Lørdag 29. september 2018
I NORGE: Maeve Taylor fra den irske familieplanleggingsorganisasjonen IFPA sto sentralt i kampen for fjerning av det irske abortforbudet, som vant fram i en folkeavstemning i juni. I går innledet hun på abortkonferanse i Oslo.
• Jobber for å avkriminalisere abort • Rapport: Medikamentell abort gir et tryggere tilbud
Har fortsatt en vei å gå
Undersak

Utrygge aborter

– Strenge lover mot abort fører ikke til færre aborter, bare farlige aborter, sier Gro Lindstad, daglig leder i Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (Fokus) i en pressemelding i anledning den internasjonale dagen for trygge aborter, fredag 28. september.

Fokus viser til at nesten halvparten av alle abortene som foretas i verden regnes som utrygge, totalt 25 millioner. Utrygge aborter utføres uten kvalifisert helsepersonell og med farlige redskaper og metoder, som strikkepinner, kleshengere, pinner, inntak av giftstoffer

Det er mange årsaker til at kvinner tar farlige aborter, blant annet strenge lover og manglende tilgang til prevensjon, kunnskap og god helsehjelp.

Fokus peker på at konservative krefter i mange land hindrer legalisering av abort, forsøker å innskrenke eksisterende lovgivning og tilgang, og legger økonomiske hindringer i veien for at det skal være mulig å ta abort.

– Populistiske og autoritære krefter verden over har en sterk anti-feministisk profil, og det rammer kvinner på ulike måter, ikke minst når det gjelder kontroll over egen kropp og seksualitet, sier Lindstad.

Berit Austveg
SEIER: Irske Maeve Taylor gleder seg over at kvinner i hjemlandet får selvbestemt abort fra nyttår. Hun er nå med på å lansere en ny rapport om medisinsk abort.

ABORT

I går lanserte Sex og Politikk og organisasjonen de er med i, International Planned Parenthood Federation, en rapport om medikamentell abort på en konferanse i Oslo.

Rapporten «Når kvinner bestemmer» trekker fram at det finnes kunnskap, teknologi og erfaring for å gjøre alle aborter trygge, men at millioner av kvinner likevel mangler tilgang til trygge aborter.

Fakta

Abortrelaterte dødsfall:

• Det foretas 56 millioner aborter i verden hvert år. 25 millioner av disse regnes som utrygge. Nesten alle farlige aborter skjer i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

• Rundt sju millioner kvinner behandles årlig for komplikasjoner etter utrygge aborter. Minst 22.000 kvinner dør hvert år som følge av utrygg abort, men antallet abortrelaterte dødsfall er på vei ned.

• Medikamentell abort – ved bruk av medikamentet misoprostol alene eller kombinert med mifepriston – er trygt, billig og enkelt.

Kilder: IPPF, Sex og politikk, Fokus

Lover og tilgang

Anslagsvis 22.000 kvinner dør årlig som følge av farlige aborter. Tallet er på vei ned.

– De to viktigste årsakene til at dødstallene synker, er liberalisering av abortlover og økt tilgang til medikamentell abort, sier Berit Austveg, styreleder i Sex og Politikk.

Medikamentell abort utføres enten ved å ta misoprostol alene, eller i kombinasjon med mifepriston.

– Misoprostol er tilgjengelig overalt, stort sett uten resept. Det man da trenger, er informasjon om hvordan den skal brukes, som man kan skaffe på ulike vis. At dødstall går ned når lover liberaliseres, skyldes både at tjenesten blir tilgjengelig og at avkriminalisering betyr at kvinner tør å søke hjelp for skader etter farlige aborter, sier Austveg.

To av tre irer stemte ja

Maeve Taylor fra IPPFs irske medlemsorganisasjon Irish Family Planning Association (IFPA) deltok som innleder på konferansen. Hun sto sentralt i arbeidet foran folkeavstemningen i mai om å fjerne «det åttende grunnlovstillegget», som sidestilte fosteret og den gravides rett til liv og i praksis var et abortforbud.

De som ville skrote abortforbudet vant en knusende seier. 66,4 prosent stemte ja, 33,6 prosent stemte nei. 64 prosent av de stemmeberettigede irene avla stemme. Nå er tillegget formelt slettet, og en ny abortlov skal vedtas i høst.

– 51 prosent ja ville sikret lovendring, men at det ble så høy deltakelse og overveldende ja-flertall, var ekstremt viktig og ga et tydelig folkelig mandat til dem som skal vedta ny abortlov, sier Taylor.

Neste uke skal forslaget til ny abortlov fremmes i parlamentet, og i løpet av oktober skal det diskuteres og vedtas.

– Helseministeren har lovet at det skal være tilgang til abort fra 12. uke i Irland fra 1. januar. Abort skal være en del av det offentlige helsetilbudet, og det skal være gratis.

Taylor sier at det er en del debatt rundt utformingen av lovteksten, og om den skal tuftes på gode eksempler fra andre land eller på den gamle irske abortloven.

– Jeg har ingen frykt for at tjenestene skal bli forsinket eller mer restriktive. Men hvis det skal være formuleringer om forbud av noen art, så må de være for å verne kvinnen og veldig tydelig på hva som er forbudt, slik at det ikke skaper usikkerhet hos legene.

Taylor forteller at det som ligger an til å bli vanligste måte å ta abort på, er at kvinnen går til sin faste lege, til IFPA-klinikker eller lignende, og får piller for til å ta medikamentell abort.

Mye skal på plass

– Vi har kanskje snakket for lite om at noen også vil trenge kirurgisk abort og at man må sikre tilbud til dem. Men ting må på plass etter hvert. Husk at dette er en helt ny tjeneste i Irland, og mange leger vil være usikre fordi de mangler erfaring. Mye må gjøres: utdanne folk, gi rom for diskusjoner, skape gode informasjonskanaler, som info-telefon og -nettsteder, der kvinner kan taste inn postnummeret sitt og finne ut hvor de kan skaffe seg abort.

– Frykter dere nye kampanjer fra abortmotstandere, eller boikott fra katolske sykehus?

– Kampanjer kommer nok, men abortmotstanderne har jo tapt. Når det gjelder katolske sykehus og helsepersonell, så vil jeg minne om at flertallet av dem som stemte ja jo faktisk også er katolikker eller katolsk oppdratt.

Selv om den gamle abortloven er ille, også med reservasjonsrett, så har den klare begrensinger i denne retten som hun antar blir videreført.

– Kun enkeltpersoner kan reservere seg, og da bare mot selv å utføre aborten, ikke mot andre typer arbeid, som reinhold, administrasjon. De som reserverer seg, plikter også å henvise videre til andre. Institusjoner kan ikke reservere seg, og offentlig finansierte institusjoner kan ikke nekte å tilby abort.

Taylor understreker at selv om det er en enorm framgang at kvinner får rett til abort til 12. uke, så er ikke loven perfekt, og noen vil falle utenfor.

– Grensen på tolv uker er det som var mulig å få til nå, så får vi diskutere eventuell utvidelse om noen år. IFPA har aldri støttet kravet om å sette en grense for selvbestemmelse. Det er ikke slik at det å la kvinnen bestemme også seinere i svangerskapet betyr at kvinner vil begynne å ta flere seinaborter. Globalt ser vi at et overveldende flertall av kvinner som tar abort, gjør det tidlig i svangerskapet. Aborter i andre og tredje trimester er ekstremt sjeldent, og da av helt spesielle årsaker, som fare for kvinnens liv eller sterkt misdannet foster. Restriktive lover tar avgjørelsene fra kvinner. Vi vil at kvinner selv skal bestemme.

sissel.henriksen@klassekampen.no

Onsdag 19. desember 2018
JULESTRID: Kan Donald Trumps lyssky forretningsimperium og valgkampanje tåle lyset fra USAs elite-aktorer?
Tirsdag 18. desember 2018
UTÅLMODIGE: De er lettet over enighet i Polen, men Klassekampens klima­panel er også skuffet over resultatet.
Mandag 17. desember 2018
HJEM IGJEN: Etter FNs klimatoppmøte i Katowice er det nå opp til hvert enkelt land å heve ambisjonene om utslippskutt.
Lørdag 15. desember 2018
VINNERSAK?: Kan en «Green New Deal» bli for Demokratene det «Make America Great Again» var for Donald Trump?
Fredag 14. desember 2018
TRØBBEL: De fleste land vil ikke heve sine klimaambisjoner. Forhandlingene under klimatoppmøtet i Polen er i ferd med å gå seg fast.
Torsdag 13. desember 2018
EU-BRÅK: Frankrikes president er på kollisjonskurs med EUs budsjettregler. Det vil ­Italias høyre­regjering utnytte.
Onsdag 12. desember 2018
MOT MAY: I den britiske opposisjonens rekker vokser kravet om mistillit mot regjeringen og omkamp om brexit. Opposisjonsleder Jeremy Corbyn nøler.
Tirsdag 11. desember 2018
HØYT SPILL: En ordkrig om FNs klimaforskning vekker harme og bekymring idet Polen-toppmøtet går inn i sin siste, avgjørende uke. Diplomatene jobber på spreng for å unngå tilbakeslag.
Mandag 10. desember 2018
SPRES: Mens De gule vestene fortsetter sine protester i Frankrike, sprer bevegelsen seg. – De har blåst liv i Basra-protester, sier irakisk analytiker.
Lørdag 8. desember 2018
GUL BØLGE: Ytre venstre i Frankrike får både ros og ris for sin støtte til De gule vestene. I dag ventes dramatiske ­demonstrasjoner.