Mandag 24. september 2018
DIGITAL FRAMTID? Kulturminister Trine Skei Grande (V) har ingen klar løsning for avisene som frykter konsekvensene av kutt i postdager.Foto: Anniken C. Mohr
Arbeiderpartiet på Stortinget støtter Postens ønske om å halvere antall postdager allerede fra 2020:
Ap kan sikre kutt i Posten
Undersak

Kulturministeren vil ha mer fakta på bordet

Kulturminister Trine Skei Grande (V) sier at hun har en god dialog med Samferdselsdepartementet om hvordan mediemangfoldet skal ­opprettholdes samtidig som postvolumet går kraftig ned.

– Kan du berolige dem som nå er bekymret for avisdød?

– Jeg ser ikke for meg noen politiske grep vi kan ta for å få opp omfanget av post som sendes. Men vi må se på hvordan vi skal legge til rette for mediemangfoldet med de virkemidlene vi har. Vi har ikke noen løsning på det ennå, men det jobber vi veldig med å finne, sier Grande.

Hun viser til at regjeringen opprettet en innovasjonspott på 7 millioner kroner i fjor som mediebedrifter kan søke på.

– Denne potten er spesielt laget for å nå mindre lokalmedier som ikke har den samme kraften som Schibsted til å foreta et digitalt ­skifte, og vi er spent på hvilke søknader som kommer. Det er mange elementer vi kan se på framover, blant annet å legge til rette for digital distribusjon, sier hun.

Lørdag sa redaktør Bengt Flaten i Fjordingen til Klassekampen at avisleserne fortsatt vil ha papir. Blant hans abonnenter er det bare 20 prosent som har et heldigitalt abonnement.

– Lar det seg gjøre å få alle som i dag holder papiraviser til å bli digitale abonnenter?

– Ja, det tror jeg. Spørsmålet er hvor fort det kan skje.

Grande forteller at hun har fått tilbakemelding fra avisene om at postendringen kommer veldig tidlig med tanke på omlegging til digitale løsninger. Nå vil hun ha mer fakta på bordet om hvilke følger en overgang til 2,5 postdager i uka vil få.

– Samferdselsministeren sier at konsekvensene av forslaget er ferdig utredet?

– Det er utredet fra Postens synspunkt, men det står igjen en del spørsmål når det gjelder følgene for mediene. Det opereres med forskjellige tall når det gjelder hvilke aviser dette går utover, og vi må vite mer om dette for å se på hvilke avbøtende tiltak som kan fungere, sier statsråden.

Lørdag skrev Klassekampen at kuttet vil ramme svært ulikt: I Sogn og Fjordane deler Posten ut nesten halvparten av fylkets papiraviser.

– Kan det være aktuelt å opprettholde distribusjonen i distriktene og bare gå ned i postdager i tettbygde strøk?

– Det har vi ikke sett noe på, sier kulturministeren.

Øystein Langholm Hansen (Ap)
Arbeiderpartiet støtter Postens ønske om å halvere antall postdager. Men verken partiet eller kulturminister Trine Skei Grande (V) har noen klar løsning for avisene.

medier

Nordmenn sender stadig færre brev og pakker med Postens bud. Postens ledelse har gjort det klart at den ønsker å gå ned til 2,5 omdelingsdager i uka, i stedet for hver dag fra mandag til fredag som i dag.

Dette vil i så fall kunne gi staten 500 millioner kroner i besparelser allerede fra 2020.

Øystein Langholm Hansen, Arbeiderpartiets saksansvarlige for Posten, sier at regjeringen vil få støtte fra Ap dersom den som signalisert foreslår å redusere antall postomdelingsdager til 2,5 i uka.

– Ja, det vil den få. Men vi jobber fortsatt med denne saken i komiteen nå, blant annet for å finne avbøtende tiltak for mediesektoren. Vi ser at det kan gi utfordringer for den offentlige debatten.

Fakta

Færre postdager:

• Posten ønsker å kutte antall postdager til 2,5 dager i uka i gjennomsnitt for hele landet fra 2020, i stedet for fem som i dag.

• Regjeringen vil trolig legge fram sitt forslag til endringer i Postloven i løpet av høsten.

• I dag blir 15 prosent av det totale papiravis­opplaget på hverdager distribuert med Postens bud.

• 18 aviser får over 70 prosent av papir­opplaget sitt distribuert via Posten, viser en oversikt fra Mediebedriftenes Landsforening.

– Kan ikke utsette lenger

Klassekampen har de siste dagene forsøkt å få svar fra de ansvarlige politikerne på Stortinget om hvordan de vil stille seg dersom regjeringen legger fram et forslag om 2,5 postomdelingsdager fra 2020.

Av de rødgrønne partiene har SV vist motstand til Postens ønske om å gå fort fram.

– Som forslaget ligger nå så kan vi ikke godta det. Det virker som om Samferdselsdepartementet ikke aner rekkevidden av konsekvensene dette vil få for landets mediehus og for mangfoldet av aviser. Det er derfor helt nødvendig å få et alternativ på bordet for disse før vi kan redusere postomdelingsdager, sier SVs mediepolitiske talsperson Freddy André Øvstegård.

Men dersom Ap velger å stille seg på samme side som regjeringspartiene, vil Posten være sikret flertall på Stortinget. Hansen viser til at brevvolumet som Posten distribuerer faller i raskt tempo fra år til år, og at det er en grense for hvor mye staten kan betale for å bøte på sviktende etterspørsel.

– Så de som abonnerer på papiravisa og som vil bli rammet av omleggingen, må stålsette seg på å bli digitale?

– Ja, de er dessverre nødt til det. Jeg er papiravismann jeg også. Selv om utdelingen av aviser i min hjemby Stavanger ikke vil bli rammet av denne omleggingen, så forstår jeg hvor viktig det er for mange å få papiravisa med posten. Men vi kan ikke utsette dette ­særlig lenger og må derfor gi Posten mulighet til å omstille seg i tide før 2020.

Prater med pensjonistene

Både Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet arbeider med å finne såkalte avbøtende tiltak for mediebransjen, før regjeringen legger fram sitt forslag om lovendring senere i høst.

Et alternativ som mediebransjen ønsker at regjeringen skal se nærmere på, er å opprettholde fem dagers postomdeling i distriktene. Til gjengjeld kan Posten gå ned til 2,5 eller kanskje bare én dag i uka i tettbebygde strøk, hvor mediene har egne distribusjonsnettverk.

Forslaget om 2,5 dager bare i byene er av Copenhagen Economics anslått å gi bare 150 millioner kroner i besparelse for staten fra 2020, mot 500 millioner dersom hele landet får post 2,5 dager i uka.

Hansen mener mye kan gjøres med tilrettelegging for brukere som ikke mestrer internett eller har tilgang til bredbånd.

– Vi har en god del penger som vi prioriterer for å bygge ut fibernett for områder i landet hvor det fortsatt ikke finnes slik tilgang, sier Hansen, som legger til at Aps fraksjon også har samtaler med flere organisasjoner og foreninger som kan bistå.

– Vi har hatt samtaler blant annet med Pensjonistforbundet og ser også på om hjemmehjelptjenesten kan benyttes til å ta med seg posten, for dem som ikke kommer seg ut ved egen hjelp. En annen mulighet er å installere flere postbokser i butikker som har såkalt Post i butikk, sier han.

kultur@klassekampen.no

Onsdag 12. desember 2018
Finnmark fylkeskommune vil erstatte skolebibliotekarene med elevvakter og chatte­tjenester. Nå frykter Bibliotekforeningen at dette er starten på en ny trend.
Tirsdag 11. desember 2018
I medienes dekning av selvmord blir helsevesenet ofte utpekt som syndebukker, mener psykiatrisk sykepleier Rita Småvik. Hun frykter at det kan gjøre forebygging vanskeligere.
Mandag 10. desember 2018
MDG-politiker og forfatter Eivind Trædal har fått politiske motstandere på døra. Han mener grensa for aktivisme, også den kunstneriske, går ved dørstokken til folks privatliv.
Lørdag 8. desember 2018
Tilhengerne kaller det en revolusjon. Eks-statsråd Gudmund Hernes kaller det tøv. Hva handler moteordet «dybdelæring» om – dypest sett?
Fredag 7. desember 2018
TV 2 har innført ny instruks for omtale av selvmord. – Vi i mediene har medvirket til å skape tabuet rundt selvmord, sier nyhetsredaktør.
Torsdag 6. desember 2018
Regjeringens ønske om å lage stadig større museumsenheter kan svekke det lokale engasjementet ved småmuseene. Det frykter styreleder ved veterantoget Tertitten i Sørumsand.
Onsdag 5. desember 2018
Mannlige kunstnere står for hele 94 prosent av salgsinntektene i det norske andrehåndsmarkedet. Kunstner Lotte Konow Lund mener Nasjonalmuseet må ta sin del av ansvaret.
Tirsdag 4. desember 2018
Forrige runde med sammenslå­inger førte til opprør i Museums-­Norge. Nå varsler kulturminister Trine Skei Grande (V) en ny reform, hvor antallet museer skal ned fra 60 til 25–30.
Mandag 3. desember 2018
For to uker siden fikk de ansatte i Morgenbladet beskjed om at redaksjonssjefen slutter på dagen. I et brev til styret uttrykker klubben dyp bekymring for avisas framtid.
Lørdag 1. desember 2018
Demian Vitanzas bok om en fremmed­kriger skulle kanskje ikke vært gitt ut som en roman, mener Ane Farsethås.