Fredag 14. september 2018
TORDNET: Ungarns statsminister Viktor Orbán gikk hardt ut i Europaparlamentet da et flertall av EU-politikerne stemte for et kritisk vedtak mot hans regjering. – Ungarn vil ikke gi etter for utpressing. Ungarn vil beskytte sine grenser og stoppe illegal innvandring og forsvare sine rettigheter, tordnet Orbán. FOTO: JEAN-FRANCOIS BADIAS, AP/NTB SCANPIX
• EU-parlamentet starter prosess mot Ungarn • EUs høyrenasjonalister støtter hverandre
Øker trykket på Orban
STORT FLERTALL: 448 mot 197 stemmer i EU-parlamentet ber ministrene fra de 28 medlemslandene om å vurdere om Ungarn bryter EUs demokratiske prinsipper og spilleregler. FOTO: AP PHOTO/JEAN-FRANÇOIS BADIAS/NTB SCANPIX
Christophe Hillion
PRESS: EU-parlamentet ber medlemslandene vurdere å bruke sitt sterkeste verktøy mot Ungarn. – Bli heller med i brexit-klubben, råder EU-kritikeren Nigel Farage.

EU

Onsdag fastslo et overveldende flertall i Europaparlamentet at Victor Orbáns Ungarn utgjør en «systematisk trussel» mot demokratiske og rettsstatlige prinsipper i EU.

Med 448 mot 197 stemmer ber EU-parlamentet at Rådet, som består av ministre fra de 28 medlemslandene, skal vurdere om Ungarn bryter EUs spilleregler.

– Dette innebærer at EUs monitorering av Ungarn og press på Orbán kommer til å øke, sier Christophe Hillion, professor i Europarett, Nupi-forsker og nå tilknyttet det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Han understreker at onsdagens vedtak i EU-parlamentet kun er et første skritt på veien i en såkalt artikkel sju-prosedyre – i EU-miljøer ofte bare kalt «atomknappen». I siste instans kan nemlig et medlemsland fratas stemmeretten i EU – men veien dit er lang.

Fakta

EU mot Ungarn:

• EU-parlamentet har bestemt seg for å sette i gang en straffeprosess som i siste instans kan føre til at Ungarn fratas stemmeretten i unionen.

• Begrunnelsen er bekymring for systematisk undergraving av menneskerettighetene, demokratiet og rettsstaten i Ungarn.

• Forslaget ble vedtatt med 448 stemmer for og 197 stemmer mot.

Kilde: NTB

Kan stoppes av veto

Viktor Orbáns Ungarn kritiseres blant annet for å stenge grensene helt for migranter og flyktninger, utfordre domstolenes uavhengighet, innskrenke ytringsfriheten og føre en antifeministisk politikk.

Ungarn følger nå etter Polen, som i fjor vinter møtte et likedan vedtak fra EU-parlamentet.

Flere europeiske medier har dermed fokusert på at Polen og Ungarn kan gå sammen i å beskytte hverandre mot å fratas stemmeretten i EU. Ifølge unionens regler kreves det nemlig enstemmighet blant medlemslandene om Rådet finner at et EU-land har brutt reglene og utgjør en trussel – og spørsmålet om stemmeretten (artikkel 7.2) til slutt havner på Rådets bord.

– Om det går så langt, er det absolutt mulig at Polen nedlegger veto, og da er denne prosedyren over, sier Hillion.

Populist-støtte

Etter onsdagens vedtak rykket Polens utenriksdepartement ut og sa at Polen kom til å stemme mot eventuelle sanksjoner mot Ungarn.

Geert Wilders, leder for Nederlands antiinnvandringsparti Frihetspartiet, kalte EU-parlamentets vedtak «a bloody shame» og kalte Orbán en helt fordi «han stenger grensene for islamistiske lykkejegere».

Også Italias høyrenasjonalistiske parti Lega, blant annet ved innenriksminister Matteo Salvini, har uttrykt støtte til Orbán.

– Vi bør være forsiktige med å blåse opp hva Salvini og den polske regjeringen sier. Det som først og fremst har skjedd, er at EU-parlamentet har fattet et vedtak med en overveldende majoritet. Det er et enormt tydelig signal, sier Hillion.

– Til og med partier i samme partifamilie som Fidesz (Orbáns parti) i EU-parlamentet, kritiserte Ungarns oppførsel på onsdag, påpeker han.

En oversikt over stemmefordelingen i EU-parlamentet viser imidlertid at den høyrekonservative partifamilien Fidesz tilhører, det europeiske folkepartiet (EPP), var splittet i avstemningen. En majoritet av EPP-politikere stemte for vedtaket mot Ungarn, mens flertallet i Spania, Italia og Kroatia, stemte imot.

Fikk brexit-invitasjon

EU-parlamentets vedtak har fått ros fra flere politiske hold, samtidig som at noen har advart mot at sanksjoneringstrusler kan dytte land som Ungarn og Polen lenger vekk fra EU og virke mot sin hensikt.

Å frata et medlemsland stemmeretten i Rådet, er den sterkeste straffen EU kan gi. Unionen har nemlig ikke mulighet til å sparke ut et land.

– Derfor var det bemerkelsesverdig at Nigel Farage inviterte Orbán til å følge Storbritannias eksempel med brexit, sier Hillion.

Han viser til talen som den britisk politikeren og tidligere lederen for det EU-skeptiske partiet Ukip holdt i EU-parlamentet før avstemningen:

– Herr Orbán, du fortsetter å si at du ønsker å fortsatt være et medlem av denne unionen. Nå er det dags å bli være litt mer logisk: kom og bli med i brexit-klubben, sa Farage.

– Jeg er langt ifra sikker på om Orbán ønsker noe slikt, og opinionsmålinger i Ungarn viser at et flertall av folket ønsker å bli værende i EU. Men det er et interessant signal. På et eller annet tidspunkt må Ungarn og Polen ta en avgjørelse og være konsistent. Enten fortsetter de i retningen de har gått i et siste, som går imot EU, eller så må de føye seg mer etter unionen, sier Hillion.

Viktor Orbán sa til EU-parlamentet at EU ikke kan tvinge Ungarn til noe som helst.

– Debatten er absurd. Vi har hatt frie valg. Nå forsøker EU å tvinge oss til ting vi ikke vil, sa han etter debatten.

yngvildt@klassekampen.no

Onsdag 21. november 2018
KONTROLL: Frankrike og Tyskland vil ha et felles EU-forsvar, men er uenige om hvem som skal ha styringa.
Tirsdag 20. november 2018
SAMLING I BÅNN: Venstresida i Latin-Amerika samles for å finne ut hvordan de kan stanse høyresida og diktaturhyllere som Jair Bolsonaro.
Mandag 19. november 2018
FINAL SAY: Verken tilhengere eller motstandere av brexit liker avtalen til Theresa May. People’s vote-leder mener en ny folkeavstemning er Mays eneste utvei.
Lørdag 17. november 2018
VERRE: Theresa May mener hun har oppnådd en bedre avtale med EU enn det Norge har. Men brexit-avtalen ville vært grunnlovsstridig i Norge, fastslår Nupi-direktør Ulf Sverdrup.
Fredag 16. november 2018
NÆR STUPET: Ministerflukt og mistillit sender Theresa Mays brexit-plan nærmere nederlag i parlamentet, sier britiske eksperter til Klassekampen.
Torsdag 15. november 2018
STOPP: Theresa Mays utmeldingsavtale med EU møter motbør fra høyre og venstre. Mays partifelle Peter Lilley tror ikke avtalen overlever i parlamentet.
Onsdag 14. november 2018
ØST OG VEST: Ledere fra ulike deler av Libya møttes i Italia, men strides ennå om hvem som skal ha ansvar for landets væpnede styrker.
Tirsdag 13. november 2018
ADVART: Allerede for ti år siden visste forskerne at klimaendringene ville gi flere og større skogbranner. Nå har det begynt å skje.
Mandag 12. november 2018
PÅ MARSJ: Migrantkaravanen fra Honduras fortsetter mot nord. Mange velger å bli i Mexico framfor et usikkert møte med den amerikanske grensa.
Lørdag 10. november 2018
SANKSJONER: EU vil gi Italia bøter om ikke regjeringen strammer inn statsbudsjettet. – Italia står overfor et fryktelig dilemma, sier professor emeritus Steinar Stjernø.