Onsdag 3. oktober 2018
GLEDE: Keddy Nytrøen ser på jobben som aktivitør som givende. – Det å se gleden i eldres øyne, når de gjenopplever mestring og får kos og hygge, det driver meg, sier hun.
Ansatte i eldreomsorgen varsler om hardt tidspress på jobben i en ny undersøkelse:
Har ikke tid til å gå turer
Jette Dyrnes
SITTER INNE: Halvparten av dem som jobber på sykehjem, oppgir at de tar med beboere på tur ut én gang i måneden eller sjeldnere.

Velferd

– Sitter du inne på et rom, får du ikke føling for høst, vår eller vinter. Du kan få god mat, stell og pleie, men det blir lite stimuli. Man visner litt bort, sier Keddy Johanne Sørgård Nytrøen til Klassekampen.

61-åringen har jobbet i eldreomsorgen i 40 år og er nå ansatt ved Ellingsrudhjemmet i Oslo som aktivitør. Nytrøen er med i YS-forbundet Delta.

Delta har nylig gjennomført en undersøkelse blant medlemmene som jobber i eldreomsorgen, om tilbudet de kan gi de eldre. Ikke alt står like bra til. Blant annet spurte de hvor ofte de tar med beboerne ut på tur.

52 prosent oppgir at de gjør det én gang i måneden eller sjeldnere.

Bare én av ti gjør det daglig.

En tredel gjør det ukentlig.

Nytrøen mener det henger sammen med bemanningen.

– Bemanningen ved sykehjem er skjært til beinet. De har fjernet mange støttefunksjoner som kunne gjøre slikt, og det blir ikke alltid prioritert. Da blir det slik, sier hun.

Fakta

Delta:

• Delta er et partipolitisk uavhengig fagforbund tilsluttet YS.

• Det har 80.000 medlemmer og organiserer primært ansatte i offentlig sektor.

Om undersøkelsen:

• Undersøkelsen er gjennomført blant 1858 medlemmer av Delta. Av disse jobber 510 på sykehjem.

• Feilmarginen for resultatene fra medlemmer som jobber på sykehjem er mellom 2 og 4,5 prosent.

Må ha flere folk

Jette Dyrnes er leder for helsefagsarbeiderne i Delta og har hatt ansvar for undersøkelsen blant medlemmene. Hun synes funnene er triste.

– Vi er fortvilet over at grunnbemanningen er for lav. Både kyr og innsatte i fengsel har lovbestemt at de skal ut hver dag. Det har ikke eldre, sier hun til Klassekampen.

Hun mener det ikke kan løses ved å jobbe «smartere».

– Demente krever én til én-bemanning om de skal gå tur. Man kan ikke bare løpe raskere eller multitaske seg bort fra dette, sier hun.

– Hvorfor mener du dette er så alvorlig?

– Det det fører til er at pasientene blir mer urolige, og i verste fall kan personalet måtte gi dem beroligende. Uten stimuli blir de selvsagt urolige og sover dårligere på natta.

Støtte fra pårørende

I undersøkelsen kontrolleres det for alternative forklaringer til at de eldre i liten grad får gått tur, som dårlig helse, eller at de ikke er interesserte. Kun en firedel oppgir helse som årsak til situasjonen, mens nesten 60 prosent er helt eller delvis enig i at det skyldes dårlig tid.

De Delta-organiserte får støtte fra Anita Vatland, leder i Pårørendealliansen.

– Selv om fagforeningene alltid slåss for bedre bemanning, støtter vi dem i dette. Når man må konsentrere seg om det essensielle, får man ikke tid til noe ekstra. Ofte føler pårørende at de må ta ansvar, sier hun.

Regjeringen la i vår fram sin stortingsmelding «Leve hele livet». Den mener Jette Dyrnes i Delta har mye bra innhold.

– Men det må følge penger med. Det håper jeg kommer i statsbudsjettet, sier hun.

Ber kommuner tenke nytt

– Det er helt klart viktig at eldre kan få være aktive. Det handler om å være sammen med andre og drive med interessene sine. Det er ikke bare bra for hodet, men også kroppen, sier Åse Michaelsen (Frp), eldre- og folkehelseminister.

Hun mener stortingsmeldingen om «eldrereformen» «Leve hele livet» er et godt svar på funnene i Delta-undersøkelsen.

– Vi ser at mange kommuner har etablert samarbeid med frivillige om aktivitetstilbud til eldre. Vi må tenke nytt og spre de gode ideene mellom kommunene, sier eldreministeren.

Regjeringen har varslet at den i det kommende budsjettet setter av 48 millioner kroner for å sørge for at de gode eksemplene tas i bruk over hele landet.

– Vi har gitt om lag fire milliarder mer til kommunene. Men ikke alle prioriterer omsorgssektoren høyt nok. Det må holdningsendring til.

Keddy Nytrøen tror ikke Michaelsens vektlegging av frivillige er nok.

– Det kan godt være et tillegg, men det kan ikke erstatte en faglært aktivitør. Jeg vet det er å banne i kirka, men det blir ikke det samme, sier hun.

paalh@klassekampen.no

Fredag 14. desember 2018
LOV: Nav-kontorene mener innføringen av lovpålagt aktivitetsplikt hjelper ungdommen, men andelen unge på sosialhjelp er like høy som før loven kom.
Torsdag 13. desember 2018
NYTT: I 2017 døde flere rusbrukere av heroin-medisinen metadon, enn heroin, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.
Fredag 7. desember 2018
VERPESJUKE: Regjeringen har satt ned en egen arbeids­gruppe for å få norske kvinner til å føde flere barn. MDG mener befolkningsvekst bør komme gjennom innvandring.
Torsdag 6. desember 2018
PROFIL: Unge Venstre-leiar ­Sondre Hansmark seier Abid Raja er blant dei einaste som profilerer Venstre sin eigen politikk.
Onsdag 5. desember 2018
UHOLDBART: Elin Ørjasæter slakter Trine Skei Grandes lederstil etter at partilederen anklaget partifelle for å være illojal.
Tirsdag 4. desember 2018
RAUDE BYAR: Norske storbyar ligg an til å halde på sine Ap-ordførarar etter kommunevalet i 2019. I Bergen og Tromsø slit høgresida med alternativet.