Torsdag 20. september 2018
Mye og lite

• I en kortleder mandag gjengir Dagens Næringsliv et regnestykke Finansdepartementet har gjort på vegne av Høyre-politiker Heidi Nordby Lunde om hvor mye penger Norge ville spart med sykefravær på svensk nivå. Svaret er ti milliarder. «Helt sykt mye», legger avisa tørrvittig til. Men er ti milliarder kroner egentlig «helt sykt mye» i en stat som vår? Det norske statsbudsjettet var i fjor på 1325 milliarder kroner. Høyre/Frp-regjeringen har i løpet av de fire siste årene gjennomført skatteletter for 22 milliarder kroner. Også i privat eie finnes det en del milliarder i Norge. De 400 rikeste og deres familier kontrollerer ifølge Kapital verdier for til sammen 1174 milliarder. Én enkelt spekulant sløste forrige uke bort mellom to og tre milliarder på høyrisiko-veddemål på kraftbørsen. Satt i denne sammenhengen, framstår slett ikke ti milliarder kroner som «helt sykt mye» penger.

• Hva som er mye, og hva som er lite, kommer an på øyet som ser. Da flere partier i sommer foreslo å doble barnetrygden for å hjelpe fattige familier, sa Høyres Tage Pettersen at 14 milliarder kroner var «svimlende mye». Men hvis 14 milliarder er «svimlende» mye, så kan ikke 22 milliarder være «moderate skattekutt», slik det heter i Høyres program. Tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet synes det er «ytterst selsomt» at det «lille politikkområdet» formuesskatten, som bare legger beslag på 0,5 prosent av statsbudsjettet «skal vekke så stor interesse i pressen». Den «lille» formuesskatten som det er «ytterst selsomt» at får så mye oppmerksomhet gir oss inntekter på 14 milliarder kroner (etter å ha blitt kuttet med fem milliarder forrige periode). Det er nøyaktig like mye som Clemets partifelle Tage Pettersen mener er «svimlende mye» når det er snakk om barnetrygden.

• Denne uka advarte Siv Jensen oss mot å «stirre oss blinde på tall». Hun har et poeng. Om ti milliarder er mye eller lite, er ikke et numerisk, men et politisk spørsmål. På høyresida kan det synes som om at beløp er «sykt» eller «svimlende» store når de skal gå til syke, fattige eller arbeidsløse, mens de samme beløpene blir for peanøtter å regne når de deles ut til landets rikeste.

Fredag 13. desember 2019
• Til alle tider har sosieteten fått uforholdsmessig stor plass i den offentlige bevissthet. Livet til de rike og berømte får brei omtale, og framveksten av sosiale medier har ikke akkurat gjort dekningen mindre: Nå publiserer nettaviser...
Torsdag 12. desember 2019
• I dag går britene til et valg landets tabloider har døpt «brexmas elections» fordi spørsmålet om EU-medlemskap har en så sentral posisjon i en valgkamp rett oppunder jul. De britiske tabloidene er ellers omtrent akkurat så hardt vinklet...
Onsdag 11. desember 2019
• Sveriges regjering unngikk med nød og neppe en større krise denne uka, etter at Vänsterpartiet i går trakk mistillitsforslaget mot sosialdemokratenes arbeidsmarkeds­minister Eva Nordmark. Mis­tilliten ble fremmet sammen med Moderaterna,...
Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...