Torsdag 11. oktober 2018
Byråkratikutt

• De siste ukene har Klassekampen skrevet flere saker om regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Reformen ble innført i 2015 og innebærer årlige kutt på 0,5 prosent for alle statlige virksomheter. I årets nasjonalbudsjett skriver regjeringen at kuttene frigjør om lag 1,7 milliarder kroner for 2019. Dette er penger som ellers ville gått til blant annet sykehus, fengsler, rettsvesen, skattekontor og universiteter. Det fins ingen samlet oversikt over hvordan kuttene rammer, men fagbevegelse, helsebyråkrater og kommunepolitikere forteller nå om stillingskutt og nedskjæringer i primærtjenestene.

• Bak nedskjæringene ligger en idé om offentlig sektor som et ueffektivt og tungt byråkrati, hvor ansatte sitter uvirksomme eller flytter på meningsløse papirer. Tanken er at årlige kutt vil få fart på systemet. Det regjeringen glemmer er at ikke alt som foregår i statlige virksomheter er byråkrati. Når Jæren tingrett med sine få ansatte må kutte år etter år, går det ut over oppgavene de er satt til å gjøre. En av hovedårsakene til byråkrativeksten i offentlig sektor – innføringen av mål- og resultatstyring – røres ikke, og regjeringen kutter heller ikke i antall mål og rapporter som er pålagt etater og virksomheter. «Effektiviseringen» består derfor ikke i kutt i papirflyttingen, bare i at færre folk må gjøre jobben.

• Det er ikke et problem i seg å ville kutte i enkelte kommunale og statlige virksomheter. Det er helt sikkert steder hvor arbeidet kunne vært organisert annerledes. Slike endringer bør imidlertid skje der hvor omorganisering er hensiktsmessig og ikke går ut over primæroppgavene. En naturlig start ville vært å utrede de ulike virksomhetene for å finne tidstyvene, og så å gjøre noe med disse. I stedet har regjeringen brukt reformen til å slanke offentlig sektor, uten å ha undersøkt hvilke konsekvenser milliardkuttene har for statlige tjenester. Regjeringen legger samtidig opp til at private forbruk skal øke dobbelt så mye som det offentlige framover. Det er oppskriften på et ulikhetssamfunn, hvor offentlig fattigdom fører til dårlige tjenester for folk flest, mens en rikere middelklasse kjøper bedre privat.

Onsdag 12. desember 2018
• Den som vet hvordan pølser lages og anbudsprosesser går for seg, får aldri en rolig natts søvn igjen. I høst har flere aviser sett nærmere på bakgrunnen for at britiske Go-Ahead vant anbudet på...
Tirsdag 11. desember 2018
• Hvordan redde Europa fra EU-kritiske populister? Blant dem som har forsøkt å svare på det spørsmålet, er Frankrikes president Emmanuel Macron. Han kom til makten med en ambisiøs reformplan for unionen, som skulle sikre økonomisk stabilitet...
Mandag 10. desember 2018
• «Kanskje må vi søke i genene for å finne svar på Solvangs oppførsel i disse debattene.» Setningen er hentet ut av en klage til Kringkastingsrådet på programleder for NRKs «Debatten» Fredrik Solvang. Solvang og andre profilerte journalister...
Lørdag 8. desember 2018
• Natt til fredag ble justisminister Tor Mikkel Waras hus og bil tagget ned med hakekors og ordet rasist. I tillegg ble bilens bensintank forsøkt påtent. Den ansvarlige er i skrivende stund ikke tatt, og både politi og justisministeren selv...
Fredag 7. desember 2018
• Tirsdag denne uka inviterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forskere, LO og NHO til frokostmøte om organisert arbeidsliv. Statsråden fra Høyre ønsket innspill til hvordan Norge kan stanse fallet i antall organiserte i...
Torsdag 6. desember 2018
• Det er uenighet innad i regjeringen om hvorvidt Norge skal signere FNs nye migrasjonsavtale, som i norsk oversettelse har fått navnet «Global plattform om trygg, velordnet og regulær migrasjon». Mens Venstre og Høyre er klare for å signere...
Onsdag 5. desember 2018
• De siste to ukene har mange hundre tusen franskmenn tatt til gatene i protestbølgen mot høye levekostnader og en varslet avgiftsøkning på drivstoff og strøm. Grasrotbevegelsen bak opprøret har fått navnet «De gule vestene», etter...
Tirsdag 4. desember 2018
• Avisa Nationen fyller 100 år og feiret i går seg selv med en stor jubileumsavis. I den forteller sjefredaktør Irene Halvorsen om grunnlaget for avisa: Forankret i norske lokalsamfunn, men med blikket vendt mot verden. Det er særlig synlig...
Mandag 3. desember 2018
• I dag starter FNs klimakonferanse i Katowice i Polen. Der samles verdens land for å komme et skritt nærmere en løsning på klimakrisa. Forhandlingene i Polen skal følge opp Parisavtalen, som ble inngått i desember 2015. Den sier at vi må...
Lørdag 1. desember 2018
• Klassekampen har denne uka skrevet om forslaget til nye læreplaner i grunnskolen som i disse dager er ute på høring. Kritikken har særlig dreid seg om at historie har blitt tonet kraftig ned til fordel for et nåtidsperspektiv. Tanken er at...