Tirsdag 2. oktober 2018
Uforpliktende

• Arbeiderpartiet satte ned fire utvalg etter det dårlige valgresultatet i fjor. Det ene er arbeidslivsutvalget, ledet av Arild Grande; det andre er migrasjonsutvalget, ledet av Masud Gharahkhani; det tredje er oppvekstutvalget, som kommer med innstilling i januar, mens det siste er distriktsutvalget, ledet av Cecilie Agnalt, som fredag presenterte sin innstilling på Biri i Oppland. Kontrasten mellom utvalgsinnstillingene er store. Der for eksempel migrasjonsutvalget har behandlet flere svært kontroversielle saksfelt og foreslått en ny politikk som fremdeles vekker debatt, har distriktsutvalget i liten grad gått inn i de vanskelige spørsmålene som gjorde at Ap mistet mange stemmer i Distrikts-Norge.

• Distriktsutvalgets innstilling er preget av mange gode intensjoner, men presenterer i liten grad ny og forpliktende politikk. Verken i landbruks- eller fiskeripolitikken ligger det konkrete forslag i innstillingen. Når det kommer til konkrete forslag, svinner viljen bort i velmenende formuleringer. På ett område – digital infrastruktur – går man et stykke lengre. Her går utvalget inn for større statlig ansvar for bredbåndutbygging og foreslår at tilgang til høyhastighetsnett blir en rettighet på lik linje med strøm. Utvalget vil også «vurdere» en «viss utviding» av ordningen med nedskriving av studielån, som i dag gjelder i Nord-Troms og Finnmark. Ordningen med de­sentralisert undervisning, særlig i spredtbygde områder, for 16-åringer «må videreføres og videreutvikles».

• Utvalget erkjenner at det finnes «en stigende uro» i Distrikts-Norge, som partiet må ta «på dypt alvor». Det kommer likevel ikke lenger enn til å fortelle folk at man har gode intensjoner. Her er ingen klare standpunkt til de sentraliserende reformene, og det presenteres ingen forpliktende politikk for satsing på Distrikts-Norge. Så vidt vi kan se, er verken den sentraliserende politireformen eller kommune- og regionreformen behandlet. Her er Ap splittet. Men det er nettopp på slike områder et politikkutvalg kan gjøre en jobb ved å synliggjøre uenigheter og foreslå politiske veivalg. Distriktsutvalget har i stedet valgt å glatte over.

Fredag 14. desember 2018
• Onsdag stemte folkevalgte i den svenske Riksdagen gjennom et nytt budsjettet for 2019. Med knapt flertall var det budsjettet fra de borgerlige partiene Moderaterna og Kristdemokraterna som vant, mot forslaget fra dagens rødgrønne...
Torsdag 13. desember 2018
• I Oslo Høyres alternative budsjett for hovedstaden foreslår partiet å spare inn 48 millioner på renovasjon allerede fra 2019, skriver Dagsavisen. Det viser at Høyre besitter frekkhetens nådegave. Det var deres byråd som i sin tid ga...
Onsdag 12. desember 2018
• Den som vet hvordan pølser lages og anbudsprosesser går for seg, får aldri en rolig natts søvn igjen. I høst har flere aviser sett nærmere på bakgrunnen for at britiske Go-Ahead vant anbudet på...
Tirsdag 11. desember 2018
• Hvordan redde Europa fra EU-kritiske populister? Blant dem som har forsøkt å svare på det spørsmålet, er Frankrikes president Emmanuel Macron. Han kom til makten med en ambisiøs reformplan for unionen, som skulle sikre økonomisk stabilitet...
Mandag 10. desember 2018
• «Kanskje må vi søke i genene for å finne svar på Solvangs oppførsel i disse debattene.» Setningen er hentet ut av en klage til Kringkastingsrådet på programleder for NRKs «Debatten» Fredrik Solvang. Solvang og andre profilerte journalister...
Lørdag 8. desember 2018
• Natt til fredag ble justisminister Tor Mikkel Waras hus og bil tagget ned med hakekors og ordet rasist. I tillegg ble bilens bensintank forsøkt påtent. Den ansvarlige er i skrivende stund ikke tatt, og både politi og justisministeren selv...
Fredag 7. desember 2018
• Tirsdag denne uka inviterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forskere, LO og NHO til frokostmøte om organisert arbeidsliv. Statsråden fra Høyre ønsket innspill til hvordan Norge kan stanse fallet i antall organiserte i...
Torsdag 6. desember 2018
• Det er uenighet innad i regjeringen om hvorvidt Norge skal signere FNs nye migrasjonsavtale, som i norsk oversettelse har fått navnet «Global plattform om trygg, velordnet og regulær migrasjon». Mens Venstre og Høyre er klare for å signere...
Onsdag 5. desember 2018
• De siste to ukene har mange hundre tusen franskmenn tatt til gatene i protestbølgen mot høye levekostnader og en varslet avgiftsøkning på drivstoff og strøm. Grasrotbevegelsen bak opprøret har fått navnet «De gule vestene», etter...
Tirsdag 4. desember 2018
• Avisa Nationen fyller 100 år og feiret i går seg selv med en stor jubileumsavis. I den forteller sjefredaktør Irene Halvorsen om grunnlaget for avisa: Forankret i norske lokalsamfunn, men med blikket vendt mot verden. Det er særlig synlig...