Mandag 24. september 2018
REDUSERT: Anne Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel mener at omsorgsbransjen har vist at de selv kan regulere bruken av konsulenter. Foto: Christopher Olssøn
Andelen konsulenter i NHOs del av omsorgsbransjen ned 40 prosent på ett år, ifølge NHO:
Kutter ut konsulentene
Undersak

Tar mye av æren for nedgangen

Aleris Ungplan har vært skyte­skive for mye av kritikken om urettmessig konsulentbruk, men direktør Erik Sandøy mener de skal ha mye av æren for at andelen konsulenter er på vei ned.

– Dette er noe vi har gått i bresjen for de siste årene. Nå ser vi at utviklingen går riktig vei, sier Sandøy.

Han forklarer at noe av utfordringen for selskapene i omsorgsbransjen har vært uklare grenser for hvilke oppgaver en konsulent kan gjøre, før den skal regnes som en fast ansatt. I 2016 måtte Aleris Ungplan og BOI betale 17 millioner til Skatt Øst i et forlik etter at skattemyndighetene slo fast at en rekke konsulenter i realiteten var fast ansatt.

– Etter forliket tok vi et bransjemessig initiativ for å gjøre noe med konsulentspørsmålet, sier Sandøy.

Selskapet oppgir i dag å ha rundt 350 konsulenter i psykisk omsorg, mot 650 i fjor. Det tilsvarer en andel på mellom 20 og 25 prosent.

– Da BOI startet i 2000, var konsulentandelen 100 prosent. Da Aleris Ungplan tok over selskapet i 2007, var den fortsatt på 85 prosent. Dette er noe vi har jobbet systematisk med over lang tid.

Sandøy er klar på at selskapet kommer til å fortsette å bruke konsulenter og mener en andel på 20 prosent er hensiktsmessig for å sikre fleksibilitet for brukerne.

NED: Kommersielle velferdsbedrifter i NHO kaster ut konsulenter. Fra 2017 til 2018 sank konsulentandelen i psykisk helsevern fra 38 til 22 prosent, viser NHOs egne tall.

arbeidsliv

26 medlemmer av Fagforbundet har gått til kollektivt søksmål mot omsorgsgiganten Aleris. De mener selskapet har tjent stort på å leie dem inn som selvstendig næringsdrivende konsulenter mens de i realiteten har vært fast ansatte.

Søksmålet har rettet søkelyset mot private velferdsselskapers bruk av innleide konsulenter, som er unntatt arbeidsmiljøloven, for å drifte omsorgstjenester. Arbeiderpartiet, SV og Rødt har tatt til orde for å stanse konsulentbruken i omsorgsbransjen.

NHO Service og Handel har gått gjennom medlemsbedriftenes konsulentbruk. Nå legger de fram tall de mener beviser at bransjen selv har kontroll på problemet.

Fakta

Konsulentbruk:

• Aleris er et av de største skandinaviske velferdskonsernene, med avdelinger i Norge, Sverige og Danmark.

• 26 konsulenter i Aleris Ungplan har gått til sak fordi de mener selskapet urettmessig har leid dem inn som konsulenter heller enn fast ansatte.

• Selvstendig næringsdrivende konsulenter er unntatt arbeidsmiljøloven og kan dermed jobbe langt utover det som er lovlig for faste ansatte.

Stor reduksjon

– Tallene viser det vi har sagt hele tida. Bransjen har på eget initiativ gjort store endringer i konsulentbruken det siste året, sier Anne Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Alle NHOs medlemsbedrifter i de delene av omsorgssektoren hvor man mistenker konsulentbruk, er bedt rapportere inn konsulentbruk for de siste fire årene. Områdene som undersøkt er barnevern, psykisk helse og omsorg og brukerstyrt personlig, assistanse. Tallgrunnlaget omfatter 4378 årsverk – 95 prosent av medlemsbedriftens årsverk innen disse bransjene.

Psykisk problem

Undersøkelsen viser at:

22 prosent av alle stillinger i psykisk omsorg er konsulenter.

3 prosent innen barnevern.

0,1 prosent i brukerstyrt assistanse.

Konsulentbruken er altså hovedsakelig konsentrert til psykisk helsevern, men også her er tallene på vei ned, ifølge NHO. Fra 2017 til 2018 har andelen konsulenter blitt redusert med 16 prosentpoeng fra 38 prosent til dagens 22 prosent.

NHOs undersøkelse har ikke regnet med eventuell innleie av konsulenter fra bemanningsbyrå. NHO er likevel sikre på at funnene i undersøkelsen reflekterer en reell utvikling i bransjen.

– For oss framstår det merkelig at Fagforbundet kaster seg på denne problemstillingen, lenge etter at bransjen på egen hånd har tatt grep, sier Kaltenborn.

Hun er opptatt av å understreke at de ikke har en nullvisjon for konsulentbruk.

– I lys av alt som har skjedd rundt Aleris og Fagforbundet, kan man få inntrykk av at det er galt å bruke konsulenter. Det er det ikke. Mange arbeidstakere ønsker denne tilknytningen, og det gir en verdifull fleksibilitet som er viktig for tilbudet til brukerne, sier Kaltenborn.

Slipper ikke taket

– Vi tar inn over oss tallene fra arbeidsgiverne, men ofte kommer høyresida og NHO Service og Handel med tall for å skape inntrykk av at noe ikke er et problem, sier Arild Grande, arbeidslivspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Han er klar på at Ap ikke vil slippe problemstillingen, selv om NHO rapporterer om reduksjon i konsulentbruken.

– Pilene peker i litt ulike retninger i ulike deler av arbeidslivet, men vi får signaler fra arbeidstakere om et arbeidsliv med mer uforutsigbarhet, løsarbeid og utrygghet. Derfor har vi satt i gang en opprydningsaksjon for å sikre hele faste stillinger skal være regelen i arbeidslivet, sier Grande.

jos@klassekampen.no

Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.
Fredag 7. desember 2018
VERPESJUKE: Regjeringen har satt ned en egen arbeids­gruppe for å få norske kvinner til å føde flere barn. MDG mener befolkningsvekst bør komme gjennom innvandring.
Torsdag 6. desember 2018
PROFIL: Unge Venstre-leiar ­Sondre Hansmark seier Abid Raja er blant dei einaste som profilerer Venstre sin eigen politikk.
Onsdag 5. desember 2018
UHOLDBART: Elin Ørjasæter slakter Trine Skei Grandes lederstil etter at partilederen anklaget partifelle for å være illojal.
Tirsdag 4. desember 2018
RAUDE BYAR: Norske storbyar ligg an til å halde på sine Ap-ordførarar etter kommunevalet i 2019. I Bergen og Tromsø slit høgresida med alternativet.
Mandag 3. desember 2018
SENTRUMSSTENGT: Ny måling viser rødgrønt flertall i Bergen. Nå ber SVs Oddny Miljeteig Ap om å «lese skriften på veggen» og velge SV foran sentrum.
Lørdag 1. desember 2018
UT: Dei er avhengige av selja mangan til stålprodusentar i heile EU, men slår likevel ikkje nokon stålring om EØS-avtalen. Eramet Norway er open for å greia ut eit alternativ til EØS.