Mandag 24. september 2018
REDUSERT: Anne Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel mener at omsorgsbransjen har vist at de selv kan regulere bruken av konsulenter. Foto: Christopher Olssøn
Andelen konsulenter i NHOs del av omsorgsbransjen ned 40 prosent på ett år, ifølge NHO:
Kutter ut konsulentene
Undersak

Tar mye av æren for nedgangen

Aleris Ungplan har vært skyte­skive for mye av kritikken om urettmessig konsulentbruk, men direktør Erik Sandøy mener de skal ha mye av æren for at andelen konsulenter er på vei ned.

– Dette er noe vi har gått i bresjen for de siste årene. Nå ser vi at utviklingen går riktig vei, sier Sandøy.

Han forklarer at noe av utfordringen for selskapene i omsorgsbransjen har vært uklare grenser for hvilke oppgaver en konsulent kan gjøre, før den skal regnes som en fast ansatt. I 2016 måtte Aleris Ungplan og BOI betale 17 millioner til Skatt Øst i et forlik etter at skattemyndighetene slo fast at en rekke konsulenter i realiteten var fast ansatt.

– Etter forliket tok vi et bransjemessig initiativ for å gjøre noe med konsulentspørsmålet, sier Sandøy.

Selskapet oppgir i dag å ha rundt 350 konsulenter i psykisk omsorg, mot 650 i fjor. Det tilsvarer en andel på mellom 20 og 25 prosent.

– Da BOI startet i 2000, var konsulentandelen 100 prosent. Da Aleris Ungplan tok over selskapet i 2007, var den fortsatt på 85 prosent. Dette er noe vi har jobbet systematisk med over lang tid.

Sandøy er klar på at selskapet kommer til å fortsette å bruke konsulenter og mener en andel på 20 prosent er hensiktsmessig for å sikre fleksibilitet for brukerne.

NED: Kommersielle velferdsbedrifter i NHO kaster ut konsulenter. Fra 2017 til 2018 sank konsulentandelen i psykisk helsevern fra 38 til 22 prosent, viser NHOs egne tall.

arbeidsliv

26 medlemmer av Fagforbundet har gått til kollektivt søksmål mot omsorgsgiganten Aleris. De mener selskapet har tjent stort på å leie dem inn som selvstendig næringsdrivende konsulenter mens de i realiteten har vært fast ansatte.

Søksmålet har rettet søkelyset mot private velferdsselskapers bruk av innleide konsulenter, som er unntatt arbeidsmiljøloven, for å drifte omsorgstjenester. Arbeiderpartiet, SV og Rødt har tatt til orde for å stanse konsulentbruken i omsorgsbransjen.

NHO Service og Handel har gått gjennom medlemsbedriftenes konsulentbruk. Nå legger de fram tall de mener beviser at bransjen selv har kontroll på problemet.

Fakta

Konsulentbruk:

• Aleris er et av de største skandinaviske velferdskonsernene, med avdelinger i Norge, Sverige og Danmark.

• 26 konsulenter i Aleris Ungplan har gått til sak fordi de mener selskapet urettmessig har leid dem inn som konsulenter heller enn fast ansatte.

• Selvstendig næringsdrivende konsulenter er unntatt arbeidsmiljøloven og kan dermed jobbe langt utover det som er lovlig for faste ansatte.

Stor reduksjon

– Tallene viser det vi har sagt hele tida. Bransjen har på eget initiativ gjort store endringer i konsulentbruken det siste året, sier Anne Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Alle NHOs medlemsbedrifter i de delene av omsorgssektoren hvor man mistenker konsulentbruk, er bedt rapportere inn konsulentbruk for de siste fire årene. Områdene som undersøkt er barnevern, psykisk helse og omsorg og brukerstyrt personlig, assistanse. Tallgrunnlaget omfatter 4378 årsverk – 95 prosent av medlemsbedriftens årsverk innen disse bransjene.

Psykisk problem

Undersøkelsen viser at:

22 prosent av alle stillinger i psykisk omsorg er konsulenter.

3 prosent innen barnevern.

0,1 prosent i brukerstyrt assistanse.

Konsulentbruken er altså hovedsakelig konsentrert til psykisk helsevern, men også her er tallene på vei ned, ifølge NHO. Fra 2017 til 2018 har andelen konsulenter blitt redusert med 16 prosentpoeng fra 38 prosent til dagens 22 prosent.

NHOs undersøkelse har ikke regnet med eventuell innleie av konsulenter fra bemanningsbyrå. NHO er likevel sikre på at funnene i undersøkelsen reflekterer en reell utvikling i bransjen.

– For oss framstår det merkelig at Fagforbundet kaster seg på denne problemstillingen, lenge etter at bransjen på egen hånd har tatt grep, sier Kaltenborn.

Hun er opptatt av å understreke at de ikke har en nullvisjon for konsulentbruk.

– I lys av alt som har skjedd rundt Aleris og Fagforbundet, kan man få inntrykk av at det er galt å bruke konsulenter. Det er det ikke. Mange arbeidstakere ønsker denne tilknytningen, og det gir en verdifull fleksibilitet som er viktig for tilbudet til brukerne, sier Kaltenborn.

Slipper ikke taket

– Vi tar inn over oss tallene fra arbeidsgiverne, men ofte kommer høyresida og NHO Service og Handel med tall for å skape inntrykk av at noe ikke er et problem, sier Arild Grande, arbeidslivspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Han er klar på at Ap ikke vil slippe problemstillingen, selv om NHO rapporterer om reduksjon i konsulentbruken.

– Pilene peker i litt ulike retninger i ulike deler av arbeidslivet, men vi får signaler fra arbeidstakere om et arbeidsliv med mer uforutsigbarhet, løsarbeid og utrygghet. Derfor har vi satt i gang en opprydningsaksjon for å sikre hele faste stillinger skal være regelen i arbeidslivet, sier Grande.

jos@klassekampen.no

Mandag 30. mars 2020
DEBATT: Velferdsstatsforkjemper Linn Herning advarer mot å prioritere korona­tiltak over ressurssvake grupper. Hun ber venstresida våkne.
Lørdag 28. mars 2020
MØRKT: Koronakrisa kan gi rekordmange konkurser i år. Nå åpner staten lommeboka og vil gi direkte pengestøtte til bedrifter som er rammet.
Fredag 27. mars 2020
SPOR: FHI lager en app som skal gjøre det lettere å spore koronasmitten i Norge. Men i motsetning til i Sør- Korea blir det frivillig å delta.
Torsdag 26. mars 2020
MØRKT: Trysil ligger øde. Fiske­mottaket i Hasvik er tomt for fisk. I Ullensaker forsvinner jobbene når flyene slutter å gå. Men smelteovnene i Høyanger holder koken.
Tirsdag 24. mars 2020
DEPRESJON: Norge har like høy arbeidsledighet som under depresjonen på 1930-tallet. Økonomene tror de midlertidige smitteverntiltakene får langvarige konsekvenser.
Mandag 23. mars 2020
BEREDSKAP: I fjor importerte Norge 61 prosent av alt matkorn. Samtidig har vi lagt ned beredskapslagrene for korn. Det gjør oss sårbare.
Lørdag 21. mars 2020
SKEPTISK: I dag får justisminister Monica Mæland trolig fullmakt til å overstyre Stortinget. Det skremmer mannen som hadde jobben hennes inntil 2018.
Fredag 20. mars 2020
KRITISK: Eivind Smith, en av landets fremste jurister på grunnlovsrett, mener den nye kriseloven ikke sikrer Stortinget nok kontroll.
Torsdag 19. mars 2020
OMSTILLING: SV vil bruke koronakrisa og oljepris­fallet til å omstille norsk industri. – Det er en tid for alt, svarer Arbeiderpartiet.
Onsdag 18. mars 2020
NEI: Opposisjonen vil stanse årets utbytte i kriserammede selskaper, og får støtte fra Frp. Sylvi Listhaug vil ikke gi statlig krisehjelp til selskaper som tar ut utbytte i år.