Onsdag 3. oktober 2018
Willoch

• Kåre Willoch fyller 90 år i dag. Han har bak seg ein av dei største politiske karrierane i det moderne Norge. Han var statsminister for Høgre frå 1981 til 1986 og var partileiar frå 1970 til 1974. Mange har sitte lenger i dei høgste postane, men ingen frå høgresida har sett så tydelege fotefar i samfunnsutviklinga. I Willochs regjeringstid skjedde ei vesentleg liberalisering av det regulerte etterkrigssamfunnet, etter Høgres valskred i 1981 med nesten 32 prosent av røystene.

• Somme av endringane ville nok komme uansett, som oppmjuking av kringkastingsmonopolet og stengetidene i handelsnæringa. Men Willochs tid ved makta var også avgjerande for å endre Arbeidarpartiet i marknadsliberal retning, med Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg som frontfigurar. «Ser vi på Arbeiderpartiets historie, har de efter mai 1986 vært med på å føre videre meget av den liberale politikk som vi sto for, og som de hadde protestert veldig energisk mot», seier jubilanten i samtale med Torbjørn Røe Isaksen i boka «Alt med måte».

• Neste år har det gått 30 år sidan Willoch gjekk ut av rikspolitikken, og han er stadig ein skarp samfunnsdebattant. Politiske motstandarar har fått aukande respekt for han, fordi han meir enn dei fleste seniorpolitikarar har evne til å tenke i nye baner. Mest kjent er hans langvarige engasjement for palestinarane og tilsvarande kritikk av staten Israel, som har fått norske Israel-vener til å skjelle han ut som rasist og jødehatar. Han tenker også utanfor høgreboksen på andre område. Til dømes rettar den ihuga EU-tilhengjaren hard kritikk mot innføring av fellesvalutaen euro, som han meiner har mykje av ansvaret for økonomiske kriser i fleire middelhavsland.

• Torbjørn Røe Isaksen peikar på det paradoksale ved den eldre Willoch, som kombinerer ei legendarisk uvilje mot å innrømme feil med å ta nye standpunkt i sentrale spørsmål. Kåre Willoch er og blir ein verdikonservativ Høgre-mann, og det er ingen grunn til å romantisere han som ein konvertert radikalar. Venstresidas dagsavis gratulerer like fullt med dagen.

Fredag 14. desember 2018
• Onsdag stemte folkevalgte i den svenske Riksdagen gjennom et nytt budsjettet for 2019. Med knapt flertall var det budsjettet fra de borgerlige partiene Moderaterna og Kristdemokraterna som vant, mot forslaget fra dagens rødgrønne...
Torsdag 13. desember 2018
• I Oslo Høyres alternative budsjett for hovedstaden foreslår partiet å spare inn 48 millioner på renovasjon allerede fra 2019, skriver Dagsavisen. Det viser at Høyre besitter frekkhetens nådegave. Det var deres byråd som i sin tid ga...
Onsdag 12. desember 2018
• Den som vet hvordan pølser lages og anbudsprosesser går for seg, får aldri en rolig natts søvn igjen. I høst har flere aviser sett nærmere på bakgrunnen for at britiske Go-Ahead vant anbudet på...
Tirsdag 11. desember 2018
• Hvordan redde Europa fra EU-kritiske populister? Blant dem som har forsøkt å svare på det spørsmålet, er Frankrikes president Emmanuel Macron. Han kom til makten med en ambisiøs reformplan for unionen, som skulle sikre økonomisk stabilitet...
Mandag 10. desember 2018
• «Kanskje må vi søke i genene for å finne svar på Solvangs oppførsel i disse debattene.» Setningen er hentet ut av en klage til Kringkastingsrådet på programleder for NRKs «Debatten» Fredrik Solvang. Solvang og andre profilerte journalister...
Lørdag 8. desember 2018
• Natt til fredag ble justisminister Tor Mikkel Waras hus og bil tagget ned med hakekors og ordet rasist. I tillegg ble bilens bensintank forsøkt påtent. Den ansvarlige er i skrivende stund ikke tatt, og både politi og justisministeren selv...
Fredag 7. desember 2018
• Tirsdag denne uka inviterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forskere, LO og NHO til frokostmøte om organisert arbeidsliv. Statsråden fra Høyre ønsket innspill til hvordan Norge kan stanse fallet i antall organiserte i...
Torsdag 6. desember 2018
• Det er uenighet innad i regjeringen om hvorvidt Norge skal signere FNs nye migrasjonsavtale, som i norsk oversettelse har fått navnet «Global plattform om trygg, velordnet og regulær migrasjon». Mens Venstre og Høyre er klare for å signere...
Onsdag 5. desember 2018
• De siste to ukene har mange hundre tusen franskmenn tatt til gatene i protestbølgen mot høye levekostnader og en varslet avgiftsøkning på drivstoff og strøm. Grasrotbevegelsen bak opprøret har fått navnet «De gule vestene», etter...
Tirsdag 4. desember 2018
• Avisa Nationen fyller 100 år og feiret i går seg selv med en stor jubileumsavis. I den forteller sjefredaktør Irene Halvorsen om grunnlaget for avisa: Forankret i norske lokalsamfunn, men med blikket vendt mot verden. Det er særlig synlig...