Lørdag 13. oktober 2018
ENDRING: Mange unge menn har endret sin oppfatning av seksuell trakassering etter metoo. Daniel De Porras Hernandez kjenner seg ikke igjen i holdningene det har kommet fram at noen menn har.
Én av fire nordmenn sier i en ny måling at metoo har endret deres oppfatning av hva seksuell trakassering er:
Metoo endret unge menn
Hver tredje unge mann er blitt mer forsiktig med hva han sier og gjør etter metoo, viser ny undersøkelse.

#metoo

– Om jeg har endret holdningene mine i etterkant av metoo-kampanjen?

Daniel De Porras Hernandez setter ned handlekurven utenfor Grønland torg. Han tenker en liten stund.

– Jeg føler at de holdningene vi fikk vite at noen menn har, ikke er noe jeg vedkjenner meg i utgangspunktet, sier 24-åringen fra Oslo.

Han tilhører den gruppa som i størst grad oppgir at metoo har endret dem.

En av fire nordmenn svarer at metoo har endret deres oppfatning av hva slags oppførsel som regnes som seksuell trakassering, viser en ny undersøkelse utført av Sentio for Klassekampen.

Andelen er høyest blant menn i alderen 23 til 35 år. Her svarer nesten halvparten at de har endret oppfatning. Det er også de unge mennene som i størst grad sier at de har endret oppførsel etter metoo:

Hver tredje mann mellom 18 og 35 sier at han er blitt mer forsiktig med hva han sier og gjør.

En av åtte menn i alderen 23 til 35 sier at de er bekymret for at handlingene deres blir misforstått.

Samtidig sier 0 prosent av mennene mellom 18 og 35 år at de har sagt ifra om trakassering de har vært vitne til. Blant de yngste kvinnene er andelen 14 prosent.

Fakta

Metoo-undersøkelse:

• Meningsmålingsbyrået Sentio har på oppdrag fra Klassekampen utført en spørre­undersøkelse om nordmenns holdning til metoo-kampanjen.

• 1005 respondenter har svart på spørsmålene «Har metoo endret din oppfatning av hva slags oppførsel som regnes som seksuell trakassering?» og «Har du endret din egen oppførsel som resultat av metoo?».

• Undersøkelsen ble utført i perioden 4. oktober til 9. oktober 2018.

– Mer formbare og bevisste

Hernandez har ikke opplevd en markant endring hos seg selv eller kompisene sine etter metoo, men mener at synliggjøringen har vært viktig.

– Metoo-kampanjen har bevisstgjort folk om hvor grenser går, og at mishandling og trakassering kan skje i mange former. Selv om jeg ikke føler at mine holdninger har endret seg mye, har jeg jo blitt mer oppmerksom på disse tingene, sier han.

Psykolog Eva Tryti er ikke overrasket over at mange unge menn oppgir å ha endret oppfatning og atferd i kjølvannet av metoo.

– De er mer formbare fordi de er unge. Deres jevngamle kvinner er mer bevisste, og det er mer sosialt uakseptabelt med dårlige holdninger på dette området. De som er yngre har ofte mer moderne holdninger til kjønns- og trakasseringsspørsmål, sier hun.

Usikker på effekten

Sosialpsykolog Mons Bendixen ved NTNU har forsket på seksuell trakassering. Han tror sosial omgangsform er mer avgjørende enn alder i rapporteringen om atferdsendring.

– Unge menn er oftere i sosiale situasjoner som kan bli seksuelle situasjoner enn etablerte familiefedre. I slike situasjoner kan kampanjen ha gjort dem mer bevisst på hva de sier og gjør, tror psykologen.

Han forteller at forskningen som er gjort på atferdsendring viser at bevisstgjøring i seg selv har marginal effekt, enten det dreier seg om helse, alkoholinntak eller mobbing. Han tror ikke det er gitt at den rapporterte endringen i oppførsel vil bli varig.

– Jeg tror mange er optimistiske og har et sterkt håp om at det vil bli endringer. Men det gjenstår å se om det faktisk blir det, sier han.

Flere kvinner sier ifra

Undersøkelsen viser også en generell kjønnsforskjell i svarene. 83 prosent av norske kvinner sier de ikke har endret sin egen oppførsel etter metoo, mot 68 prosent av mennene.

Flere kvinner enn menn sier imidlertid at de har sagt ifra om trakassering de har vært vitne til, men andelen er lav for begge kjønn: henholdsvis fire og én prosent.

Psykolog Eva Tryti mener at andelen bør opp hvis metoo skal ha langvarig effekt.

– Det er viktig at flere sier ifra, for atferdsendring tar tid, sier Tryti.

Totalt oppgir hver femte norske mann at han er blitt mer forsiktig med hva han sier og gjør etter metoo. Sosiolog Hannah Helseth sier at mer forsiktighet er bra, men at det beste vil være om man blir mer oppmerksom på hvordan andre reagerer.

– I forståelsen av seksuell trakassering er det ikke nødvendigvis handlingen det er noe galt med, men mangelen på gjensidighet, sier hun.

Hun tror metoo har bidratt til at flere se verden fra unge kvinners perspektiv.

– At det er de unge mennene som i størst grad sier at de har endret oppførsel, kommer kanskje av at de forholder seg mest til disse damene. De har kanskje snakket med kjæresten, søsteren eller vennene sine. Holdningsendring skjer ofte fordi man får en følelse av noe, og så blir den bekreftet av folk man stoler på.

Helseth tror heller ikke at yngre menn er like satt i maskulinitetsnormer som eldre.

– Eldre menn er oftere mektigere enn yngre. Yngre menn har ikke like mye å tape på å heie på feminismen, sier hun.

kultur@klassekampen.no

Mandag 21. januar 2019
Selvpubliserte bøker finner veien inn til forlagseide nettbokhandler. Kan gjøre det vanskeligere for leserne å navigere på nett, mener Anne Oterholm.
Lørdag 19. januar 2019
Den nye regjeringen vil samle all medie­støtte, også til NRK, i en felles pott. Dermed kan den interne kampen om støttekronene bli tøffere, frykter Lands­laget for lokalaviser.
Fredag 18. januar 2019
Mediebransjen vil ha slutt på at folk bruker medie­arkivet Atekst som alternativ til å kjøpe et avisabonnement. Nå er det ikke lenger mulig å lese dagferske nyheter i arkivet.
Torsdag 17. januar 2019
Støtteordningen som skulle lokke Hollywood til Norge, hadde bare norske mottakere i 2018. – Neppe i tråd med intensjonen, sier økonom som utredet ordningen.
Onsdag 16. januar 2019
Forfattere som klarer å markedsføre seg selv, trenger ikke tradisjonelle forlag, mener Arne Berggren. Nå går han inn i styret til selvpubliseringstjenesten Boldbooks.
Tirsdag 15. januar 2019
Forfatterforbundet håper regjeringen vil gi dem tilgang til midler fra bibliotek­vederlaget. Forslaget møter skepsis fra utvalget som i dag fordeler potten på rundt 110 millioner kroner.
Mandag 14. januar 2019
– Jeg har langt større tro på selvpublisering enn på å eie et mellomstort tradisjonelt forlag, sier Arve Juritzen.
Lørdag 12. januar 2019
Dagbladets to siste grafikere ble oppsagt i fjor sommer. Denne uka havnet saken i tingretten. – Et eklatant brudd på norsk lov, sier LO-advokatene.
Fredag 11. januar 2019
Under andre verdenskrig var hjemstedet til forfatter Bjørnstjerne Bjørnson propagandasentral for nazistene. Det bør Aulestad-museet opplyse om, mener litteraturprofessor Marianne Egeland.
Torsdag 10. januar 2019
Nationaltheatret kan få overta Munch­museets lokaler på Tøyen, forutsatt at nær­miljøet blir inkludert. – Føringene tas imot med åpne armer, sier teater­sjef Hanne Tømta.