Tirsdag 18. september 2018
Delt fritid

• Mer enn hvert fjerde barn i Norge, 27 prosent, er ikke med på organiserte fritidsaktiviteter. Det er en økning på 7 prosentpoeng på fem år, viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført på vegne av DNB, gjengitt i blant annet Vårt Land i går. Det er i og for seg ikke et mål i seg selv at alle barn skal spille i korps eller drive med fotball, men undersøkelsen viser at foreldrenes økonomi har mye å si for barnas deltakelse. Jo høyere inntekt foreldrene har, desto flere aktiviteter driver barna med. Det er altså barn fra familier med dårligere råd som ikke er med, og det er ikke så rart: Prisen på fritidsaktiviteter skyter i været, til tross for storstilt frivillig innsats fra foreldre og nærmiljø. I snitt bruker barnefamilier i dag 10.000 kroner på barnas fritids­aktiviteter. Fotball, håndball, svømming, korps og ishockey koster hver for seg flere tusen kroner i året, viser en oversikt VG lagde for tre år siden. I tillegg kommer utstyr og turneringer.

• Tallene må ses i sammenheng med at ulikhetene i Norge har økt de siste årene. Det er som det står i Matteusevangeliet: «For den som har, skal få, og det i overflod.» Familier med høy inntekt har i dag både stor lønnsvekst og får fordeler av de siste års kutt i formues­beskatningen. De som tjener minst, har på sin side lavest lønnsvekst. Vi vet også litt om hvem lavinntektsfamiliene er. Mange består av foreldre som er eneforsørgere eller står uten jobb, og omtrent halvparten av familiene Nav regner som lavinntektsfamilier, har innvandrerbakgrunn. I Navs rapport «Fattigdom og levekår i Norge» fra 2017 går det fram at det er store regionale forskjeller i forekomsten av lavinntekt i barnefamilier. Andelen er høyest i Oslo, hvor vi også finner noen av landets dyreste fritidsaktiviteter. I fjor tok Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) opp temaet med Norges Fotballforbund, men lite skjer. I stedet fortsetter idretten med kostbar og tidkrevende talentutvikling. Idrett og andre fritidsaktiviteter kan være gode arenaer for integrering, men det forutsetter at alle har muligheten til å bli med. I stedet ser vi at et økonomisk skille, som også følger foreldrenes landbakgrunn, avgjør hvem som får være med og ikke.

Onsdag 12. desember 2018
• Den som vet hvordan pølser lages og anbudsprosesser går for seg, får aldri en rolig natts søvn igjen. I høst har flere aviser sett nærmere på bakgrunnen for at britiske Go-Ahead vant anbudet på...
Tirsdag 11. desember 2018
• Hvordan redde Europa fra EU-kritiske populister? Blant dem som har forsøkt å svare på det spørsmålet, er Frankrikes president Emmanuel Macron. Han kom til makten med en ambisiøs reformplan for unionen, som skulle sikre økonomisk stabilitet...
Mandag 10. desember 2018
• «Kanskje må vi søke i genene for å finne svar på Solvangs oppførsel i disse debattene.» Setningen er hentet ut av en klage til Kringkastingsrådet på programleder for NRKs «Debatten» Fredrik Solvang. Solvang og andre profilerte journalister...
Lørdag 8. desember 2018
• Natt til fredag ble justisminister Tor Mikkel Waras hus og bil tagget ned med hakekors og ordet rasist. I tillegg ble bilens bensintank forsøkt påtent. Den ansvarlige er i skrivende stund ikke tatt, og både politi og justisministeren selv...
Fredag 7. desember 2018
• Tirsdag denne uka inviterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forskere, LO og NHO til frokostmøte om organisert arbeidsliv. Statsråden fra Høyre ønsket innspill til hvordan Norge kan stanse fallet i antall organiserte i...
Torsdag 6. desember 2018
• Det er uenighet innad i regjeringen om hvorvidt Norge skal signere FNs nye migrasjonsavtale, som i norsk oversettelse har fått navnet «Global plattform om trygg, velordnet og regulær migrasjon». Mens Venstre og Høyre er klare for å signere...
Onsdag 5. desember 2018
• De siste to ukene har mange hundre tusen franskmenn tatt til gatene i protestbølgen mot høye levekostnader og en varslet avgiftsøkning på drivstoff og strøm. Grasrotbevegelsen bak opprøret har fått navnet «De gule vestene», etter...
Tirsdag 4. desember 2018
• Avisa Nationen fyller 100 år og feiret i går seg selv med en stor jubileumsavis. I den forteller sjefredaktør Irene Halvorsen om grunnlaget for avisa: Forankret i norske lokalsamfunn, men med blikket vendt mot verden. Det er særlig synlig...
Mandag 3. desember 2018
• I dag starter FNs klimakonferanse i Katowice i Polen. Der samles verdens land for å komme et skritt nærmere en løsning på klimakrisa. Forhandlingene i Polen skal følge opp Parisavtalen, som ble inngått i desember 2015. Den sier at vi må...
Lørdag 1. desember 2018
• Klassekampen har denne uka skrevet om forslaget til nye læreplaner i grunnskolen som i disse dager er ute på høring. Kritikken har særlig dreid seg om at historie har blitt tonet kraftig ned til fordel for et nåtidsperspektiv. Tanken er at...