Torsdag 27. september 2018
URO: – Vi må bare håpe at politikerne tar til vettet. Mange aviser vil ikke klare seg hvis de ikke får beholde inntektene fra papiravisa i noen år til, sier sjefredaktør Jan Inge Fardal i Sogn Avis. FOTO: ELI GROTLE, SOGN AVIS
«Vanskelig å forsvare» fortsatt omdeling av aviser på lørdager, ifølge Samferdselsdepartementet:
Lørdagsavis kan ryke
Undersak

Mange byttet utgivelsesdag

Av 109 medlemsaviser i Landslaget for lokalaviser (LLA), er det bare seks som fortsatt utgir avis på lørdager. Generalsekretær i LLA Rune Hetland forklarer nedgangen med at mange fådagersaviser fikk problemer da Kvikkas overtok utdelingen av lørdagsaviser for Posten for to år siden.

– Løsningen med Kvikkas var så komplisert og leveringen så dårlig i startfasen at mange sluttet å gi ut avis på lørdag, sier Hetland.

I stedet er fredagsavisa blitt den nye helgeavisa for mange avislesere. Men det er blitt vanskeligere å få ut også denne avisa i tide til abonnentene.

Etter at Posten slo sammen A- og B-post, må abonnenter som bor langt unna utgivelsesstedet, ofte vente til tirsdag eller onsdag før de får fredagsavisa.

Hetland håper at signalene fra Samferdselsdepartementet om å slutte å subsidiere utdeling av lørdagsaviser fra 2020 kan snus.

– Jeg tror at verken regjeringspartiene eller opposisjonen vil ta ansvar for at flere titalls aviser kan bli tatt livet av, sier Hetland.

– Vi må holde fast ved at Posten er en viktig del av samfunnets infrastruktur, og tenke mindre i kortsiktige samfunnsøkonomiske baner. I en overgangsfase må vi kunne bruke litt mer penger på å sikre avisenes overlevelse.

Jon Georg Dale
Fra 2020 kan Posten halvere antall omdelingsdager på hverdager. Lørdagsaviser kan forsvinne i dragsuget, frykter sjefredaktøren i Sogn Avis.

Medier

– På kort sikt vil det bli en katastrofe dersom vi ikke får gitt ut lørdags­avisa, sier ansvarlig redaktør Jan Inge Fardal i Sogn Avis.

I likhet med 60 andre norske lokalaviser har Sogn Avis over 30 prosent av opplaget distribuert med Postens budtjeneste.

Som Klassekampen har omtalt, frykter avisbransjen at Posten skal få tillatelse til å halvere antallet omdelings­dager til 2,5 i uka allerede fra 2020.

Da Posten sluttet med omdeling på lørdager i 2016, vedtok Stortinget å gi det privateide distribusjonsselskapet Kvikkas i Ålesund 90 millioner kroner i året for å sikre at lørdagsavisene fortsatt kommer ut til abonnenter som bor i grisgrendte områder over hele landet.

Men dersom det blir enda færre postdager, kan det se mørkt ut også for lørdagsavisa. I Samferdselsdepartementets høringsnotat til de kommende endringene i post­loven står det at de samme argumentene som ligger til grunn for å halvere posten på hverdager, også gjelder for lørdager.

«I en fremtid der omdeling av postsendinger til utleveringspostkassene bare skjer annenhver dag, og på sikt kanskje enda sjeldnere, er det vanskelig å forsvare at man bruker i størrelsesorden 100 mill. kr årlig på omdeling av aviser på lørdag til en svært begrenset del av befolkningen», skriver departementet, som vil vurdere om ordningen må avvikles eller endres fra 2020 eller 2021.

Fakta

Færre postdager:

• I 2016 overtok distribusjonsselskapet Kvikkas levering av lørdagsaviser, etter at Posten stanset sin lørdagsombæring.

• Posten leverer rundt 15 prosent av landets abonnementsaviser på hverdager, til husstander i grisgrendte strøk.

• Fra 2020 vil Posten kutte antall postdager til 2,5 dager i uka, i stedet for fem som i dag.

– Folk vil ha papiravisa

Sogn Avis utkommer fem dager i uka, med en ekstra fyldig helgeavis på lørdager. For å få ut avisene på hverdager til de 30 prosent av leserne som bor utenfor allfarvei, betaler avisa 2,7 millioner kroner i året til Posten.

For lørdagsavisa er prisen 3,90 kroner per eksemplar, som går til distribusjonsselskapet Kvikkas, eller Easy2Go, som selskapet heter i dag.

– Alle våre abonnenter har mulighet til å lese avisa digitalt. Likevel vil folk fortsatt ha papiravisa. Og sånn vil det fortsette å være en god stund til, sier Jan Inge Fardal i Sogn Avis.

– Hva gjør dere dersom avisdistribusjonen blir rammet både på hverdager og lørdag?

– Vi kommer nok ikke til å gå dukken, men det blir noe helt annet enn det våre lesere er vant til i dag. Og vi vil ikke lenger klare å dekke så stort område som vi gjør i dag, som er åtte kommuner til sammen.

Fardal etterlyser en helt annen holdning hos politikerne på Stortinget til hva som bør inngå i Postens samfunnsansvar.

– Posten skal vel ikke avvikles selv om brevvolumet går ned? Dersom Posten skal fortsette å eksistere, så må man finne en løsning for å opprettholde tilbudet med post­ombæring til hele befolkningen, sier han.

Har ikke fått noen signaler

I alt 78 avistitler og 54.000 eksemplarer blir i dag distribuert på lørdager med bud fra Easy2Go. I sommer ble avtalen med staten fornyet etter at Easy2Go var eneste søker i anbudskonkurransen. Den nye avtalen løper fra november til utgangen av 2019, med en opsjon på å fortsette ut 2020.

Daglig leder i Easy2Go Stig Kleive har ikke fått noen signaler om at oppdraget ikke vil bli fornyet etter at avtaleperioden er utløpt.

– Vi skal selvsagt levere i tråd med opsjonen dersom Samferdselsdepartementet ønsker det, sier Kleive.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) viser til at den nåværende avtalen om statlig kompensasjon for utdeling av lørdagsaviser er forankret i Stortingets vedtak.

– Jeg ser ingen grunn til å ta en ny diskusjon om dette nå, sier Dale.

– Men hva skjer når den nåværende avtalen løper ut neste år?

– Vi tar én periode om gangen. Men hvordan dette skal håndteres framover er noe av det vi må finne ut av i dialog med mediebransjen og Kulturdepartementet.

jonas.braekke@klassekampen.no

Onsdag 12. desember 2018
Finnmark fylkeskommune vil erstatte skolebibliotekarene med elevvakter og chatte­tjenester. Nå frykter Bibliotekforeningen at dette er starten på en ny trend.
Tirsdag 11. desember 2018
I medienes dekning av selvmord blir helsevesenet ofte utpekt som syndebukker, mener psykiatrisk sykepleier Rita Småvik. Hun frykter at det kan gjøre forebygging vanskeligere.
Mandag 10. desember 2018
MDG-politiker og forfatter Eivind Trædal har fått politiske motstandere på døra. Han mener grensa for aktivisme, også den kunstneriske, går ved dørstokken til folks privatliv.
Lørdag 8. desember 2018
Tilhengerne kaller det en revolusjon. Eks-statsråd Gudmund Hernes kaller det tøv. Hva handler moteordet «dybdelæring» om – dypest sett?
Fredag 7. desember 2018
TV 2 har innført ny instruks for omtale av selvmord. – Vi i mediene har medvirket til å skape tabuet rundt selvmord, sier nyhetsredaktør.
Torsdag 6. desember 2018
Regjeringens ønske om å lage stadig større museumsenheter kan svekke det lokale engasjementet ved småmuseene. Det frykter styreleder ved veterantoget Tertitten i Sørumsand.
Onsdag 5. desember 2018
Mannlige kunstnere står for hele 94 prosent av salgsinntektene i det norske andrehåndsmarkedet. Kunstner Lotte Konow Lund mener Nasjonalmuseet må ta sin del av ansvaret.
Tirsdag 4. desember 2018
Forrige runde med sammenslå­inger førte til opprør i Museums-­Norge. Nå varsler kulturminister Trine Skei Grande (V) en ny reform, hvor antallet museer skal ned fra 60 til 25–30.
Mandag 3. desember 2018
For to uker siden fikk de ansatte i Morgenbladet beskjed om at redaksjonssjefen slutter på dagen. I et brev til styret uttrykker klubben dyp bekymring for avisas framtid.
Lørdag 1. desember 2018
Demian Vitanzas bok om en fremmed­kriger skulle kanskje ikke vært gitt ut som en roman, mener Ane Farsethås.