» og kan føre til at ytre høyre får enda sterkere fotfeste. VGs Frithjof Jacobsen går lengst: Lørdag skriver han at «Frp blir trukket fram som den eneste grunnen til at KrF ikke kan forplikte seg på borgerlig side», før også han advarer mot «kreftene» Hareide kan sette i spill ved ikke å gå i regjering med Frp. «Vi kan få svenske tilstander i Norge», er konklusjonen.

• Det er én ting at kommentatorene mener at det å ha Fremskrittspartiet i regjering fungerer dempende på populistiske tendenser i Norge – «en seier for norske politiske tradisjoner», som Jacobsen kaller den blåblå regjeringen. Det er selvsagt lov å mene at den eneste måten vi kan unngå såkalt svenske tilstander på, er ved å støtte opp om en mindretallsregjering, endatil Norges mest høyreorienterte siden krigen. Det som er mer bekymringsfullt, er at det de politiske kommentatorene sier, ikke stemmer. Knut Arild Hareide har ikke utelukkende snakket om anstendighet og moral, men derimot kommet med en sammenhengende argumentasjon hvor han fra sak til sak vurderer at KrF kan få mer gjennomslag i et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det dreier seg om markedsløsninger i skole og omsorg, om politi­reform, sentralisering og om økt ulikhet og fattigdomsbekjempelse. I anstendighetens navn burde kommentatorene minnet leserne om politikken, ikke bare moralen.

Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...
Torsdag 10. januar 2019
• Står den norske staten på randen av økonomisk kollaps? Det kan man lett få inntrykk av dersom man lytter på radio eller leser aviser. I sin nyttårstale oppfordret statsministeren nordmenn til å få flere barn for å redde velferdsstaten.