Lørdag 15. september 2018
Utenfor debatten
FORSKEREN: Den akademiske superstjerna Göran Therborn er ingen optimist, men tror på folkeopplysning. FOTO: FRA FORLAGET
Samfunn: Der noen ber om ros for å kalle en spade for en spade, kaller Göran Therborn en klasse for en klasse.

ANMELDELSE

Det er all grunn til å advare mot svenske tilstander, det viste søndagens valg. Selv sammenliknet med Norge holder våre naboer seg med sosial ulikhet og skole- og helseprivatisering som ville rørt Frp til tårer. Dessuten er både senterpartister og kristeligdemokrater trygt plassert i høyrealliansen.

Når vi nå har så mye kunnskap om det svenske samfunnet, er det takket være katalys.org, et kraftsenter med forbindelser til fagbevegelsen. Deres mange rapporter om klasse og makt, alle spekket med store datamengder og fornuftige spørsmål, ligger til grunn for «Kapitalet, överheten och alla vi andra». Det er en kortfattet, lærerik og spenstig framstilling i et normalt menneskespråk, det er en bragd.

Boka er ført i pennen av Göran Therborn, som internasjonalt er en slags akademisk superstjerne. Helt sida 1960-tallet har han undersøkt samfunnsendringer, klassemotsetninger og ulikhet, godt hjulpet av begreper og analysemåter med marxistisk forankring. Og med sine globale forskningserfaringer er han som få andre i stand til å sammenlikne, sammenfatte og se sammenhenger.

Forfatteren ser selv ut til å være overrasket over de dramatiske vendingene i klasse- og maktstrukturene fra 1980 til i dag. Det er ikke noe vakkert syn vi møter, og det er en myte at Sverige er et land med like muligheter for alle. Konsentrasjonen av formuer hos den øverste tidelen er på nivå med USA, Sør-Afrika og Brasil. Både Sverige og Norge har langt flere milliardærer per innbygger enn USA eller Tyskland. Klassetilhørighet er langt mer enn en statistisk kategori, men forteller om forskjeller i levd liv. Nøkterne tall viser at dette får stadig mer – og ikke mindre – å si for skoleresultater, levealder og adgang til gode helsetjenester. Therborns forrige bok heter på svensk: «Ojämlikhet dödar».

Fakta

sakprosa

Göran Therborn

Kapitalet, överheten

och alla vi andra

Arkiv förlag 2018, 176 sider

Forfatteren går dypere enn til nyliberalismens ideologiske krigføring og diskuterer industrikapitalismens omdanning til et samfunn med finansspekulasjoner, privatisering av offentlig velferd, alskens konsulent­selskaper og investeringsfond som kjøper opp, slakter, selger og spekulerer. Derfor vier han også stor oppmerksomhet til det nye – og mer brutale – arbeidslivet og boligmarkedet, med usikre jobber, robotisering og umyndiggjøring av stolte profesjoner gjennom new public management. Securitas har flere ansatte enn Volvo, Ericsson og Electrolux til sammen. Og sjelden har analysen av klasser i vår samfunnstype blitt presentert like nyansert, opplysende og veldokumentert.

Det er selvsagt ikke lett å trekke grenser, men det betyr ikke at forskjeller eller motsetninger mellom kapital­eiere og lønns­arbeidere er visket ut. Der noen ber om ros for å kalle en spade for en spade, kaller Therborn en klasse for en klasse.

«Kapitalet, överheten och alla vi andra» belyser ikke bare dype og materielle strukturer, men også deres utslag i det politiske landskapet. Tidspunktet kunne ikke ha passet bedre. Et sentralt poeng er politikernes profesjonalisering, der overgangen til kapitalkreftenes lobbyselskaper og organisasjoner er en utbredt karrierevei. Som kjent gjelder det også sosialdemokratiet, slik at politisk og økonomisk makt sys sammen på en måte som før var utenkelig. Uten levende motkrefter forvitrer demokratiet, det er en alvorlig trussel.

Det er så populært å si at Sverigedemokraternas framgang skyldes at de «tør å ta debatten» om innvandring og velferd. Slik heter det også i norske presse, som samtidig gir inntrykk av at valgkampen ikke handlet om noe annet. Men Therborn viser at det er helt andre temaer som systematisk holdes utenfor debatten, og som de største partiene har berøringsangst for. De som viser til innvand­reres dårlige moral eller belastning på sosialbudsjettene, er tause om skatte­snyteri av helt andre dimensjoner. Kanskje de minst integrerte i det svenske samfunnet er dem som skjuler formuen, kanskje så mye som 500 milliarder totalt, i utenlandske skatteparadiser. Presset på pensjoner for slitere kunne vært unngått om arve- og formuesskatten ble gjeninnført, eller om det ikke ble gitt skatterabatt på kapitalinntekter. (Det skal visst ikke lønne seg å arbeide likevel.) Det er når de reelle motsetningene dekkes til, at rommet åpner seg for en understrøm av «rasifisering», «etnifisering» eller ekkel jakt på syndebukker.

Therborn er ingen optimist, men tror trassig på folkeopplysning og bevisstgjøring som første steg. Selv har han levert et viktig verktøy i dette arbeidet.

bokmagasinet@klassekampen.no

Mandag 17. desember 2018
FRAMTIDSFRYKT: Nordmenn flest uroar seg mest for klimaendringar og svekka velferdsstat, ifølge eit notat frå tankesmia Agenda.
Mandag 17. desember 2018
HJEM IGJEN: Etter FNs klimatoppmøte i Katowice er det nå opp til hvert enkelt land å heve ambisjonene om utslippskutt.
Mandag 17. desember 2018
Endringer i åndsverkloven gjør at flere kunstner­grupper må dele på samme vederlagspott. – Våre medlemmer vil sitte igjen med mindre, sier Jørgen Karlstrøm i Komponistforeningen.
Mandag 17. desember 2018
• Fredag vedtok Kongen i statsråd at Siv Jensen er inhabil i saker som angår Johan H. Andresen. Årsaken er at Andresen leier ut en hytte på Grimsøya i Oslofjorden til Frp-lederen – trolig til langt under markedspris. Siden leieforholdet ble...
Lørdag 15. desember 2018
• Den norske offentligheten deler seg i synet på den franske protestbevegelsen som har fått navnet «de gule vestene». Er de voldelige opportunister som ødelegger for en flott president, eller småfolk som uttrykker legitim bekymring når nye...
Lørdag 15. desember 2018
Mens netthandel på bøker har tatt av i Sverige, foretrekker nordmenn fremdeles å handle bøker over disk.
Lørdag 15. desember 2018
ÅTVARAR: Mette Nord seier ho ikkje veit kor LO landar i EØS-spørsmålet i 2021, og vil sjølv ikkje garantera for avtalen.
Lørdag 15. desember 2018
VINNERSAK?: Kan en «Green New Deal» bli for Demokratene det «Make America Great Again» var for Donald Trump?
Lørdag 15. desember 2018
Livsvilje: I blandingen av liv og verk trer Anne Karin Elstad fram i Hilde Hagerups biografi.
Fredag 14. desember 2018
160 millioner kroner har det kostet å totalrenovere «Hestmanden». Nå må museumsskipet legge til kai fordi Kulturdepartementet ikke vil gi fem millioner kroner i økt støtte.