Lørdag 13. oktober 2018
HAR TRUA: KrF kan nok få gjennomslag begge vegar, men det vil bli lettare med Ap, seier styreleiar i Normisjon Hallgeir Solberg. 88FOTO: GUNN HEIDI NAKREM, TRØNDERAVISA
Styreleiar for konservative Normisjon ser gjerne KrF regjere med Arbeiderpartiet:
Misjonerer for Hareide
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.

KRFS VEGVAL

– Det skjer ei revitalisering i partiet akkurat no, seier styreleiar i Normisjon Hallgeir Solberg.

Klassekampen har snakka med eit knippe leiarar i Kristen-Noreg om KrF sitt skjebneval. Solberg er blant dei som flaggar støtte til KrF-leiar Knut Arild Hareide i ønsket om å søke samarbeid med Ap.

Solberg, som er styreleiar for det tradisjonelt konservative Normisjon, var til stades på partimøtet i KrF i Trondheim på onsdag. Han seier at han opplever eit aukande engasjement i partiet.

– Det er kjekt å sjå. Ein tydeleggjer kva saker som betyr mest for KrF, som kampen mot fattigdom og klimaendringar, seier Solberg og legg til at han berre svarer på vegner av seg sjølv.

– Det er ein logikk i måten partileiaren argumenterer på. KrF kan nok få gjennomslag begge vegar, men det vil bli lettare med Ap.

Fakta

KrFs vegval:

• Fredag 28. september råda KrF-leiar Knut Arild Hareide partiet å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

• 2. november held KrF ekstraordinært landsmøte for å avgjere partiets vanskelege vegval om regjeringssamarbeid.

• Klassekampen har snakka med misjonsleiarar som støttar Knut Arild Hareide.

«I Have a Dream»

Hareide får også støtte frå Rune Edvardsen, leiar i misjonsstiftinga Troens Bevis som held til i Kvinesdal.

– Dersom vi legg gamle stridar bak oss og kan tenke nytt, så trur eg KrF kan ha mest å vinne på å samarbeide med Ap og Sp, seier han.

Også Edvardsens meiner det er nytt engasjement å spore i KrF.

– Dette rører ved noko som har sove i KrF. Vi ser engasjement for partiet også blant folk som ikkje har stemt på partiet før.

Edvardsen meiner årsaka er talen som Knut Arild Hareide heldt for landsstyret i KrF.

– Hareide er ein leiar som tenkjer på det som er større enn han sjølv, det appellerer veldig til meg, seier Solberg.

I talen til landsstyret peika Hareide på verdipolitikk, familiepolitikk, klima og kamp som hjartesaker for KrF.

Han hevda at avstanden mellom KrF og Frp er for stor til at KrF kan gå inn i dagens regjering, og at partiet difor må søkje regjeringsmakt til venstre.

– Det var noko «I Have Dream»-aktig over talen til Hareide. Den bør vere DNA-et til KrF i ei globalisert framtid, seier Edvardsen.

Troens Bevis-høvdingen er redd for at KrF skal bli sittande på gjerdet, noko han meiner kan gjere partiet «enda meir gamaldagse om fem år enn i dag». Han trur at ved å gå i regjering med Ap saman med Sp, kan dei to sentrumspartia bidra til å dra Ap mot sentrum.

– Frp dreg Høgre andre vegen, mot høgre, seier han.

Snakka med Støre

Klassekampen har også snakka med Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug. Han vil ikkje uttale seg om KrF sitt retningsval, men seier han merka seg at Hareide i sin landsstyretale trakk fram ein samtale mellom han sjølv om Ap-leiar Jonas Gahr Støre på Litteraturhuset i Bergen i september.

– Samtalen med Jonas om politikk og kristendom var veldig god. Den viser det som har vore tydeleg ei stund, nemleg at det finst eit medvit om kristen tru og verdiar i dagens Ap-leiing som ikkje har vore der på same måten tidlegare, seier biskopen.

Frikyrkjeleg skepsis

Wiggo Skagestad i pinsekyrkja Filadelfia i Kristiansand meiner sørvestlandet er blått.

– Dersom KrF tek eit val om å gå til venstre, trur eg det vil bli krevande på sørvestlandet, seier Skagestad som understrekar at han svarer på vegner av seg sjølv.

Han trekk fram friskular og at private barnehagar skal få ha ein utvida, kristen formålsparagraf som viktige saker for frikyrkjefolk.

– Sjølv om Jonas Gahr Støre seier at Ap har fleire kristne veljarar enn andre parti, så opplever ikkje vi at Ap har vore ein medspelar for frikyrkjene i Noreg, seier Skagestad.

Domprost i Kristiansand, Freddy Berg, vil som biskop Halvor Nordhaug ikkje uttale seg om KrF sitt retningsval. Han trekk likevel fram klima som ei viktig politisk sak.

– Menneskeverdet og skaparverket er viktige for kyrkja. Då tenkjer eg særskilt på dei klimautfordringane som verda står overfor. Her har vi eit forvaltaransvar, seier Berg til Klassekampen.

Erik Furnes, generalsekretær i Indremisjonen, er oppteken av at KrF må vere prinsippfaste i verdispørsmål.

– KrF blei til i våre miljø, men vi går ikkje ut og ber folk om å stemme KrF. Derimot ber vi våre folk om stemme verdimessig. Spørsmål som abort og bioteknologi må vere viktigare enn økonomiske spørsmål for KrF, der må partiet halde fast på den verdimessige forankringa si, seier Furnes.

politikk@klassekampen.no

Lørdag 19. januar 2019
BYENS MANN: Eliten er ikke vegetarianere som sykler til jobb i Oslo, men rikinger som påvirker regjeringen, sier SV-leder Audun Lysbakken i sitt svar til Trygve Slagsvold Vedum.
Lørdag 19. januar 2019
UENIGE: Brexit-tilhengere i Nord-Irland hevder frykten for hard grense på den irske øya er overdrevet. Virkelighetsfjernt, mener Sinn Féin.
Lørdag 19. januar 2019
Den nye regjeringen vil samle all medie­støtte, også til NRK, i en felles pott. Dermed kan den interne kampen om støttekronene bli tøffere, frykter Lands­laget for lokalaviser.
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Lørdag 19. januar 2019
Dramatisk: Virkeligheten er hard i Sara Stridsbergs «Kjærlighetens Antarktis», men det finnes også fliker av håp.
Fredag 18. januar 2019
Mediebransjen vil ha slutt på at folk bruker medie­arkivet Atekst som alternativ til å kjøpe et avisabonnement. Nå er det ikke lenger mulig å lese dagferske nyheter i arkivet.
Fredag 18. januar 2019
NEDTUR: Bare 4 prosent av de ansatte i politiet mener de er mer tilgjengelige for folk nå enn før nær­politireformen.
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Fredag 18. januar 2019
KLINSJ: Labour-aktivist Mike Buckley mener ny folkeavstemning er eneste vei ut av dagens brexit-floke. Noe slikt vil være et historisk svik, hevder historiker og brexit-tilhenger Sheila Lowley.
Torsdag 17. januar 2019
UT: Daniel Hannan har jobbet for brexit i 20 år. Han tror fremdeles Storbritannia er på vei ut av EU, men innrømmer at nå kan alt skje.