Mandag 15. oktober 2018
I FRITT FALL: Med mindre Jo Strømgren Kompani får en avklaring innen en måned, vil kompaniet opphøre å eksistere fra nyttår, advarer styreleder Ragna Sofie Grung Moe. Bildet er fra «A Better Place/The Door», som hadde premiere i Vilnius 5. oktober og snart kommer til Den Norske Opera & Ballett i Oslo.FOTO: JO STRØMGREN KOMPANI
Jo Strømgren Kompani og Verdensteatret risikerer å måtte legge ned hvis de ikke får mer støtte:
Kritisk for Strømgren
Undersak

Vil ha Strømgren på statsbudsjettet

Freddy André Øvstegård, SVs kulturpolitiske talsperson på Stortinget, synes ikke kulturminister Trine Skei Grande (V) har gjort nok for å redde Jo Strømgren Kompani og Verdensteatret.

– Å øke tilskuddet over neste års statsbudsjett er en ikke-løsning. Det er ekstremt synd, for da kommer disse kompaniene til å bli lagt ned, sier han.

Dersom heller ikke Kulturrådet går inn for å gi støtte ut over tolvårsregelen, vil Øvstegård fremme et forslag om å etablere en ny post på statsbudsjettet som skal være forbeholdt etablerte og frittstående scenekunstgrupper. Øvstegård tenker at tildelingene kan skje etter faglige vurderinger av søknader. Ordningen kan forvaltes av Kultur­departementet, eventuelt med faglig bistand fra Kulturrådet.

– Men det er mange måter å gjøre dette på, og ordningen er uansett tenkt som en midlertidig løsning inntil Kulturrådet kan ivareta disse kompanienes behov, sier SV-representanten.

I 2013 vedtok Stortinget en lov om Kulturrådet. Den skal sikre at rådets avgjørelser er uavhengige, etter prinsippet om armlengdes avstand. «Rådet kan ikke instrueres når det gjelder enkeltvedtak om fordeling av tilskudd», står det i paragraf 5.

Øvstegård er ikke enig i at en ny post over statsbudsjettet bryter med dette prinsippet.

– Nei, vår løsning innebærer ingen øremerking til bestemte mottakere. Ingen tekniske formaliteter bør komme i veien for å redde to av landets beste kompanier.

Jo Strømgren
Trine Skei Grande
Jo Strømgren Kompani styrer mot nedleggelse, og Verdensteatret kan måtte avlyse verdensturné. Snart vil Kulturrådet besegle skjebnen til to av landets fremste kompanier.

SCENEKUNST

Ordningen med basisfinansiering for scenekunst ble opprettet for elleve år siden for å gi mer forutsigbarhet i den offentlige støtten til frie danse- og teatergrupper.

Så langt har hovedregelen vært at et kompani ikke kan motta tilskudd i mer enn tolv år sammenhengende, for å sikre at nye grupper får slippe til. Men som Klassekampen har omtalt tidligere, har tolvårs­regelen medført at et av landets lengst­levende og mest anerkjente dansekompanier kan bli lagt ned.

Jo Strømgren Kompani viser 150 forestillinger årlig i inn- og utland. Men uten den årlige basisfinansieringen på om lag 3,5 millioner kroner, vil kompaniet opphøre å eksistere fra nyttår, forteller styreleder Ragna Sofie Grung Moe til Klassekampen.

– Vi må ha en avklaring innen en måned for å unngå avvikling. Vi er i kontakt med både Kulturdepartementet og Kultur­rådet for å forklare den akutte situasjonen, men frykter at vi står på bar bakke fra januar, sier hun.

Fakta

Basisfinansiering:

• I 2007 opprettet Kulturrådet en tilskuddsordning for basisfinansiering for frie scenekunstgrupper.

• Ordningen har som formål å gi økonomisk forutsigbarhet og å gjøre det mulig for kunstnere å planlegge langsiktig.

• Ordningen er blitt praktisert med en øvre tidsramme på tolv år, for å sikre at nye grupper skal få slippe til. Det har skapt problemer for etablerte kompanier, som faller mellom alle eksisterende støtteordninger.

Verdensturné står på spill

Også Verdensteatret, et kunstnerkollektiv med base i Oslo som ble etablert i 1986, får alvorlige problemer dersom ikke Kulturrådet velger å se bort fra tolvårsregelen når rådet vedtar årets søknader 30. oktober. Kompaniet har bedt om fire år med forlenget basisfinansiering.

– Får vi nei, er vi virkelig ille ute. Da må vi avlyse forestillinger på verdensturneen som vi har planlagt til neste år og hele virksomheten stopper opp, sier kunstnerisk leder Asle Nilsen.

Da det ble kjent at Jo Strømgren Kompani kanskje må legges ned fordi kompaniet faller mellom alle eksisterende støtteordninger, kom det krav fra opposisjonen på Stortinget om at kulturministeren måtte komme til unnsetning.

I statsbudsjettet for 2019 svarte kulturminister Trine Skei Grande (V) med å øke bevilgningene til scenekunst over Norsk Kulturfond med 7 millioner kroner. Det utgjør en betydelig økning fra de 46 millionene Kulturrådet fordeler i basisfinansiering i år.

I budsjettet gir også departementet klar beskjed om at de friske midlene «skal styrke Norsk kulturfonds mulighet til å ivareta etablerte scenekunstkompanier, samtidig som nye grupper kan komme til». Men å navngi kompanier som fortjener støtte, kommer ikke på tale for statsråden.

– I Norge har vi vedtatt et prinsipp om at det ikke er vi politikere som skal vurdere kulturell kvalitet. Med økningen i tilskudd til scenekunst har vi åpnet opp for at våre beste kompanier fortsatt skal kunne få støtte. Men det blir litt skummelt dersom Stortinget skal gjøre slike faglige vurderinger, sier Trine Skei Grande.

– Tviholder på prinsipper

Uansett kommer den økte støtten over statsbudsjettet trolig for seint for både Verdensteatret og Jo Strømgren Kompani. Som følge av en langvarig søknadsprosess vil disse ekstramidlene først få virkning fra 2020. Jo Strømgren krysser derfor fingrene for at Kulturrådet vil sikre neste års finansiering, men er oppgitt over at Kulturdepartementet og Kulturrådet tilsynelatende ikke samarbeider om å finne en løsning.

– I stedet sitter de på hver sin side og tviholder på sine prinsipper, og alltid er det et eller annet skjema som kompliserer det hele. Imens er kulturlivet i dynamisk forandring, uten at noen av partene er i stand til å fange opp det som skjer, sier Strømgren.

Kan fravike regelen

Tidligere i år leverte Telemarksforskning en utredning om Kulturrådets basisfinansiering, med en anbefaling om at tolvårsregelen bør opphøre til fordel for en ny vurdering av søkerne hvert fjerde år. Kulturrådet har igangsatt en prosess med å revidere retningslinjene for basisfinansiering, men allerede i år har fagutvalgene fått beskjed om at tolvårsregelen kan fravikes.

12. september ble søknadene fra Jo Strømgren, Verdensteatret og 35 andre grupper behandlet av fagutvalgene for teater og dans. De har i oppgave å lage en innstilling for Kulturrådet. For å sikre en forsvarlig saksbehandling blir ikke innstillingene fra utvalgene offentliggjort før rådet møtes. Klassekampen er likevel kjent med at innstillingen denne gangen har vært enstemmig.

Det er svært sjelden at Kulturrådet overprøver anbefalingene fra sine egne fagutvalg, sier seksjonsleder Yrjan Svarva i Kulturrådet.

– Da hovedregelen ble innført – at det ikke gis tilskudd i mer enn tolv år sammenhengende – var det relativt få søkere til ordningen. Regelen ble innført fordi vi så at dette var på vei til å endre seg. Scenekunstfeltet har utviklet seg enormt siden da, og presset på ordningen har økt betraktelig. Vi er glade for at regjeringen har fremmet forslag om å tilføre Kulturrådet mer midler, slik at vi kan sikre forutsigbarhet for nye grupper, samtidig som behovene til etablerte kan bli ivaretatt, sier Svarva.

jonas.braekke@klassekampen.no

Onsdag 17. april 2019
Steikende sol tilsier ikke lenger bare glade badedager, men også tørke og skogbrann. Hva er egentlig «pent» og «stygt» vær i klimakrisas tid?
Tirsdag 16. april 2019
Halvparten av abonnentene til Helgelendingen kan miste avisa med ny postlov. – Dette blir alvorlig for oss, sier redaktør Geir Arne Glad.
Mandag 15. april 2019
Skodespelarar slår ring om Eirik Stubø med støtteopprop.
Lørdag 13. april 2019
En rapport av Sigurd Høst blir brukt til å begrunne regjeringens nye medie­politikk. Selv kjenner han seg ikke igjen i Trine Skei Grandes påstand om at store områder ligger i «medie­skygge».
Fredag 12. april 2019
Norske forlag vil fremdeles ikke levere lyd­bøker til konkurrentenes strømmetjenester. – Aktørene ser seg ikke tjent med å komme til enighet, mener medieviter Terje Colbjørnsen.
Torsdag 11. april 2019
For tre år siden refset KrF og Venstre regjeringen for å sabotere omdelingen av aviser. I dag får mellompartiene selv refs for å ha sviktet papiravisene.
Onsdag 10. april 2019
200.000 lesere vil miste papiravisa som følge av regjeringens spareplan for Posten. Større aviser som Nationen rammes hardt, mens lokal­aviser skjermes.
Tirsdag 9. april 2019
Vebjørn Sand får låne kommunal kremtomt uten å betale en krone. – Udemokratisk, mener kunstkritiker Kjetil Røed.
Mandag 8. april 2019
Gyldendal får kritikk fra Utdanningsforbundets Thom Jambak for å bruke spesialskrevne tekster til nye norskbøker. Forfatter Gro Dahle fant tjue relevante norske forfatterskap på stående fot.
Lørdag 6. april 2019
Goliat forlag ut­lyser krimkonkurranse med 100.000 i premie, men prispengene er egentlig et forskudd. – I beste fall småfrekt, sier forfatter Tom Egeland.