Lørdag 13. oktober 2018
HAR TRUA: KrF kan nok få gjennomslag begge vegar, men det vil bli lettare med Ap, seier styreleiar i Normisjon Hallgeir Solberg. 88FOTO: GUNN HEIDI NAKREM, TRØNDERAVISA
Styreleiar for konservative Normisjon ser gjerne KrF regjere med Arbeiderpartiet:
Misjonerer for Hareide
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.

KRFS VEGVAL

– Det skjer ei revitalisering i partiet akkurat no, seier styreleiar i Normisjon Hallgeir Solberg.

Klassekampen har snakka med eit knippe leiarar i Kristen-Noreg om KrF sitt skjebneval. Solberg er blant dei som flaggar støtte til KrF-leiar Knut Arild Hareide i ønsket om å søke samarbeid med Ap.

Solberg, som er styreleiar for det tradisjonelt konservative Normisjon, var til stades på partimøtet i KrF i Trondheim på onsdag. Han seier at han opplever eit aukande engasjement i partiet.

– Det er kjekt å sjå. Ein tydeleggjer kva saker som betyr mest for KrF, som kampen mot fattigdom og klimaendringar, seier Solberg og legg til at han berre svarer på vegner av seg sjølv.

– Det er ein logikk i måten partileiaren argumenterer på. KrF kan nok få gjennomslag begge vegar, men det vil bli lettare med Ap.

Fakta

KrFs vegval:

• Fredag 28. september råda KrF-leiar Knut Arild Hareide partiet å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

• 2. november held KrF ekstraordinært landsmøte for å avgjere partiets vanskelege vegval om regjeringssamarbeid.

• Klassekampen har snakka med misjonsleiarar som støttar Knut Arild Hareide.

«I Have a Dream»

Hareide får også støtte frå Rune Edvardsen, leiar i misjonsstiftinga Troens Bevis som held til i Kvinesdal.

– Dersom vi legg gamle stridar bak oss og kan tenke nytt, så trur eg KrF kan ha mest å vinne på å samarbeide med Ap og Sp, seier han.

Også Edvardsens meiner det er nytt engasjement å spore i KrF.

– Dette rører ved noko som har sove i KrF. Vi ser engasjement for partiet også blant folk som ikkje har stemt på partiet før.

Edvardsen meiner årsaka er talen som Knut Arild Hareide heldt for landsstyret i KrF.

– Hareide er ein leiar som tenkjer på det som er større enn han sjølv, det appellerer veldig til meg, seier Solberg.

I talen til landsstyret peika Hareide på verdipolitikk, familiepolitikk, klima og kamp som hjartesaker for KrF.

Han hevda at avstanden mellom KrF og Frp er for stor til at KrF kan gå inn i dagens regjering, og at partiet difor må søkje regjeringsmakt til venstre.

– Det var noko «I Have Dream»-aktig over talen til Hareide. Den bør vere DNA-et til KrF i ei globalisert framtid, seier Edvardsen.

Troens Bevis-høvdingen er redd for at KrF skal bli sittande på gjerdet, noko han meiner kan gjere partiet «enda meir gamaldagse om fem år enn i dag». Han trur at ved å gå i regjering med Ap saman med Sp, kan dei to sentrumspartia bidra til å dra Ap mot sentrum.

– Frp dreg Høgre andre vegen, mot høgre, seier han.

Snakka med Støre

Klassekampen har også snakka med Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug. Han vil ikkje uttale seg om KrF sitt retningsval, men seier han merka seg at Hareide i sin landsstyretale trakk fram ein samtale mellom han sjølv om Ap-leiar Jonas Gahr Støre på Litteraturhuset i Bergen i september.

– Samtalen med Jonas om politikk og kristendom var veldig god. Den viser det som har vore tydeleg ei stund, nemleg at det finst eit medvit om kristen tru og verdiar i dagens Ap-leiing som ikkje har vore der på same måten tidlegare, seier biskopen.

Frikyrkjeleg skepsis

Wiggo Skagestad i pinsekyrkja Filadelfia i Kristiansand meiner sørvestlandet er blått.

– Dersom KrF tek eit val om å gå til venstre, trur eg det vil bli krevande på sørvestlandet, seier Skagestad som understrekar at han svarer på vegner av seg sjølv.

Han trekk fram friskular og at private barnehagar skal få ha ein utvida, kristen formålsparagraf som viktige saker for frikyrkjefolk.

– Sjølv om Jonas Gahr Støre seier at Ap har fleire kristne veljarar enn andre parti, så opplever ikkje vi at Ap har vore ein medspelar for frikyrkjene i Noreg, seier Skagestad.

Domprost i Kristiansand, Freddy Berg, vil som biskop Halvor Nordhaug ikkje uttale seg om KrF sitt retningsval. Han trekk likevel fram klima som ei viktig politisk sak.

– Menneskeverdet og skaparverket er viktige for kyrkja. Då tenkjer eg særskilt på dei klimautfordringane som verda står overfor. Her har vi eit forvaltaransvar, seier Berg til Klassekampen.

Erik Furnes, generalsekretær i Indremisjonen, er oppteken av at KrF må vere prinsippfaste i verdispørsmål.

– KrF blei til i våre miljø, men vi går ikkje ut og ber folk om å stemme KrF. Derimot ber vi våre folk om stemme verdimessig. Spørsmål som abort og bioteknologi må vere viktigare enn økonomiske spørsmål for KrF, der må partiet halde fast på den verdimessige forankringa si, seier Furnes.

politikk@klassekampen.no

Onsdag 17. april 2019
Steikende sol tilsier ikke lenger bare glade badedager, men også tørke og skogbrann. Hva er egentlig «pent» og «stygt» vær i klimakrisas tid?
Onsdag 17. april 2019
• Notre-Dame, som natt til mandag ble offer for flammenes rov, er tett innvevd i fransk historie. Her kom den første stenderforsamlingen sammen i 1302, og her ble den ti år gamle engelske kongen Henrik 6. kronet til Frankrikes konge under...
Onsdag 17. april 2019
BRENNBART: Tragedien i Notre-Dame setter fyr på en gammel fransk debatt om forholdet mellom staten og kirka. Mangemilliardærer lover nå enorme beløp.
Onsdag 17. april 2019
ADVARER: Per Olaf Lundteigen (Sp) sier at regningen for fri arbeidsinnvandring kommer nå og vil at staten skal ta tilbake styringen av arbeidsstokken.
Tirsdag 16. april 2019
Halvparten av abonnentene til Helgelendingen kan miste avisa med ny postlov. – Dette blir alvorlig for oss, sier redaktør Geir Arne Glad.
Tirsdag 16. april 2019
KOALISJON: Sannfinnene er håret i bokstavsuppa som skal danne ny regjering i Finland.
Tirsdag 16. april 2019
• Persondata har blitt det nye gullet. Opplysninger om norske borgere samles nå inn i stor skala av verdens største internasjonale teknologigiganter, som Apple, Google, Microsoft og Facebook. All erfaring viser at hver enkelt av oss ikke er...
Tirsdag 16. april 2019
OMSTILLING: Kværner-sjef Sturla Magnus tror lønnsomheten vil synke og arbeidsplassene forsvinne ut av landet dersom verftet i Verdal skal slutte å levere til oljeindustrien.
Mandag 15. april 2019
NY RAPPORT: Lavere lønninger, mer økonomisk kriminalitet og flere biler på tomgang i sentrum. Dette blir konsekvensen av regjeringens drosjereform, ifølge Transportøkonomisk institutt.
Mandag 15. april 2019
• Dagsavisens debattredaktør Bente R. Granklev skrev forrige uke en interessant kommentar om politikeres misvisende henvisninger til fagfolk for å legitimere egne beslutninger. Granklev viste blant annet til helseminister Bent Høie, som har...