Fredag 12. oktober 2018
Alle partnerdrap skal granskes av nytt utvalg
Alle partnerdrapssaker i Norge skal granskes av et nytt utvalg nedsatt av Justisdepartementet. Det er på høy tid, mener Krisesentersekretariatet.
Publisert: 12 Oktober 18:02
Alle partnerdrapssaker i Norge skal granskes av et nytt utvalg nedsatt av Justisdepartementet. Det er på høy tid, mener Krisesentersekretariatet.
I utvalgets mandat ligger det blant annet å finne ut av hvorfor så mange varslede drap ikke forhindres. Utvalget, som ble nedsatt fredag, skal være ferdig med sitt arbeid og levere en innstilling innen utgangen av september 2019.
Utvalget ledes av Ragnhild Hennum, professor i offentlig rett ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.
– Målet er at utvalget skal ha konkrete forslag til lovendringer eller andre endringer som må gjøres, etter å ha lest alle drapssakene og undersøkt dem. Det er et poeng å lære av hva som er skjedd, sier Wara til VG.

– Det er en stor seierKrisesentersekretariatet fremmet forslag om å få en havarikommisjon til å granske partnerdrap allerede i 2003 og har satt partnerdrap på agendaen siden 2001.
– Det er en stor seier at dette endelig blir prioritert, sier leder av Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl.
Hun forteller at kvinnen som ble skutt ned og drept utenfor tinghuset i Kristiansand i 2002, ble starten på en lang kamp for å få nedsatt et slikt utvalg. Kvinnen hadde anmeldt vold og trusler flere ganger.

Hvert fjerde drap er partnerdrapFra 2000 til 2016 ble 150 mennesker drept av partneren i Norge. Det tilsvarer en firedel av alle drapene i disse årene.
90 prosent av ofrene for partnerdrap er kvinner, men antallet drap hvor en kvinne er gjerningsperson er økende. De siste årene har nesten halvparten av drapene i denne kategorien blitt begått av personer født i utlandet.
Ekspertutvalget skal konsentrere seg om sakene der drapsofferet har vært i kontakt med hjelpeapparatet før det fatale skjedde.
– Forskning viser at disse drapene sjelden kommer uten forvarsel. Potensialet for å forebygge bedre og mer systematisk er derfor stort, sier Wara.

– Ingen skal frykte for sine livHittil i 2018 har norsk politi startet etterforskning av 18 drapssaker med til sammen 19 ofre. I seks av sakene har den siktede og offeret vært i et parforhold, går det fram av NTBs drapsoversikt. I fire av de seks sakene har både ofrene og den siktede utenlandsk bakgrunn.
Ifølge Smaadahl har krisesentrene lenge sett en utvikling der samfunnet ofte ikke kan ta vare på, eller gi nok beskyttelse til voldsutsatte utenfor krisesentrenes vegger.
– Nå blir våre krav endelig hørt, sier hun. Målet er at trusselutsatte skal bli tatt på alvor, slik at ingen skal lengre måtte frykte for sitt liv.
(©NTB)
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Onsdag 12. desember 2018
MOT MAY: I den britiske opposisjonens rekker vokser kravet om mistillit mot regjeringen og omkamp om brexit. Opposisjonsleder Jeremy Corbyn nøler.
Onsdag 12. desember 2018
Finnmark fylkeskommune vil erstatte skolebibliotekarene med elevvakter og chatte­tjenester. Nå frykter Bibliotekforeningen at dette er starten på en ny trend.
Onsdag 12. desember 2018
• Den som vet hvordan pølser lages og anbudsprosesser går for seg, får aldri en rolig natts søvn igjen. I høst har flere aviser sett nærmere på bakgrunnen for at britiske Go-Ahead vant anbudet på...
Tirsdag 11. desember 2018
I medienes dekning av selvmord blir helsevesenet ofte utpekt som syndebukker, mener psykiatrisk sykepleier Rita Småvik. Hun frykter at det kan gjøre forebygging vanskeligere.
Tirsdag 11. desember 2018
HØYT SPILL: En ordkrig om FNs klimaforskning vekker harme og bekymring idet Polen-toppmøtet går inn i sin siste, avgjørende uke. Diplomatene jobber på spreng for å unngå tilbakeslag.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Tirsdag 11. desember 2018
• Hvordan redde Europa fra EU-kritiske populister? Blant dem som har forsøkt å svare på det spørsmålet, er Frankrikes president Emmanuel Macron. Han kom til makten med en ambisiøs reformplan for unionen, som skulle sikre økonomisk stabilitet...
Mandag 10. desember 2018
MDG-politiker og forfatter Eivind Trædal har fått politiske motstandere på døra. Han mener grensa for aktivisme, også den kunstneriske, går ved dørstokken til folks privatliv.
Mandag 10. desember 2018
Syv kvelder med Bob Dylan i New York, tretti år etter at hans fortsatt pågående Never Ending Tour startet. Vi var der.